Ekteskap i utlandet

Skal dere gifte dere i utlandet, kan ekteskapet inngås enten etter utenlandsk eller etter norsk rett.

Før dere kan gifte dere, enten det er etter norsk eller utenlandsk rett, må Skatteetaten sjekke om dere/den av dere som er/har vært bosatt i Norge oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.

Etter norsk rett

Ekteskap inngått ved norsk utenriksstasjon foregår etter norsk rett. Det samme gjelder i stor utstrekning vielser ved norske sjømannskirker.

Skal dere gifte dere ved en norsk ambassade eller i en sjømannskirke i utlandet går dere frem på samme måte som når to norske statsborgere gifter seg eller som gift med utenlandsk statsborger. Kravet om opphold i Norge bortfaller imidlertid for den personen som ikke er bosatt i Norge.

Dersom dere oppfyller kravene for å inngå ekteskap, mottar dere en prøvingsattest elektronisk i Altinn eller i posten.

Husk å ta med pass og prøvingsattesten som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Både utenriksstasjonen og sjømannskirken skal normalt ha prøvingsattesten på forhånd.

Utenriksdepartementet har laget en liste hvilke norske utenriksstasjoner som kan vie norske borgere. Sjømannskirken har laget en liste over hvilke sjømannskirker som kan vie norske borgere.

Ta kontakt i god tid før dere reiser for å få avklart nødvendige formaliteter. Mer informasjon om ekteskap i utlandet finnes på hjemmesidene til de ulike stasjonene/sjømannskirken.

Etter utenlandsk rett

Dersom dere skal gifte dere etter utenlandsk rett, må dere selv undersøke med myndighetene i det aktuelle landet om hvilken dokumentasjon de krever at dere legger frem. Sjekk blant annet hvilket språk de krever ekteskapsattesten på, og om den må være påført et apostillestempel fra Statsforvalteren eller være legalisert (stemplet fra UD).

Hvis landet dere skal gifte dere i krever en attest for å inngå ekteskap i utlandet, såkalt ekteskapsattest, fra Norge går dere/den av dere som er/har vært bosatt i Norge frem på samme måte som når to norske statsborgere gifter seg. Det kan dessverre ikke søkes om ekteskapsattest elektronisk.

Hvis en av dere ikke har vært bosatt i Norge, må dere legge ved informasjon om denne personens fulle navn, fødselsdato, fødested og statsborgerskap. Fyll inn opplysningene i skjemaet, skriv ut og send sammen med søknadspapirene til den som er/har vært bosatt i Norge:

  • Egenerklæring
  • Forlovererklæring – må fylles ut av én forlover/vitne
  • Erklæring om skifte – dersom noen av dere har vært gift tidligere. Er det mindre enn 2 år siden skilsmissen ble innvilget, kan det søkes om skiftefritak hos Statsforvalteren hvis siste felles adresse ikke var i Norge. Søknadskjema kan lastes ned hos Statsforvalteren. Er det mer enn 2 år siden skilsmissen kan man benytte egenerklæringen i del III.
  • For personer som er skilt etter utenlandsk rett, må skilsmissen være anerkjent av Statsforvalteren. Søknadsskjemaet kan lastes ned hos Statsforvalteren. Kravet om anerkjennelse gjelder ikke dersom skilsmissen ble gjennomført i et av de andre nordiske landene, forutsatt at begge ektefeller var bosatt og hadde statsborgerskap i et nordisk land på tidspunktet for skilsmissen.

Send søknadspapirene til:

Skatteetaten
Postboks 9200 – Grønland
0134 OSLO

Se saksbehandlingstider ved Folkeregisteret.

Dersom dere oppfyller kravene for å inngå ekteskap, mottar dere først et brev i Altinn eller pr post med bekreftelse på at ekteskapsattest er utstedt og sendt til Statsforvalteren eller Utlendingsdirektoratet for påføring av apostille eller legalisering. Ekteskapsattesten vil du motta pr post etter at den er påført apostille eller legalisering.

Ekteskapssattesten kan utstedes på følgende språk: norsk, engelsk, tysk, spansk, fransk eller italiensk. Gi beskjed om hvilket språk dere ønsker attesten på og hvilket land dere skal gifte dere i.

Hvordan få ekteskapet anerkjent i Norge

For å få ekteskapet anerkjent i Norge, må dere legge frem en original vigselsattest for skattekontoret. Det er imidlertid stor forskjell på hva som regnes som gyldig dokumentasjon når man gifter seg i utlandet:

Ekteskap inngått i nordiske land

Dere må levere den originale vigselsattesten. 

Ekteskap inngått i:

Afrika: Burkina Faso, Burundi, Den Demokratiske Republikken Kongo (DRC), Ekvatorial Guinea, Elfenbenskysten, Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Kenya, Liberia, Mali, Nigeria, Republikken Kongo, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Sør-Sudan, Uganda, Zimbabwe

Asia: Afghanistan, Bangladesh, Filippinene, India, Irak, Jemen, Myanmar (Burma), Pakistan, Saudi Arabia, Sri Lanka, Syria og Vietnam.
Europa: Kosovo.

Attester fra disse landene har liten eller ingen troverdighet fordi de ofte er falske. Det kan gjøres unntak dersom Utlendingsdirektoratet (UDI) har godtatt ekteskapet som er inngått i forbindelse med familiegjenforening. Det samme gjelder hvis en norsk utenriksstasjon har verifisert vigselen.

Ekteskap inngått i andre land

Attestene må være i original og påført et apostille, eller være legalisert av landets utenriksdepartement. Attester som er verifisert av norsk utenriksstasjon godtas også. 

Oversettelse kan være nødvendig hvis ikke attesten er skrevet på engelsk, dansk, svensk, islandsk eller finsk. Dersom attester er oversatt må både den originale og oversettelsen leveres. Er attester oversatt i utlandet med unntak av nordiske land, må også oversettelsen være påført apostille eller være legalisert av landets utenriksdepartement.

Har du endret navn?