Skattekontor

Hamar

Du må bestille time for å møte opp hos Skatteetaten

Hvis du skal møte opp hos Skatteetaten, må du bestille time. Det er kun mulig å bestille time for tjenester som krever at du møter personlig. 

Her finner du oss

Torggata 44
2317 HAMAR

Postadresse: 
Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 OSLO

Viktig informasjon

Ring oss på 800 80 000

Fra utlandet: +47 22 07 70 00

Spør oss på Facebook

Skatten min - for privatpersoner

Skatten min Bedrift - for bedrifter