Utskrift av registrerte opplysninger

Hvis du har behov for å bekrefte opplysningene som er registrert på deg i Folkeregisteret, kan du bestille en utskrift av registrerte opplysninger.

Se opplysningene dine

Hvis du vil se hvilke opplysninger vi har registrert om deg og barn du har foreldreansvar for, kan du logge deg inn på Min side.

Bestill utskrift av registrerte opplysninger

Utskriften inneholder opplysninger om blant annet sivilstand og statsborgerskap. Den inneholder ikke opplysninger om dine foreldre eller barn.

Bestill kun de attestene som er strengt nødvendige

Vi har for tiden lang behandlingstid på grunn av særlig stor saksmengde. Vi ber derfor om at du bestiller kun de attestene som er strengt nødvendige.

Slik mottar du utskriften

Du får bekreftelsen tilsendt digitalt til din innboks i Altinn. Den kan også bestilles på papir med stempel og signatur. Utskrift på papir sendes til din folkeregistrerte adresse. Du kan forvente at det tar inntil to uker pluss postgang før du får attesten. Du kan få utskriften på norsk eller engelsk.

Du kan du få utskrift av registrerte opplysninger hvis du er registrert som bosatt i en norsk kommune, eller hvis du er registrert som utvandret. Du kan også få utskrift av registrerte opplysninger hvis du har D-nummer.  

Du kan bestille utskrift av registrerte opplysninger for:

 • Deg selv
 • Barna dine som er under 18 år som du har del i foreldreansvaret for.
 • En person du er oppnevnt som verge for
 • En klient du som advokat er prosessfullmektige for

Utskriften kan inneholde informasjon om følgende:

 • navn
 • fødselsdato
 • fødselsnummer/D-nummer
 • kjønn
 • statsborgerskap
 • fødested/fødeland
 • personstatus
 • registrerte adresser
 • sivilstand (ugift, gift, separert, skilt, enke, enkemann)
 • navn og fødselsdato på ektefelle

Du må velge at utskriften skal brukes i utlandet når du bestiller. Da får du den på papir med stempel og signatur.

Du må selv sende den til Tingretten for notarialbekreftelse, før du kan sende den til Statsforvalteren for apostille eller til Utenriksdepartementet for legalisering. Husk å oppgi i hvilket land utskriften skal brukes. Attester og utskrifter som skal brukes i nordiske land behøver ikke apostille eller legalisering. Les mer om apostille og legalisering.