Ledelsen i Skatteetaten

Skatteetaten består av et direktorat og seks divisjoner med landsdekkende ansvar.

Skattedirektoratet er underlagt Finansdepartementet og ledes av skattedirektøren. 

Skattedirektoratet

Skattedirektoratet har fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er etatens kontaktpunkter overfor Finansdepartementet på sine fagområder.

 

nina-schanke-funnemark04-thumb.jpg

Nina Schanke Funnemark

Skattedirektør

Last ned store versjoner:

nina6_thumb.PNG
Bilde 1
nina4_thumb.PNG
Bilde 2
nina3.PNG
Bilde 3
nina4.PNG
Bilde 4
nina2.PNG
Bilde 5
 

 

Bilder kan krediteres slik:
Foto: Skatteetaten

Harald.Johannessen-thumb.png

Harald Johannessen

Juridisk direktør

Astrid Bugge Mjærum_12-ledere.jpg

Astrid Bugge Mjærum

Kommunikasjonsdirektør

Ragndi-Robøle-thumb.png

Ragndi Robøle

HR-direktør

Bilde 1 - Ragndi Robøle
Bilde 2 - Ragndi Robøle
Bilde 3 - Ragndi Robøle

Bilder kan krediteres slik:
Foto: Skatteetaten

Kjetil Moen_03_thumb.jpg

Kjetil Moen

Direktør, virksomhetsstyring

Bilde 1 - Kjetil Moen
Bilde 2 - Kjetil Moen

Bilder kan krediteres slik:
Foto: Skatteetaten


Divisjonene

Divisjonene har landsdekkende ansvar for hver sine fagområder. 

Torstein Hoem_02.jpg

Torstein Hoem

Divisjonsdirektør
informasjonsforvaltning

Martha Gjengedal_03_thumb.jpg

Marta Johanne Gjengedal

Divisjonsdirektør
brukerdialog

odd_woxholt01.jpg

Odd Woxholt

Divisjonsdirektør
innsats

Bilde - Odd Woxholt

Bilder kan krediteres slik:
Foto: Skatteetaten

Cecilie_Solum_02.jpg

Cecilie Solum

Divisjonsdirektør
innkreving

Bilde 1 - Cecilie Solum
Bilde 2 - Cecilie Solum

Bilder kan krediteres slik:
Foto: Skatteetaten

Mona Skaret

Mona Skaret

Divisjonsdirektør
utvikling

Bilde 1 – Mona Skaret
Bilde 2 – Mona Skaret

Bilder kan krediteres slik:
Foto: Agnete Brun

Jørn Leonardsen_02_thumb.jpg

Jørn Leonhardsen

Divisjonsdirektør
IT

 

Slik er Skatteetaten organisert