Ekteskap etter utenlandsk rett – steg for steg

Dersom dere skal gifte dere etter utenlandsk rett, må dere selv undersøke med myndighetene i det aktuelle landet om hvilken dokumentasjon de krever at dere legger frem.

Dersom landet som dere skal gifte dere i krever en attest for å inngå ekteskap, kan vi utstede ekteskapsattest. En ekteskapsattest vil være et bevis på at det etter norsk lov, ikke er noe som hindrer at du kan gifte deg. For å få ekteskapsattest, må Skatteetaten foreta en prøving av ekteskapsvilkårene.

Hvis begge er bosatt i Norge

Hvis dere begge er bosatt i Norge, vil Skatteetaten normalt kunne foreta prøvingen av ekteskapsvilkårene for begge parter. 

Selv om du er bosatt i Norge som utenlandsk statsborger, er det ikke sikkert du trenger ekteskapsattest fra norske myndigheter.

Er du utenlandsk statsborger bosatt i Norge, vil det som regel også være behov på dokumentasjon fra ditt statsborgerland.

Sjekk med myndighetene der du skal gifte deg, om hvilken dokumentasjon du trenger å legge frem.

Norsk statsborger og utenlandsk statsborger som ikke er bosatt i Norge

Hvis du som norsk statsborger skal gifte deg med en utenlandsk statsborger som ikke er bosatt i Norge eller ikke har annen tilknytning til Norge, skal Skatteetaten normalt bare prøve ekteskapsvilkårene for deg.

Din kommende ektefelle leverer dokumentasjon fra sitt statsborgerland til myndighetene i landet der dere skal gifte dere.

Dette betyr at de gjeldende dokumentasjonskravene for prøving av ekteskapsvilkår i Norge, bare gjelder for deg.

Norsk statsborger som ikke bor i Norge

Norske statsborgere som er utflyttet fra Norge, må normalt legge frem dokumentasjon fra sitt bostedsland for å få prøvings- eller ekteskapsattest.

Det er raskest å søke om ekteskapsattest elektronisk. Du må ha mulighet til å logge inn med BankID eller tilsvarende.


Det elektroniske søknadsskjemaet omfatter både egenerklæring og forlovererklæring.

Hvis du heller vil gjøre det på papir, må du fylle ut skjemaene under og sende dem samlet til:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

 

Har du vært gift tidligere

For personer som er skilt etter utenlandsk rett, må skilsmissen være godkjent av Statsforvalteren. Kravet om godkjenning gjelder ikke dersom skilsmissen ble gjennomført i et av de andre nordiske landene, og dersom begge ektefellene var bosatt og hadde statsborgerskap i et nordisk land på tidspunktet for skilsmissen.

Ved vigsel etter utenlands rett

Dersom du gifter deg etter utenlandsk rett og den du skal gifte deg med ikke har vært bosatt i Norge, må du legge ved informasjon om denne personens fulle navn, fødselsdato, fødested og statsborgerskap.

Last ned skjema for opplysninger om tilkommende ektefelle

 

Dersom søknaden om ekteskapsattest er godkjent, vil du få en bekreftelse på dette i Altinn eller i posten. Samtidig vil vi sende attesten videre til Statsforvalteren eller Utenriksdepartementet for at de skal påføre nødvendig apostille eller legalisering.

Du mottar ekteskapsattesten i posten etter at den er påført apostille eller legalisering.

Du/dere må selv videresende ekteskapsattesten til vigsleren og avtale tidspunktet for vielsen.

Ekteskapsattesten er gyldig i 4 måneder.

Viktig informasjon

Hjerte

Vi i Skatteetaten ønsker dere til lykke med dagen og fremtiden!

For å få ekteskapet godkjent i Norge, må dere sende den originale vigselsattesten til Skatteetaten: 

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo


Vi returnerer den originale vigselsattesten som rekommandert post.

Vær oppmerksom på at det er stor forskjell på hva som regnes som gyldig dokumentasjon når man har giftet seg i utlandet.

For ekteskap inngått i nordiske land:

Dere må sende inn den originale vigselsattesten.

For ekteskap inngått i disse landene:

Afrika: Burkina Faso, Burundi, Den Demokratiske Republikken Kongo (DRC), Ekvatorial Guinea, Elfenbenskysten, Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Kenya, Liberia, Mali, Nigeria, Republikken Kongo, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Sør-Sudan, Uganda, Zimbabwe
Asia: Afghanistan, Bangladesh, Filippinene, India, Irak, Jemen, Myanmar (Burma), Pakistan, Saudi Arabia, Sri Lanka, Syria og Vietnam
Europa: Kosovo

Attester fra disse landene har liten eller ingen troverdighet fordi de ofte er falske. Det kan gjøres unntak dersom Utlendingsdirektoratet (UDI) har godtatt ekteskapet som er inngått i forbindelse med familiegjenforening. Det samme gjelder hvis en norsk utenriksstasjon har verifisert vigselen.

For ekteskap inngått i andre land:

Attestene må være original og påført apostille, eller være legalisert av landets utenriksdepartement. Attester som er verifisert av norsk utenriksstasjon, godtas også.

Behov for oversettelse

Det kan være nødvendig med oversettelse hvis attesten ikke er skrevet på engelsk, dansk, svensk, islandsk eller finsk. Dersom attesten er oversatt, må du sende inn både den originale attesten og oversettelsen.

Er attesten oversatt i et land utenfor Norden, må både attesten og oversettelsen være påført apostille eller være legalisert av landets utenriksdepartement.

Når ekteskapet er godkjent i Norge, blir det registrert i Folkeregisteret, og vi sender deg oversikt over opplysningene som er registrerte. På Min side vil du kunne se navnet og fødselsdatoen til ektefellen din og at sivilstanden din har blitt endret.

Se saksbehandlingstiden for å godkjenne vigsel etter utenlandsk rett