Tettpå – samarbeid mot arbeidslivskriminalitet

Tettpå hjelper forbrukere å velge seriøse håndverkere når de skal bygge eller pusse opp hus eller hytte.  

Tettpå er et tiltak på tvers av offentlige etater, partene i arbeidslivet, byggebransjen, eiendomsmeglerbransjen, finansnæringen og forbrukernes interesseorganisasjoner. Formålet er å redusere etterspørselen etter useriøs arbeidskraft i byggenæringen. 

Tettpå fungerer som kommunikasjonskanal og los for forbrukere i bygge- og oppussingsmodus.

 

Kort om Tettpå

Skatteetaten har avtaler med aktuelle kommuner og Kartverket om utveksling av data fra byggesøknader og hjemmelsoverganger.

Et serviceteam hos Skatteetaten ringer forbrukere som har søkt om byggetillatelse eller kjøpt bolig- eller fritidseiendom i de aktuelle kommunene. Serviceteamet mobiliserer, veileder og dyktiggjør forbrukerne i valget av håndverkere. De får informasjon om

 • hva de bør sjekke hos håndverksbedrifter
 • hvor og hvordan de sjekker åpne næringslivsdata
 • fordelene ved å bruke seriøs arbeidskraft
 • hvilke plikter og rettigheter de har som byggherre

Etter telefonsamtalen får forbrukerne en veileder med flere tips om temaet.

Kundefokus i endring – Anders Øiaas, daglig leder i Timberbygg:
"Timberbygg har ført statistikk over etterspørselen fra forbrukere helt siden 2014. Statistikken viser en klar dreining i hva som er viktigst for forbrukerne. Fra et ensidig kundefokus på pris i 2014, til et fokus på kvalitet, kompetanse og seriøsitet i dagens marked. Jeg er klar på at byggebransjens uropatrulje og tettpå: er de viktigste årsakene til den positive utviklingen."
"Hei, det er fra Skatteetaten" – lederartikkel i bygg.no:
"Vi håper så mange som mulig tar telefonen når Skatteetaten ringer. Det kan fort blir en av de viktigste samtalene du tar."

Se flere sitater om Tettpå (PDF)

Trondheim var første kommune med i mai 2016. I dag er 22 av
landets største by- og hyttekommuner med på Tettpå-laget.

Last ned listen over alle kommunene som er med i Tettpå (PDF)

 • Færder kommune, fra mars 2019
 • Fredrikstad kommune, fra januar 2021
 • Hol kommune, fra oktober 2018
 • Kragerø kommune, fra oktober 2018
 • Kristiansand kommune, fra oktober 2018
 • Larvik kommune, fra januar 2019
 • Oppdal kommune, fra september 2018
 • Orkland kommune, fra september 2018
 • Rana kommune, fra mai 2021
 • Ringebu kommune, fra mai 2021
 • Ringsaker kommune, fra november 2020
 • Røros kommune, fra september 2018
 • Sandnes kommune, fra desember 2020
 • Sarpsborg kommune, fra januar 2021
 • Sigdal kommune, fra september 2018
 • Stavanger kommune, fra desember 2020
 • Tromsø kommune, fra september 2020
 • Trondheim kommune, fra mai 2016
 • Trysil kommune, fra november 2020
 • Ullensaker kommune, fra mai 2022
 • Vinje kommune, fra desember 2018
 • Øyer kommune, fra oktober 2020

Logoene til samarbeidspartnerne bak Tettpå
Skatteetaten, Arbeidstilsynet, politiet, NAV, Brønnøysundregistrene, Direktoratet for byggkvalitet, Samarbeid mot svart økonomi, Forbrukerrådet, Huseierne, Fellesforbundet, NHO Byggenæringen, Bygghåndverk Norge, Nelfo, EL og IT forbundet, Fair Play Bygg Norge, Finans Norge, Norsk takst, Norges Eiendomsmeglerforbund, Boligmappa

Tettpå kampanjefilmer – "Seriøs håndverker eller seriøse problemer?"