Finne personer og adresser

Skatteetaten.no er ikke et søkbart register for adresse- og personopplysninger.

Det er Skatteetaten som er ansvarlig for et oppdatert folkeregister, men på skatteetaten.no er det er ikke mulig å søke etter adresser og personopplysninger – verken om deg selv eller andre.


Søke om utlevering av opplysninger

Både som privatperson og offentlig myndighet kan du søke om utlevering av folkeregisteropplysninger.