Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Finne personer og adresser

Skatteetaten.no er ikke et søkbart register for adresse- og personopplysninger.

Det er Skatteetaten som er ansvarlig for et oppdatert folkeregister, men på skatteetaten.no er det er ikke mulig å søke etter adresser og personopplysninger om andre. Du kan se dine opplysninger i Folkeregisteret på Min side.


Søke om utlevering av opplysninger

Både som privatperson og offentlig myndighet kan du søke om utlevering av folkeregisteropplysninger.