Vigselsattest

En vigselsattest dokumenterer at du er gift og hvem du er gift med. Den inneholder også opplysninger om sted og dato for vielsen.

Dere mottar bekreftelse automatisk

Alle som gifter seg i Norge eller etter norsk rett i utlandet mottar automatisk en bekreftelse på giftemålet etter at det er registrert hos oss. Bekreftelsen sendes til din innboks i Altinn hvis du er digital bruker. Er du ikke digital bruker eller ikke bosatt i Norge, sender vi bekreftelsen til din folkeregistrerte adresse. 

Se opplysningene dine

Hvis du vil se hvilke opplysninger vi har registrert om deg og barn du har foreldreansvar for, kan du logge deg inn på Min side.

Bestill vigselsattest

Ble ekteskapet inngått før 1.oktober 2004, eller du har giftet deg i utlandet etter utenlandsk rett, må du kontakte vigsler direkte for å få kopi av vigselsattesten.

Slik mottar du attesten

Vigselsattest sendes på papir med stempel og signatur til din folkeregistrerte adresse. Du må regne med postgang i tillegg til saksbehandlingstiden. Se saksbehandlingstider 

Fødselsattest kan bestilles på norsk eller flerspråklig. 

Du kan bestille vigselsattest for:

  • Deg selv
  • En person du er oppnevnt som verge for
  • En klient du som advokat er prosessfullmektig for

  • Fødselsdato
  • Fødselsnummer
  • Navnene du og din ektefelle hadde da dere giftet dere
  • Dato for vigselen
  • Vigselsmyndighet
  • Vigselssted

Vigselsattesten utleveres i norsk eller flerspråklig utgave. Flerspråklig vigselsattest kommer på språkene engelsk, fransk, norsk, spansk, tysk og italiensk.

Hvis du skal bruke attesten i utlandet, må du selv sende den til Statsforvalteren for apostille eller til Utenriksdepartementet for legalisering. Husk å oppgi i hvilket land attesten skal brukes. Attester som skal brukes i nordiske land behøver ikke apostille eller legalisering.

Les mer om apostille og legalisering.