Betalingsanmerkning

Hvis vi gjennomfører en utleggsforretning eller trekker deg i lønn, melder vi det inn til offentlige registre. Kredittopplysningsbyråene har tilgang til disse registrene og vil registrere en betalingsanmerkning på deg.

En betalingsanmerkning vil gjøre det vanskelig å få nye lån, kreditter og abonnementer som for eksempel mobilabonnement.

Slik oppstår betalingsanmerkninger

Du kan få betalingsanmerkning hos kredittopplysningsbyråene hvis

Hvordan slettes betalingsanmerkningen

Når hele kravet er betalt, får de aktuelle offentlige registrene beskjed om dette. Kredittopplysningsbyråene registrerer og sletter betalingsanmerkninger med utgangspunkt i sin tilgang til disse registrene. Ønsker du en oversikt over betalingsanmerkningene dine, må du derfor kontakte et kredittopplysningsbyrå.

Dersom kravet ditt gjelder et underholdsbidrag, må det løpende trekket i inntekt stoppes før vi sender beskjed til de offentlige registrene.

Fra vi har mottatt oppgjøret fra deg, tar det vanligvis litt tid før slettingen er oppdatert hos finans- og kredittinstitusjonene.