Klage på formues- og inntektsskatt

Fra og med inntektsåret 2016 kan du i de fleste tilfeller endre skattemeldingen selv om leveringsfristen er passert.

Sjekk om du kan endre selv eller om du må sende inn klage:

footer/desktop/standard