Finn ditt skjermingsfradrag

Skjermingsfradrag er et fradrag som reduserer dine skattepliktige aksjeinntekter slik at du betaler mindre skatt.

Skjermingskalkulatoren hjelper deg å beregne skattefritt utbytte og gevinst på aksjeinntekt.

Aksjonærens skjermingsfradrag det enkelte år, er aksjens inngangsverdi (pluss eventuelt tidligere ubenyttet skjermingsfradrag) ganget med en skjermingsrente.

Først når du mottar utbytte som overstiger totalt skjermingsfradrag (årets fradrag + ubenyttet fradrag fra tidligere år), vil utbytte ilegges skatt. Ved realisasjon (for eksempel gevinst ved salg) kan aksjonæren redusere gevinsten med ubenyttet skjermingsfradrag fra tidligere år. Eier du aksjen over flere år og ikke mottar utbytte eller skjermingen overstiger årets utbytte, vil du opparbeide deg ubenyttet skjermingsfradrag som du senere år kan bruke til å redusere dine skattepliktige aksjeinntekter.

Merk at skjermingsfradrag følger den enkelte aksje og ikke kan overføres til andre aksjer.