Tettpå – når du skal bygge eller pusse opp

Her får du hjelp til å velge seriøse håndverkere og følge regelverket når du skal bygge eller pusse opp hus eller hytte.

Byggearbeider er i utgangspunktet søknadspliktige, men flere tiltak er unntatt søknadsplikt. Det betyr at du må ta ansvar selv. Det kan være vanskelig å tolke krav og regler knyttet til konkrete byggetiltak som nybygg, rehabilitering, ombygging, tilbygg og så videre. Det lokale byggesakskontoret tilbyr derfor å vurdere søknadsplikten. Du kan også be om forhåndskonferanse.

Du finner informasjon om hva du kan bygge uten å søke på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet.

Les mer om hvordan du søker og om byggesaksprosessen på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet.

Enhetsregisteret, Foretaksregisteret og MVA-registeret

For å kunne drive virksomhet i Norge, må man være registrert i Enhetsregisteret og/eller Foretaksregisteret og ha fått tildelt et organisasjonsnummer. Dette er for å kunne betale skatter og avgifter, men også for at tilsynsetater skal kunne utføre kontroller og gi ulike godkjenninger. Virksomheten må også være registrert for å kunne betale lønn til sine ansatte.

Bedrifter skal registreres i merverdiavgiftsregisteret når omsetningen har oversteget 50 000 kroner.

Konkursregisteret

Personer med konkurskarantene (næringsforbud) får ikke starte ny bedrift eller påta seg nye verv som for eksempel daglig leder, styreleder, styremedlem eller varamedlem i karanteneperioden.

Skatteattest

Du kan be håndverkeren om skatteattest. Attesten gir en oversikt over om skatter og avgifter til det offentlige er betalt, registreringer i lovpålagte registre, antall ansatte og annen nøkkelinformasjon. Håndverkeren kan bestille attesten i Altinn og sende den på e-post til oppdragsgiver.

Økonomi

Ved større byggeprosjekter, anbefaler vi å sjekke håndverksbedriftens økonomiske situasjon på proff.no eller lignende. Å velge en håndverksbedrift med solid økonomi, kan minimere risikoen for at uheldige situasjoner inntreffer underveis i byggeprosessen.

Ta en kompetansesjekk på håndverksbedriftene du vurderer til byggeprosjektet ditt. Jo flere godkjenningsordninger du kryssjekker, jo tryggere kan du være på at bedriften har godkjent kompetanse i de ulike byggfagene. Her er noen tips om hva du kan etterspørre:

Fag- og svennebrev er avsluttende dokumenter etter fullført yrkesutdannelse med læretid. Fagbrev skiller seg fra svennebrev ved at det tas i andre yrkesfag enn håndverksfag. Les mer om norsk fag- og yrkesopplæring hos Vilbli.

Utenlandsk utdanning kan godkjennes hos NOKUT. NOKUT vurderer utenlandsk fag- og yrkesopplæring på videregående nivå opp mot norske fag- og svennebrev.

Mesterregisteret er Norges offisielle nettsted for godkjente håndverksmestere. Her finner du en oversikt over alle mesterbedrifter i din kommune.

Se også oversikt over mesterfagene med mestertitler på Lovdata.

Bedrifter må være registrert i Elvirksomhetsregisteret hos Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap (DSB) for å ha lov til å utføre elektriske installasjoner.

Norsk kommunikasjonsmyndighet (Nkom) tildeler spesielle autorisasjoner til bedrifter som er godkjent for å installere fiber, datanett og kabel-tv.

Den som utfører elektro-installasjoner, må ha fagbrev som elektriker, og boligeier har plikt til å oppbevare dokumentasjon på elektrisk arbeid.

Velgelektriker.no er en tjeneste som gjør det enklere for deg som forbruker å ta et bevisst valg når du skal bestille elektriker i enkelte kommuner i Trøndelag, Innlandet, Nordland og Agder.

Ordningen Godkjent våtromsbedrift er et fellesskap med over 1 100 BVN-sertifiserte våtromsbedrifter. Du kan lese mer om krav til fagkompetanse og kvalitet for våtrom på Rørentreprenørenes nettside skikkeligrorlegger.no.

Byggmesterforbundet har, i samarbeid med Norske Murmestres Landsforening, utviklet håndverkerens våtromsveileder. Den er basert på kravene til våtrom i gjeldende teknisk forskrift. Her kan du også søke opp de som har gått kurs og bestått eksamen.

