Vilkår og behandling av opplysninger til bruk i forskning

Nyttig å vite om taushetsplikt, bruk og behandling for deg som skal bruke forskningsdata fra Skatteetaten.

Kan Skattedirektoratet fastsette vilkår og begrensninger for utlevering av opplysninger til forskningsformål?

Ja, Skattedirektoratet kan fastsette vilkår og begrensninger for utlevering av opplysninger til forskningsformål.

Har jeg taushetsplikt?

Ja, du har taushetsplikt for taushetsbelagte opplysninger som utleveres til forskningsformål. Taushetsplikten gjelder også etter at du har avsluttet ditt arbeid i prosjektet, og når prosjektet er avsluttet.

Må jeg melde fra om endringer i prosjektets sammensetning?

Ja, hvis nye personer etterspør tilgang til opplysninger prosjektet har mottatt etter avgjørelse fra Skattedirektoratet, må det sendes søknad til Skattedirektoratet om dette.

Jeg er forsker, kan jeg søke om materiale til undervisningsformål?

Nei, undervisningsformål er normalt ikke å anse som forskningsformål.

Kan jeg behandle opplysninger til andre formål?

Opplysninger kan kun behandles til formål som fremgår av avgjørelsen fra Skattedirektoratet.

Kan jeg behandle opplysningene der jeg finner det hensiktsmessig, herunder i utlandet?

Skattedirektoratet fastsetter vilkår og begrensninger for hvordan opplysningene skal behandles. Normalt innebærer dette blant annet at opplysningene kun skal behandles på sikker teknisk løsning tilknyttet en forskningsinstitusjon i Norge.

Når må jeg slette opplysningene jeg har mottatt?

Skattedirektoratet fastsetter vilkår og begrensinger i avgjørelsen om utlevering av opplysninger til forskningsformål. Normalt skal opplysningene slettes umiddelbart eller kort tid etter prosjektets avslutning.