Oppholdstillatelse og feil sivilstand

Hvis du eller din ektefelle har fått innvilget en oppholdstillatelse i Norge på 6 måneder eller mer, og sivilstanden deres er feil i Folkeregisteret, må dere kontakte Skatteetaten.

Slik registrerer vi sivilstanden din

Personer som blir innvilget en oppholdstillatelse i Norge på 6 måneder eller mer, vil som hovedregel bli registrert bosatt i Norge på bakgrunn av melding fra UDI. I slike tilfeller registrerer vi din sivilstand basert på opplysningene som fremgår i meldingen fra UDI. Dersom vi har behov for flere opplysninger, vil vi sende deg et brev som du må svare på innen 30 dager.

Hvis sivilstanden din er feil må du kontakte Skatteetaten

Hvis du er blitt registrert bosatt i Norge, men mener at du er registrert med feil eller mangelfulle opplysninger om din sivilstand, skal du kontakte Skatteetaten, ikke UDI.

Du kan kontakte oss elektronisk.

Når du kontakter oss må du oppgi

  • hvorfor du mener din sivilstand er feil
  • hva du mener er din riktige sivilstand

Dette skjer etter at du har kontaktet oss

Om vi kan korrigere feilene, avhenger av hvorfor du har blitt registrert med feil opplysninger.

  • Hvis vi har registrert feil ut ifra hvilke opplysninger vi har fått inn, vil vi korrigere registreringen.
  • I andre tilfeller må du dokumentere din sivilstand. Hvilken dokumentasjon som kreves, avhenger av hvilket land du har giftet deg i. Mer om hvordan du kan få ekteskapet godkjent i Norge.
  • I mange tilfeller vil vi kunne basere oss på opplysninger fra utlendingsmyndighetene dersom de har innvilget deg eller din ektefelle en oppholdstillatelse basert på deres relasjon. Dette kan for eksempel være tilfellet om dere er innvilget familiegjenforening. I slike tilfeller vil vi innhente opplysningene fra UDI, og du trenger ikke kontakte dem.

Vi tar kontakt med deg hvis vi trenger flere opplysninger eller dokumentasjon.