"Sentralt godkjent" er en frivillig kvalitetsordning for foretak i byggenæringen og administreres av Direktoratet for byggkvalitet. Foretak som er sentralt godkjente, har kompetanse, erfaring og systemer som er tilpasset deres aktivitet i byggenæringen. Disse foretakene kan dokumentere at de har

 • riktig kompetanse fra fagområdet
 • kvalitetssikringsrutiner
 • betalt skatter og avgifter

Å velge en godkjent opplæringsbedrift bidrar til en bærekraftig byggebransje. I Nasjonalt register for lærebedrifter finner du ut om håndverksbedriften er en godkjent opplæringsbedrift.

Etterspør eller sjekk på internett om håndverksbedriften har gode referanser.

 • Har håndverksbedriften nødvendige autorisasjoner, godkjenninger og sertifikater?
 • Har håndverksbedriftens ansatte fagbrev eller annen nødvendig kompetanse?
 • Har håndverksbedriften et kvalitetsikringssystem eller en plan for at byggereglene skal følges?
 • Er håndverksbedriften medlem av en bransjeorganisasjon?
 • Hvor lenge har håndverksbedriften vært i drift?

HMS-kort

Arbeidsgivere har ansvar for at alle som jobber på byggeplassen sin, har gyldig HMS-kort (Arbeidstilsynet). Kortet gir en bekreftelse på at arbeidstakerne er lovlig registrert og har arbeidstillatelse. Hensikten er å identifisere både hvem arbeidstakeren er og hvem de arbeider for.

Både selskap og enkeltpersonforetak (de som driver alene) skal ha HMS-kort. Håndverkere som kun tilbyr sine tjenester i privatmakedet, er også omfattet av plikten til å utstyre sine arbeidstakere og seg selv med HMS-kort.

Vi anbefaler deg å gjennomføre stikkprøver for å forsikre deg om at håndverkerne på din byggeplass har gyldig HMS-kort.

Arbeid i høyden

Medfører oppdraget at noen må jobbe i høyden, det vil si over to meter over bakken? Da bør du forsikre deg om at det brukes lift eller stillas i arbeidet. Stige er i utgangspunktet kun tillatt for adkomst og ikke for å utføre arbeid fra. Velg håndverksbedrifter som vil utføre arbeidet på din eiendom på en trygg og forsvarlig måte.

Du kan lese mer om arbeid i høyden på nettsidene til Arbeidstilsynet.

Arbeidsgiveransvar

Dersom du engasjerer en privatperson som ikke er ansatt noe sted (permittert / arbeidsledig / mottaker av trygdeytelser) eller som ikke har enkeltmannsforetak, kan du bli betraktet som arbeidsgiver. Som arbeidsgiver har du blant annet ansvar for HMS på byggeplassen, og dersom det skjer en ulykke kan du bli erstatningsansvarlig for påførte skader. Et trygt valg er å engasjere en håndverksbedrift med lovpålagt yrkesskadeforsikring. Slik unngår du også arbeidsgiveransvaret.

Du har krav på gyldig faktura. Dette er et dokument på jobben som er gjort, og det er viktig at du kontrollerer at det er riktig

 • fakturanummer
 • bedriftssnavn
 • organisasjonsnummer etterfulgt av bokstavene MVA (merverdiavgift)
 • spesifikasjon av hva betalingen gjelder
 • antall timer som er brukt på jobben, hvis det ikke er avtalt fastpris
 • totalbeløp med spesifikasjon av merverdiavgift (MVA)
 • leveringssted og leveringsdato

Medansvar for skatt og avgift

Dersom du som forbruker gir oppdraget til en som jobber svart, kan du bli ansvarlig for håndverksbedriftens skatter og avgifter. Du kan unngå dette ved å betale via bank. Betal aldri kontant. Sjekk også at kontonummeret du betaler til, stemmer med kontonummeret som er registrert på bedriften.

Betaler du via bank vil du også stå sterkere i eventuelle reklamasjonssaker.

Spesifiser byggeoppdraget

Det er viktig å skrive kontrakt for byggeoppdraget. Jo mer nøyaktig du har spesifisert hva håndverksbedriften skal utføre, jo bedre står du rustet til å møte en eventuell konflikt. I kontrakten bør du derfor best mulig forklare hva arbeidet går ut på, og hva som er det ønskede resultatet.

