Vrake bil og andre kjøretøy

Vrakpanten er 3 000 kroner for personbil, varebil, campingbil, campingvogn, snøscooter og minibuss/buss under 6 meter og 500 kroner for moped og motorsykkel.

Formålet med bestemmelsene i regelverket knyttet til vraking av bil og andre kjøretøy, er å forebygge og redusere miljøproblemer kjøretøy forårsaker når de ender som avfall.

Utbetaling av vrakpant

Vrakpant utbetales vanligvis 4 - 5 virkedager etter at kjøretøyet er registrert vraket av biloppsamlingsplassen.

For å få vrakpant må kjøretøyet ha vært registrert som påskiltet i Statens vegvesens motorvognregister etter 1. januar 1977.

Fra 2018 er vrakpantordningen utvidet til å gjelde:

  • Campingvogn
  • Moped, lett og tung motorsykkel
  • Lastebil, tankbil og trekkbil

Biloppsamlingsplassene får i den forbindelse utbetalt en driftsstønad for mottak.

Vi gjør oppmerksom på at biloppsamlingsplassene ikke har plikt til å ta imot kjøretøy som har kommet til i den nye vrakpantordningen, da ikke alle har kapasitet eller nødvendig utstyr. Biloppsamlingsplassen bør derfor kontaktes på forhånd, før du leverer for eksempel en lastebil eller en campingvogn til vraking.

Sats for vrakpant

Vrakpanten er

  • 3 000 kroner for personbil, varebil, campingbil, campingvogn, snøscooter og minibuss/buss under 6 meter
  • 500 kroner for moped og motorsykkel

Vrakmelding

Når du leverer bilen din til en godkjent biloppsamlingsplass, vil du få utstedt en nummerert vrakmelding som dokumentasjon på at bilen er vraket.

Den som leverer bilen til vraking må fremvise legitimasjon og oppgi nødvendige opplysninger til biloppsamlingsplassen, slik at vrakpant kan utbetales til korrekt mottaker.

Fødsels-/ organisasjonsnummer og kontonummer, vil av sikkerhetsgrunner ikke fremkomme på utskrevet vrakmelding.

Bilens siste kjennemerke må kunne dokumenteres med for eksempel vognkort, kvittering for innleverte skilter eller forsikringspapirer.

Vrakmeldingen oversendes elektronisk fra biloppsamlingsplassen til Skatteetaten, som utbetaler vrakpant til oppgitt pantemottaker og kontonummer. Pantemottakeren behøver ikke å være registrert eier av bilen.

Etter at vrakmeldingen er registrert ved biloppsamlingsplassen kan den ikke omgjøres og bilen vil bli hugget.

Hvor kan jeg vrake kjøretøyet?

Se oversikt over godkjente vrakplasser 

 

Vrakpant kan utbetales for norske biler som leveres til vraking ved godkjent biloppsamlingsplass innenfor EØS-området (det europeiske økonomiske samarbeidsområdet).

Dersom du har vraket bilen din i utlandet, kan du sende søknad om utbetaling av vrakpant elektronisk eller til:

Skatt nord
Postboks 6310
9293 Tromsø

Du må legge ved dokumentasjon på vraking i utlandet og oppgi kontonummer for utbetaling av vrakpant.

Utenlandske vrakmeldinger kan ha forskjellige betegnelser

Eksempel på de mest vanlige er:

  • Sverige: «Skrotningsintyg»
  • Danmark: «Skrotningsattest»
  • Storbritannia: «Certificate of destruction”
  • Tyskland: «Verwertungsnachweis»
  • Frankrike: “Certificat de destruction d`un vèhicule”.

 

Ved behov for nærmere informasjon kan du kontakte oss på telefon 800 80 000 eller kontakt oss elektronisk.

footer/desktop/standard