Registrere samisk språk

Snakker, skriver og/eller leser du ett eller flere av de samiske språkene nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk, kan du registrere dette i Folkeregisteret. Dersom du behersker flere samiske språk, kan du krysse av for flere. Registreringen er frivillig. 

Å registrere seg som bruker av samisk språk betyr ikke at samfunnet automatisk vil kommunisere med folk på samisk.

Dersom du ikke kan logge deg inn, kan du sende skjema til Folkeregisteret. Du kan velge nordsamisk-, sørsamisk- eller lulesamisk-skjema om det ønsker det. Legg ved kopi av legitimasjon. Eller du kan møte opp på ett av våre skattekontor – husk å ta med legitimasjon.

Krav til legitimasjon: Gyldig ordinær legitimasjon som viser fødselsdato, navn, signatur og bilde.

Foreldre eller verge

Foreldre med foreldreansvar eller verge kan registrere språkkompetansen på vegne av barna frem til de er 18 år.

Barn

Barn kan selv registrere språkkompetansen. Det er ingen aldersgrense på når et barn kan registreres med kompetanse på samisk språk.

Formålet med å registrere samisk språkkompetanse

Formålet med registreringen er å kunne utarbeide statistikk over brukere av samiske språk. Bakgrunnen for lanseringen er et mål om å beskytte og ivareta samisk som utrydningstruede språk. Gjennom å tilby datagrunnlag fra Folkeregisteret kan samfunnet studere språkutviklingen og gjøre tiltak som fremmer samisk kultur og språk.