Registrering av samboerskap

Et samboerskap betegner to personer som lever sammen under ekteskapslignende forhold uten å ha inngått ekteskap. Det finnes ingen formell registreringsordning for samboerforhold i Norge.

Trenger dere en bekreftelse på at dere bor sammen, kan dere bestille hver deres bostedsattest (bostedsbevis).

Samboerkontrakt

Samboerskap er ikke lovregulert på samme måte som ekteskap. Derfor ønsker mange samboere å skrive en samboerkontrakt. Denne regulerer blant annet hvem som eier hva.

En samboerkontrakt kan utformes på flere måter. Et søk på internett gir deg oversikt over flere ulike forslag. Skatteetaten leverer ikke samboerkontrakter.