Ledelsen i Skatteetaten

Skatteetaten består av et direktorat og seks divisjoner med landsdekkende ansvar.

Skattedirektoratet er underlagt Finansdepartementet og ledes av skattedirektøren. 

Skattedirektoratet

Skattedirektoratet har fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er etatens kontaktpunkter overfor Finansdepartementet på sine fagområder.

 

Nina Schanke Funnemark

Nina Schanke Funnemark

Skattedirektør

Last ned store versjoner:

nina6_thumb.PNG
Bilde 1
nina4_thumb.PNG
Bilde 2
nina3.PNG
Bilde 3
nina4.PNG
Bilde 4
nina2.PNG
Bilde 5
 

 

Bilder kan krediteres slik:
Foto: Skatteetaten

Harald Johannessen

Harald Johannessen

Juridisk direktør

Astrid Bugge Mjærum

Astrid Bugge Mjærum

Kommunikasjonsdirektør

Ragndi Robøle

Ragndi Robøle

HR-direktør

Bilde 1 - Ragndi Robøle
Bilde 2 - Ragndi Robøle
Bilde 3 - Ragndi Robøle

Bilder kan krediteres slik:
Foto: Skatteetaten

Øystein Schønberg-Grevbo

Direktør, virksomhetsstyring

Bilder kan krediteres slik:
Foto: Skatteetaten


Divisjonene

Divisjonene har landsdekkende ansvar for hver sine fagområder. 

elin schellerud imsland_01-120.jpg

Elin Imsland

Divisjonsdirektør
informasjonsforvaltning

Marta_Johanne_Gjengedal_thumb2.jpg

Marta Johanne Gjengedal

Divisjonsdirektør
brukerdialog

Odd Woxholt

Odd Woxholt

Divisjonsdirektør
innsats

Bilde - Odd Woxholt

Bilder kan krediteres slik:
Foto: Skatteetaten

Cecilie Solum

Cecilie Solum

Divisjonsdirektør
innkreving

Bilde 1 - Cecilie Solum
Bilde 2 - Cecilie Solum

Bilder kan krediteres slik:
Foto: Skatteetaten

Christel Tennfjord Halsen.jpg

Christel Tennfjord Halsen

Fungerende divisjonsdirektør
utvikling

Jørn Leonhardsen

Jørn Leonhardsen

Divisjonsdirektør
IT

 

Slik er Skatteetaten organisert