Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Melding om opphør av separasjon

Hvis dere anser separasjonen som opphørt, må dere gi skriftlig beskjed til Skatteetaten.

Last ned, fyll ut og send inn:

Fyll ut skjemaet, og send det til:

Skatteetaten
Postboks 9200 - Grønland
0134 OSLO