Registreret sámegiela

Jus hálat, čálát ja/dahje logat ovtta dahje máŋga dáin sámegielain: davvisámegiela, julevsámegiela ja lullisámegiela, sáhtát dán registreret Álbmotregistaris. Jus máhtát máŋga sámegiela, sáhtát bidjat máŋga ruossa. Lea eaktodáhtolaš registreret.

Gáibádus legitimašuvdnii: Gustojeaddji dábálaš legitimašuvdna mas lea riegádandáhton, namma, vuolláičála ja govva.

Ná registreret iežat sámegiela gelbbolašvuođa Álbmotregistaris:

Jus it sáhte čálihit sisa, sáhtát sáddet skovi Álbmotregistarii

Vuolábealde gávnnat skoviid:

Mielddusin ferte biddjot kopiija legitimašuvnnas, dahje sáhtát fitnat muhttin vearrokantuvrras - Muitte váldit legitimašuvnna mielde.

Gáibádus legitimašuvdnii: Gustojeaddji dábálaš legitimašuvdna mas lea riegádandáhton, namma, vuolláičála ja govva.

Váhnen dahje ovddasteaddji

Váhnen mas lea váhnenovddasvástádus dahje lea máná ovddasteaddji sáhttá registreret giellagelbbolašvuođa mánáid ovddas dassá devdet 18 jagi.

Mánát

Mánát sáhttet ieža registreret iežaset giellagelbbolašvuođa. Ii leat biddjon ahkemearri dasa ahte goas mánná sáhtte registrerejuvvot sámegiela gelbbolašvuođain.

Ulbmil sámegiela gelbbolašvuođa registreremiin

Ulbmil registreremiin lea sáhttit ráhkadit statistihka mas leat sámegiela geavaheaddjit. Dán almmuheami duogáža ulbmil lea suddjet ja áimmahuššat sámegiela áitojuvvon giellan. Go Álbmotregistaris fállojuvvo diehtovuođđu, sáhttá servodat dutkat giellaovdáneami ja dahkat doaibmabijuid mat ovddidit sámi kultuvrra ja giela.