Litt om skatt

Et kurs for deg som er ny i Norge – eller deg som ønsker å lære mer om skatt og arbeidsliv. 

Kurset er tilgjengelig på norsk og engelsk, og tar 3-4 timer. Dersom du trenger tolk, må du regne med å bruke lengre tid.

Lykke til!

Du lærer blant annet

  • hva Norge bruker skattepengene til
  • om rettigheter og plikter når du jobber
  • om skattekort, skattemelding og skatteoppgjør

Kurset består av 14 deler. I hver del får du se én film og løse noen oppgaver. Vi anbefaler at du starter med del 1 og jobber deg gjennom hele. Du kan også hoppe direkte til en del hvis du vil fortsette der du avsluttet sist.

For English version, click on the flag at the top of the page.

Til deg som holder kurs

Vi ønsker å vite hvor mange som tar i bruk kurset "Litt om skatt", og ber dere som holder kurset om å svare på noen spørsmål:

 Skjermbilde: Om kurset

Del 1 - Norge er et spleiselag

 

Del 2 - Hvem bestemmer

 

Del 3 - Norges inntekter og utgifter

 

Del 4 - Norge investerer i barn og unge

 

Del 5 - Hvor mye skatt?

 

Del 6 - Arbeidskontrakt

 

Del 7 - Lønnsslipp

 

Del 8 - Rettigheter og plikter

 

Del 9 - Ulovlig arbeid

 

Del 10 - Hva taper samfunnet på ulovlig arbeid?

 

Del 11 - Skattekort - skattemelding - skatteoppgjør

 

Del 12 - Skattekort - skattemelding - skatteoppgjør del 2

 

Del 13 - Næringsdrivende

 

Del 14 - Flyttemelding

 

Registrer bruk av kurset

Vi ønsker å vite hvor mange som tar i bruk kurset "Litt om skatt", og ber dere som har holdt kurset/skal holde kurset om å svare på noen spørsmål:

Svar på tre korte spørsmål