Registrer samisk språk i Folkeregisteret

Folkeregisteret lager statistikk over hvor mange som bruker samiske språk. Du kan bidra ved å registrere hvilket eller hvilke språk du behersker. Registreringen er frivillig.

  • Formålet er å utarbeide statistikk over hvor mange som bruker samiske språk. Målet er å bidra til å beskytte og ivareta samisk som utrydningstruede språk.
  • Du kan registrere at du snakker, skriver og/eller leser nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. Du kan registrere flere enn ett språk.
  • Folkeregisteret deler data fra statistikken slik at samfunnet kan studere språkutviklingen og gjøre tiltak som fremmer samisk kultur og språk.

Å registrere språk betyr ikke at vi eller andre samfunnsaktører automatisk vil kommunisere med deg på samisk.

Hvis du ønsker å få skattemeldingen på nordsamisk, kan du registrere det hos Digitaliseringsdirektoratet

Dersom du ikke kan logge deg inn, kan du sende skjema til Folkeregisteret. Du kan velge nordsamisk-, sørsamisk- eller lulesamisk-skjema om du ønsker det. Legg ved kopi av legitimasjon. Eller du kan møte opp på ett av våre skattekontor – husk å ta med legitimasjon.

Krav til legitimasjon: Gyldig ordinær legitimasjon som viser fødselsdato, navn, signatur og bilde.

Foreldre eller verge

Foreldre med foreldreansvar eller verge kan registrere språkkompetansen på vegne av barna frem til de er 18 år.

Barn

Barn kan selv registrere språkkompetansen. Det er ingen aldersgrense på når et barn kan registreres med kompetanse på samisk språk.