Ledelsen i Skatteetaten

Skattedirektoratet er underlagt Finansdepartementet og ledes av skattedirektøren. Regionene er underlagt Skattedirektoratet og ledes av regiondirektører.

Skattedirektoratet

Skattedirektoratet består av:

  • Det strategiske direktoratet, som har den sentrale faglige og administrative ledelsen av Skatteetaten
  • Skatteetatens IT - og servicepartner, som er Skatteetatens leverandør innenfor IT og administrative tjenester.

 

Hans Christian Holte

Skattedirektør

Last ned bilde 1
Last ned bilde 2

Jan M. Magnus

Direktør
Rettsavdelingen

Last ned bilde

 

Jan Christian Sandberg

Direktør
Innovasjons- og utviklingsavdelingen

Last ned bilde

Øivind Strømme

Direktør
Regionavdelingen

Last ned bilde 1
Last ned bilde 2

Johan Ronæs

Direktør
Skatteetatens IT- og servicepartner

Last ned bilde 1
Last ned bilde 2

Mariken Holter

Kommunikasjonsdirektør 
Kommunikasjonsstab

Last ned bilde

Inger Harstveit

Fungerende HR-direktør
HR-stab

Last ned bilde

Egil Martinsen

Internasjonal direktør
Internasjonal stab

Last ned bilde 1
Last ned bilde 2

Teis Stokka

Avdelingsdirektør
Internrevisjon

Last ned bilde

Skatteetatens telefontjeneste

Skatteetatens telefontjeneste er etatens sentrale veiledningstjeneste og nås via ett felles telefonnumer for hele landet: 800 80 000. Tjenesten er underlagt Skattedirektoratet.

Ove Nyland

Direktør

Last ned bilde 1
Last ned bilde 2

 

Regionene

Skattekontorene er organisert i fem regioner. Regionene er underlagt Skattedirektoratet og ledes av regiondirektører.

Hver region er organisert i fem funksjoner: Veiledning, fastsetting, kontroll og rettsanvendelse, skattekrim og innkreving.

 

Ann Kjersti Kjeia Sletten

Regiondirektør
Skatt øst

Last ned bilde

Cecilie Solum

Regiondirektør
Skatt sør

Last ned bilde

Karl Husabø

Regiondirektør
Skatt vest

Last ned bilde

Rune Langsø Johansen

Fungerende regiondirektør
Skatt Midt-Norge

Last ned bilde 1
Last ned bilde 2

Rune Sørra

Regiondirektør
Skatt nord

Last ned bilde 1
Last ned bilde 2

 

Finn Ola Helleberg 

Direktør
Statens innkrevingssentral (SI)

Last ned bilde 1
Last ned bilde 2

 

Vegard Kristiansen

Direktør
Sentralskattekontoret for storbedrifter (SFS)

Last ned bilde 1
Last ned bilde 2

 


Torstein Fløystad

Direktør
Oljeskattekontoret (OSK)

footer/desktop/standard