Foreldelse av krav fra NAV, Helfo eller Garantikassen for fiskere

Et krav blir vanligvis foreldet dersom det ikke har blitt betalt innen tre år. Barnebidrag og andre underholdsbidrag blir foreldet etter ti år. 

Skatteetaten jobber for at det du skylder blir betalt før kravet blir foreldet.

Fristavbrudd

Et fristavbrudd betyr at foreldelsesfristen blir forlenget slik at vi får lenger tid til å gjennomføre innkrevingen. Et fristavbrudd skjer enten med utgangspunkt i 

  • tvangsinnkreving. Når vi starter tvangsinnkreving blir kravet automatisk forlenget med ti år.
  • en erkjennelse av kravet. Det gir tre år forlenget foreldelsesfrist. En erkjennelse kan for eksempel være at du har betalt inn noe på kravet, eller at du har erkjent kravet gjennom skriftlig kommunikasjon.

Hvis du har fått krav om tilbakebetaling av feilutbetalt ytelse fra NAV, kan du i noen tilfeller få brev om at det ikke er lenge til kravet foreldes. Da har du to alternativer for å unngå tvangsinnkreving:

Hvis du ikke benytter deg av alternativene over, vil vi starte tvangsinnkreving. Det kan bety trekk i inntekten din, og vil føre til at du får en betalingsanmerkning