Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Bekreftelse på foreldreansvar

Bekreftelse på foreldreansvar viser hvilket foreldreansvar som er registrert på et barn. Du kan trenge en bekreftelse i søkeprosesser med for eksempel bank eller  forsikringsselskaper. 

Bestill kun de attestene som er strengt nødvendige

Vi har for tiden begrenset mulighet til å utstede attester som krever stempel og signatur, og ber deg derfor kun bestille attester om det er strengt nødvending.

Vær oppmerksom på at behandlingstiden vil være lengre enn oppgitt.

Du kan se dine opplysninger i Folkeregisteret på Min side.

Viktig å vite når du bestiller attester

Behandlingstiden er 3 dager etter mottatt bestilling. Den blir sendt til din meldingsboks i Altinn.

Attest til bruk i utlandet eller til utenlandske ambassader

Hvis du skal bruke attesten i utlandet eller gi den til en utenlandsk ambassade i Norge, trenger du attesten på papir. Kryss av for at attesten skal brukes i utlandet når du bestiller attesten. Da får du den sendt i posten til din folkeregistrerte adresse.

I tillegg til behandlingstiden kommer postgang.

Du må selv sende attesten til Fylkesmannen for apostille eller til Utenriksdepartementet for legalisering hvis den skal brukes i utlandet. Husk da å oppgi i hvilket land attesten skal brukes. Attester som skal brukes i nordiske land behøver ikke apostille eller legalisering. Les mer om apostille og legalisering.

Noen utskrifter kommer uten stempel og signatur.