Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Utskrift av registrerte opplysninger

Har du behov for å bekrefte opplysningene som er registrert på deg i Folkeregisteret, kan du be om en utskrift av registrerte opplysninger. 

Bestill kun de attestene som er strengt nødvendige

Vi har for tiden begrenset mulighet til å utstede attester som krever stempel og signatur, og ber deg derfor kun bestille attester om det er strengt nødvending.

Vær oppmerksom på at behandlingstiden vil være lengre enn oppgitt.

Dersom du ikke er født i Norge og trenger en fødselsattest, kan du bestille en registreringsutskrift. Du trenger også registreringsutskrift om du må dokumentere sivilstanden din (ugift, gift, separert, skilt, enke, enkemann).

Utskriften kan inneholde informasjon om følgende:

  • navn
  • kjønn
  • fødselsnummer
  • sivilstand (ugift, gift, separert, skilt, enke, enkemann)
  • statsborgerskap
  • bostedsadresse
  • fødested

Viktig å vite når du bestiller attester

Attesten blir sendt i posten til din folkeregistrerte adresse.

  • Du får ikke attester sendt via e-post.
  • Du får ikke utlevert attester over skranke på skattekontoret

Behandlingstiden er 3 dager etter mottatt bestilling. I tillegg kommer postgang.

Noen utskrifter kommer uten stempel og signatur. 

Attest til bruk i utlandet

Hvis du skal bruke attesten i utlandet, må du selv sende attesten til Statsforvalteren for apostille eller til Utenriksdepartementet for legalisering. Husk å oppgi i hvilket land attesten skal brukes. Attester som skal brukes i nordiske land behøver ikke apostille eller legalisering. Les mer om apostille og legalisering.