Bruksenhetsnummer (tidligere bolignummer)

Hvis boenheten du flytter til ikke har en egen adresse med husnummer, må du oppgi bruksenhetsnummeret i flyttemeldingen. Dette kan for eksempel være en bygård, blokk eller utleieleilighet i en enebolig.

Hvis boenheten du flytter til ikke har en egen adresse med husnummer, må du oppgi bruksenhetsnummeret i flyttemeldingen. Dette kan for eksempel være en bygård, blokk eller utleieleilighet i en enebolig.

Bruksenhetsnummeret (tidligere også kalt bolignummer) er en del av den offisielle adressen for Ieiligheter i flerbolighus, og sier hvilken leilighet i bygningen du bor i. Bruksenhetsnummeret består av en bokstav og fire tall. Bokstaven forteller om du bor i U (Underetasje), K (Kjeller), H (Hovedetasje) eller L (Loft). Sammen med bokstaven forteller de to første sifrene hvilken etasje du bor i, HO3 betyr at du bor i 3. hovedetasje. De neste to sifrene forteller hvilket nummer leiligheten din har i denne etasjen.

Når vi vet bruksenhetsnummeret ditt, gjør du det lettere for ambulanse, politi og brannvesen å finne raskere frem til din leilighet i en nødsituasjon.

Hvor finner jeg bruksenhetsnummeret?

Bruksenhetsnummeret finner du på adressemerket som skal være klistret på, eller ved siden av døra. I enkelte tilfeller kan det være klistret på innsiden av dørkarmen inn til leiligheten din.

Hvis du ikke kjenner bruksenhetsnummeret ditt, eller du ønsker et nytt adressemerke for å merke døren din, kan du ta kontakt med kommunen du bor i. Hvis du leier en leilighet, bør du kontakte utleier.

Du kan også gå inn på Kartverket sine nettsider for å få mer informasjon, der finner du en animasjonsfilm som forteller mer om bruksenhetsnummer.

Flyttemelding

footer/desktop/standard