Registrere iežat sámegiela gelbbolašvuođa Álbmotregistaris

Álbmotregisttar ráhkada statistihka mii čájeha gallis geavahit sámegielaid. Don sáhtát registreret ovtta dahje máŋga sámegiela. Lea eaktodáhtolaš registreret.

  • Ulbmil lea ráhkadit statistihka mas leat sámegiela geavaheaddjit. Dán almmuheami duogáža ulbmil lea suddjet ja áimmahuššat sámegiela áitojuvvon giellan.
  • Jus hálat, čálát ja/dahje logat davvisámegiela, julevsámegiela ja lullisámegiela, de lea vejolaš dán registreret. Sáhtát registreret máŋga sámegiela.
  • Álbmotregisttar juohká statistihka dieđuid nu ahte servodat sáhttá dutkat giellaovdáneami ja bidjat johtui doaibmabijuid ovddidit sámi kultuvra ja giela.  

Go registreret iežat sámegiela gelbbolašvuođa de ii mearkkaš ahte servodat automáhtalaččat gulahallá dutnje sámegillii.  

Jus háliidat vearrodieđáhusa davvisámegillii, de sáhtát dán registreret Digitaliserendirektoráhtas (dušše dárogillii)

Ná registreret iežat sámegiela gelbbolašvuođa Álbmotregistaris:

Jus it sáhte čálihit sisa, sáhtát sáddet skovi Álbmotregistarii. Sáhtát válljet davvisámegiel-, Åarjelsaemiengïelese dahje Julevsámegiella skovi.

Mielddusin ferte biddjot kopiija legitimašuvnnas, dahje sáhtát fitnat muhttin vearrokantuvrras - Muitte váldit legitimašuvnna mielde.

Gáibádus legitimašuvdnii: Gustojeaddji dábálaš legitimašuvdna mas lea riegádandáhton, namma, vuolláičála ja govva.

Váhnen dahje ovddasteaddji

Váhnen mas lea váhnenovddasvástádus dahje lea máná ovddasteaddji sáhttá registreret giellagelbbolašvuođa mánáid ovddas dassá devdet 18 jagi.

Mánát

Mánát sáhttet ieža registreret iežaset giellagelbbolašvuođa. Ii leat biddjon ahkemearri dasa ahte goas mánná sáhtte registrerejuvvot sámegiela gelbbolašvuođain.

Dárogillii - Gå til norsk versjon