Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Ledelsen i Skatteetaten

Skatteetaten består av et direktorat og seks divisjoner med landsdekkende ansvar.

Skattedirektoratet er underlagt Finansdepartementet og ledes av skattedirektøren. 

Skattedirektoratet

Skattedirektoratet har fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er etatens kontaktpunkter overfor Finansdepartementet på sine fagområder.

 

Eve Vangsnes Bergli_12_thumb.jpg

Eve Vangsnes Bergli

Konstituert skattedirektør

Bilde 1 - Eve Vangsnes Bergli
Bilde 2 - Eve Vangsnes Bergli
Bilde 3 - Eve Vangsnes Bergli

Bilder kan krediteres slik:
Foto: Skatteetaten/Bård Brinchmann Løvvig

Kari Alice_thumb.jpg

Kari Alice Frønsdal

Fungerende direktør, juridisk avdeling

Astrid Bugge Mjærum_12-ledere.jpg

Astrid Bugge Mjærum

Kommunikasjonsdirektør

Bilde 1 - Astrid Bugge Mjærum
Bilde 2 - Astrid Bugge Mjærum
Bilde 3 - Astrid Bugge Mjærum

Bilder kan krediteres slik:
Foto: Skatteetaten/Bård Brinchmann Løvvig

Anne Sigrun Moen_02_thumb.jpg

Anne Sigrun Moen

HR-direktør

Bilde 1 - Anne Sigrun Moen
Bilde 2 - Anne Sigrun Moen

Bilder kan krediteres slik:
Foto: Skatteetaten/Bård Brinchmann Løvvig

Kjetil Moen_03_thumb.jpg

Kjetil Moen

Direktør, virksomhetsstyring

Bilde 1 - Kjetil Moen
Bilde 2 - Kjetil Moen

Bilder kan krediteres slik:
Foto: Skatteetaten/Bård Brinchmann Løvvig


Divisjonene

Divisjonene har landsdekkende ansvar for hver sine fagområder. 

Torstein Hoem_02.jpg

Torstein Hoem

Divisjonsdirektør
informasjonsforvaltning

Martha Gjengedal_03_thumb.jpg

Marta Johanne Gjengedal

Divisjonsdirektør
brukerdialog

Stine_Olsen_1_thumb.jpg

Stine Olsen

Fungerende divisjonsdirektør
innsats
 

Cecilie_Solum_02.jpg

Cecilie Solum

Divisjonsdirektør
innkreving

Bilde 1 - Cecilie Solum
Bilde 2 - Cecilie Solum

Bilder kan krediteres slik:
Foto: Skatteetaten/Bård Brinchmann Løvvig

Lucie_Aunan_thumb.jpg

Lucie Aunan

Fungerende divisjonsdirektør
utvikling

Jørn Leonardsen_02_thumb.jpg

Jørn Leonhardsen

Divisjonsdirektør
IT

Bilde 1 - Jørn Leonhardsen
Bilde 2 - Jørn Leonhardsen
Bilde 3 - Jørn Leonhardsen

Bilder kan krediteres slik:
Foto: Skatteetaten/Bård Brinchmann Løvvig

 

Slik er Skatteetaten organisert