Legge inn eller rette bruksenhetsnummer (bolignummer)

Bruksenhetsnummeret (bolignummeret) er en del av den offisielle adressen din, og sier hvilken leilighet i bygningen du bor i. 

Her kan du legge til eller rette bruksenhetsnummeret på den nåværende bostedsadressen din dersom det som er registrert, er feil. 

Bruksenhetsnummeret består av

  • én bokstav
  • fire tall

Bruksenhetsnummer

Bokstaven forteller om du bor i U (Underetasje), K (Kjeller), H (Hovedetasje) eller L (Loft). Sammen med bokstaven forteller de to første sifrene hvilken etasje du bor i. De neste to sifrene forteller hvilket nummer leiligheten din har i denne etasjen.

H0301 betyr eksempelvis at boligen ligger i tredje etasje (03), første dør fra venstre (01).

Eneboliger med kun én boligenhet har alltid bolignummer H0101.

Når vi vet bruksenhetsnummeret ditt, gjør du det lettere for ambulanse, politi og brannvesen å finne raskere frem til din leilighet i en nødsituasjon.

Du skal alltid oppgi bruksenhetsnummeret når du melder flytting.

Hvor finner jeg bruksenhetsnummeret

Bruksenhetsnummeret finner du på adressemerket som skal være klistret på eller ved siden av døra. I enkelte tilfeller kan det være klistret på innsiden av dørkarmen inn til leiligheten din.

Hvis du ikke kjenner bruksenhetsnummeret ditt, kan du ta kontakt med kommunen du bor i. Hvis du leier en leilighet, bør du kontakte utleier.

Du kan også se Kartverket sine nettsider for mer informasjon og veiledning.

Melde flytting