Bolignummer / Bruksenhetsnummer

Skal du flytte til en adresse som er felles for flere boenheter, for eksempel en bygård, en blokk eller en utleieleilighet i en enebolig? Hvis boenheten du flytter inn i ikke har en egen adresse med husnummer, eller husnummer og bokstav - da må du oppgi bruksenhetsnummeret til boenheten din i flyttemeldingen.

Bruksenhetsnummeret er en del av den offisielle adressen for Ieiligheter i flerbolighus og sier hvilken leilighet i bygningen du bor i. Det er den unike adressen til leiligheten du bor i. Bruksenhets-nummeret består av en bokstav og fire tall. Bokstaven forteller om du bor i U (Underetasje), K (Kjeller), H (Hovedetasje) eller L (Loft). Sammen med bokstaven forteller de to første sifrene hvilken etasje du bor i, HO3 betyr at du bor i 3. hovedetasje. De neste to sifrene forteller hvilket nummer leiligheten din har i denne etasjen.

Hvorfor skal jeg oppgi bruksenhetsnummer?

Ved å oppgi ditt bruksenhetsnummer til folkeregisteret, gjør du det lettere for ambulanse, politi og brannvesen å finne raskere frem til din leilighet i en nødsituasjon.

Men, det er ikke alle boliger som har bruksenhetsnummer.
Din bolig har ikke bruksenhetsnummer/dersom:

  • du bor i flerbolighus der hver boenhet allerede har sin unike adresse (for eksempel hvert sitt husnummer eller felles husnummer, men hver sin bokstav).
  • du bor i en enebolig med entydig adresse (bare én boenhet).

Hvor finner jeg bruksenhetsnummeret?

Bruksenhetsnummeret finner du på adressemerket som skal være klistret på, eller ved siden av døra. I enkelte tilfeller kan det være klistret på innsiden av dørkarmen inn til leiligheten din.

Hvis du ikke kjenner bruksenhetsnummeret ditt, eller du ønsker et nytt adressemerke for å merke døren din, må du ta kontakt med kommunen du bor i.

Du kan også gå inn på Kartverket sine nettsider, der finner du en animasjonsfilm som forteller mer om bruksenhetsnummer.

Flyttemelding

footer/desktop/standard