Bostedsattest

En bostedattest dokumenterer hvor du bor og hvor lenge du har bodd der. I tillegg dokumenterer attesten hvor lenge du har bodd i Norge, og i nåværende kommune.

Hvis du har d-nummer, eller ikke er bosatt i Norge, kan du ikke bestille bostedsattest.

Viktig informasjon

Dersom du trenger en bekreftelse på skattemessig bosted for å unngå dobbeltbeskatning, må du bestille en skattemessig bostedsbekreftelse i stedet.

Se opplysningene dine

Hvis du vil se hvilke opplysninger vi har registrert om deg og barn du har foreldreansvar for, kan du logge deg inn på Min side.

Bestill bostedsattest

Du kan bestille bostedsattest både for enkeltpersoner og for hele familien.

Er du ikke elektronisk bruker, kan du kontakte oss

Slik mottar du attesten

Bostedsattest sendes på papir med stempel og signatur til din folkeregistrerte adresse. Du må regne med postgang i tillegg til saksbehandlingstiden. Se saksbehandlingstider 

Bostedsattest kan bestilles på norsk og flerspråklig.  

Du kan få bostedsattest hvis du er registrert som bosatt i en norsk kommune.

Du kan bestille bostedsattest for

 • deg selv
 • barna dine som er under 18 år. Dersom du ikke har del i foreldreansvaret, må du dokumentere at du har et begrunnet behov for attesten.
 • ektefellen / den registrerte partneren
 • en person du er oppnevnt som verge for
 • en klient du som advokat er prosessfullmektig for

Hvis du har behov for bostedsattest for ektefelle, voksne barn, foreldre eller søsken, må du dokumentere at du har et begrunnet behov for attesten.

Et begrunnet behov har du når attesten er nødvendig for at du skal kunne oppfylle dine lovmessige rettigheter eller plikter. Når du søker, må du derfor begrunne hvorfor du trenger denne attesten.

Bostedsattesten inneholder

 • registrert bostedsadresse og bostedskommune
 • nåværende navn
 • fødselsdato
 • fødselsnummer
 • dato for bosatt i Norge
 • dato for bosatt i kommunen
 • dato for bosatt på nåværende adresse

I tillegg til opplysningene over, vil bostedsattest for familie innholde

 • ektefelle og barn du har foreldreansvar for som bor på samme adresse

Flerspråklig bostedsattest finnes på språkene engelsk, fransk, norsk, spansk, tysk og italiensk.

Barn

Den som bestiller vil kun få med egne barn på attesten. Ektefelles og eventuelle særkullsbarn vil ikke komme med.

Samboere

Samboere må bestille hver sin attest. De vil ikke komme med på hverandres bostedsattest.

Hvis samboere med felles barn bestiller bostedsattest, vil barna komme med på attesten til den forelderen som bestiller.

Hjemmeboende barn over 18 år

Dersom du har hjemmeboende barn over 18 år, vil de ikke komme med på bostedsattest for familie. De må bestille bostedsattest for seg selv.