Utskrift av registrerte opplysninger

Har du behov for å bekrefte opplysningene som er registrert på deg i Folkeregisteret, kan du be om en utskrift av registrerte opplysninger. 

Bestill kun de attestene som er strengt nødvendige

Vi har for tiden begrenset mulighet til å utstede attester som krever stempel og signatur, og ber deg derfor kun bestille attester om det er strengt nødvendig.

Vær oppmerksom på at behandlingstiden vil være lengre enn oppgitt.

Dersom du ikke er født i Norge og trenger en fødselsattest, kan du bestille en registreringsutskrift. Du trenger også registreringsutskrift om du må dokumentere sivilstanden din (ugift, gift, separert, skilt, enke, enkemann).

Utskriften kan inneholde informasjon om følgende:

  • navn
  • kjønn
  • fødselsnummer
  • sivilstand (ugift, gift, separert, skilt, enke, enkemann)
  • statsborgerskap
  • bostedsadresse
  • fødested

Du kan se dine opplysninger i Folkeregisteret på Min side.

Viktig å vite når du bestiller attester

Behandlingstiden er 3 dager etter mottatt bestilling. Den blir sendt til din meldingsboks i Altinn.

Attest til bruk i utlandet eller til utenlandske ambassader

Hvis du skal bruke attesten i utlandet eller gi den til en utenlandsk ambassade i Norge, trenger du attesten på papir. Kryss av for at attesten skal brukes i utlandet når du bestiller attesten. Da får du den sendt i posten til din folkeregistrerte adresse.

I tillegg til behandlingstiden kommer postgang.

Du må selv sende attesten til Statsforvalteren for apostille eller til Utenriksdepartementet for legalisering hvis den skal brukes i utlandet. Husk da å oppgi i hvilket land attesten skal brukes. Attester som skal brukes i nordiske land behøver ikke apostille eller legalisering. Les mer om apostille og legalisering.

Noen utskrifter kommer uten stempel og signatur.