Klage på skatteoppgjøret

I de fleste tilfeller kan du endre skattemeldingen selv om leveringsfristen er passert.

Sjekk om du kan endre selv eller om du må sende inn klage:

Mer om temaet

Klage på eiendomsskatten

Det er kun i de tilfellene der kommunene bruker Skatteetatens boligverdier som grunnlag, at eventuelle klager kan rettes til Skatteetaten. Les mer om å klage på eiendomsskatten

Klage på skatteavregningen

Eventuell klage over avregningen, for eksempel feil forskuddstrekk eller tilleggsforskudd, sendes skatteoppkreveren innen 3 uker etter at vedtaket er kommet fram. Det må fremkomme av klagen hva som er feil og begrunnelsen for dette.

Er grunnlaget for boligsparing for ungdom (BSU) feil, må du i tillegg til å klage på skatteoppgjøret be banken din om å sende ny melding om beløpet til Skatteetaten.