Hvis du spesifiserer sluttresultatet, kan ikke håndverkeren kreve ekstra betalt for uforutsette kostnader. Eksempler på innhold i en kontrakt:

 • Hva som skal gjøres og med hvilket resultat
 • Tidsfrister
 • Pris inkludert merverdiavgift
 • Krav om gyldig HMS-kort
 • Oversikt over underleverandører

Egne ansatte eller innleie av arbeidskraft

Ved kontraktsinngåelsen bør du kreve at håndverksbedriften gir deg løpende oversikt over hvilke underentreprenører som skal utføre arbeid. Er omsetningen i bedriften høy i forhold til antallet ansatte, kan dette tyde på stor grad av innleie av arbeidskraft eller bruk av bemanningsforetak. Alle godkjente bemanningsforetak er registrert i bemanningsforetaksregisteret (Arbeidstilsynet).

Ansvarsforsikring

Seriøse håndverksbedrifter bør ha ansvarsforsikring for person og ting i tilfellet uhellet skulle være ute. Har ikke bedriften ansvarsforsikring, kan du risikere at bedriften ikke har økonomi til å utbedre eller erstatte skader og mangler som kan oppstå i byggeprosjektet. Som oppdragsgiver har du rett til å be om at håndverksbedriften dokumenterer ansvarsforsikring før avtaleinngåelse.

Kontraktsmaler

Du kan lese mer om kjøp av håndverkertjenester hos Forbrukerrådet

Du kan lese mer om håndverkerkontrakter hos Huseierne.

Det er alltid lurt å ta vare på dokumentasjon av byggearbeider for senere hendelser. Det kan være at du skal pusse opp eller bygge ut, selge boligen eller ender i en tvist med håndverksbedriften. Ta gjerne mange foto underveis i byggeprosessen – du kan få bruk for dem. God historikk og verdiøkende informasjon er det verdt å ta vare på.

Boligmappa

Boligmappa.no samler data og dokumentasjon om alle bygg og boliger i Norge på ett sted og er koblet mot Eiendomsregisteret. Boligmappa er boligens digitale servicehefte og overføres fra gammel til ny eier. Dokumentasjon på utført arbeid kan legges direkte i boligmappa både av håndverksbedriften og boligeieren.

Fordeler ved å bruke seriøse håndverkere:

 • Du får jobber skikkelig gjort.
 • Du sikrer deg reklamasjonsrett på dårlig utført arbeid.
 • Du får dokumentasjon på utført arbeid. Det øker eiendommens verdi og gir en enklere og tryggere bolighandel den dagen du skal selge eiendommen.
 • Du får enklere lån med sikkerhet i bolig, og du stiller med bedre kort på hånden i forhandlinger om rentebetingelser.
 • Du stiller sterkere i eventuelle forsikringsoppgjør.
 • Du unngår medansvar for skatter og avgifter. 
 • Du reduserer faren for forsinkelse og merkostnader i byggeprosjektet.
 • Du oppnår trygghet og reelle verdier i hele “boligkjeden”; byggesaker, låneopptak, taksering, bolighandel, reklamasjonssaker og forsikringsoppgjør.

Andre nyttige nettsteder

Hvorfor Tettpå

De fleste bolig- og hytteeiere ønsker å bruke seriøse håndverkere. Jakten på seriøse og lovlydige håndverkere kan likevel være krevende. Tettpå ønsker å hjelpe deg med å velge seriøs arbeidskraft.

Det er vanskelig å gardere seg 100 prosent mot useriøse håndverksbedrifter, men med grepene i denne veilederen reduserer du risikoen for å inngå avtaler med slike aktører. Samtidig er du med på å forebygge arbeidslivskriminalitet og bidra til et sunt og godt arbeidsliv i ditt nærmiljø og i Norge. Det er du som bestemmer hvordan du vil ha det.

Tettpå er et tiltak på tvers av offentlige etater, partene i arbeidslivet, byggebransjen, eiendomsmeglerbransjen, finansnæringen og forbrukernes interesseorganisasjoner. 

Logoene til samarbeidspartnerne bak Tettpå
Skatteetaten, Arbeidstilsynet, politiet, NAV, Brønnøysundregistrene, Direktoratet for byggkvalitet, Samarbeid mot svart økonomi, Forbrukerrådet, Huseierne, Fellesforbundet, NHO Byggenæringen, Bygghåndverk Norge, Nelfo, EL og IT forbundet, Fair Play Bygg Norge, Finans Norge, Norsk takst, Norges Eiendomsmeglerforbund, Boligmappa