Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Melding om opphør av separasjon

Hvis dere anser separasjonen som opphørt, må dere gi skriftlig beskjed til Skatteetaten.

Last ned, fyll ut og send inn:

Fyll ut skjemaet, og send det til:

Skatteetaten
Postboks 9200 - Grønland
0134 OSLO