Skjema

Aksjeoppgaven

Alle aksjonærer mottar aksjeoppgaven fra Skatteetaten. Den gir en oversikt over dine aksjer i norske aksjeselskap. Aksjeoppgaven inneholder også utenlandske selskap registrert på Oslo Børs og egenkapitalbevis i norske sparebanker.

Logg inn og sjekk RF-1088:

Sjekk aksjeoppgaven

Aksjeoppgaven skal hjelpe deg med å komme frem til riktige skattepliktige beløp, og bidra til at du får de fradragene du har krav på i dine aksjeinntekter.

Husk!

  • Du må kontrollere oppgaven før du gjør deg ferdig med skattemeldingen.
  • Du skal bare levere oppgaven dersom du gjør endringer i den.
  • Dersom du har aksjer eller andeler som ikke er oppført i «Aksjeoppgaven», skal du opplyse om dette i skattemeldingen under temaet Finans. Dette gjelder både norske og utenlandske aksjer. 
  • Husk at endringer i oppgaven kan føre til at du må gjøre endringer i skattemeldingen.

For deg som har aksjer i et selskap som ble stiftet i inntektsåret, har kjøpt egne aksjer eller hadde kapitalendringer i inntektsåret, vil det bety at formuesverdien blir ukjent og at formuen ikke vil være forhåndsutfylt på skattemeldingen din. Du kan selv ta kontakt med selskapet for å få disse opplysningene og føre dem inn i skattemeldingen.

Skatteetaten får opplysningene om formuesverdi fra aksjeselskapet når de leverer sin skattemelding. Du får da en ny aksjeoppgave (RF-1088R) som viser korrekte formuesverdier som tidligere var ukjente og som ikke var forhåndsutfylt i skattemeldingen. Denne oppgaven kan du motta før eller etter leveringsfristen for din skattemelding. Du må da kontrollere opplysningene i aksjeoppgaven opp mot din skattemelding for å sjekke at den er korrekt. Er den ikke korrekt må du endre og levere ny skattemelding.

Dersom det kommer nye opplysninger om skattepliktig utbytte og gevinst eller tap, vil du også motta en ny aksjeoppgave (RF-1088R) som viser skattepliktige beløp som var ukjente eller ikke stod i den forhåndsutfylte skattemeldingen. Du må da kontrollere opplysningene i ny aksjeoppgave opp mot levert skattemelding for å sjekke at den er korrekt. Er den ikke korrekt må du endre og levere ny skattemelding.

Vi anbefaler også at du sjekker følgende opplysninger i aksjeoppgaven:

Salg og andre realisasjoner

Der Skatteetaten har fullstendige opplysninger om realisasjon av aksjer og utbytte, vil disse beløpene være forhåndsutfylt i skattemeldingen.

Dersom gevinst/tap ikke stemmer, eller mangler, må du endre og levere Aksjeoppgaven. Riktig gevinst/tap må du føre i skattemeldingen din.

I Altinn finner du en korrigerbar versjon av aksjeoppgaven (RF-1088K). I denne kan du endre inngangsverdien på aksjer som er anskaffet i inntektsåret og vederlaget for realiserte aksjer i inntektsåret. Etter et par dager får du tilgang til en ny rekalkulert aksjeoppgave i Altinn (RF-1088R). I den rekalkulerte oppgaven finner du ny beregnet gevinst eller nytt beregnet tap, det vil si beløp du skal føre over til skattemeldingen.

Utbytte

Har du endringer eller tilføyelser tilknyttet utbytte, skal du endre direkte i skattemeldingen din. Du kan ikke gjøre endringer i aksjeoppgaven.

Formuesverdi

Formuesverdien er den skattemessige formuesverdien på aksjene du eier ved utgangen av året. Formuesverdier av aksjer er normalt forhåndsutfylte i skattemeldingen din. 

Har du endringer eller tilføyelser tilknyttet formuesverdi, skal du endre direkte i skattemeldingen. Du skal ikke gjøre endringer i aksjeoppgaven. Det samme gjelder dersom aksjeformuen ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen.

Har du formuesverdi i ikke-børsnoterte selskap, se over under "Formueseverdi i ikke-børsnotert selskap".

Inngangsverdi

Inngangsverdien på aksjen er det du i utgangspunktet betalte for aksjen inklusive omkostninger. Hvis opplysningene om inngangsverdi i aksjeoppgaven er feil eller mangelfulle, må du endre og levere oppgaven.

Utenlandske aksjer som ikke står i aksjeoppgaven

Aksjeoppgaven inneholder kun opplysninger om utenlandske aksjer som er registrert på Oslo Børs. Alle norske banker og finansinstitusjoner skal innrapportere dine beholdninger i andre utenlandske aksjer herunder formue, gevinst/tap og utbytte til Skatteetaten. Det betyr at du vil få disse forhåndsutfylt i skattemeldingen din. Sjekk årsoppgaven som du skal ha fått fra banken din.

Aksjeopplysninger som ikke står i skattemeldingen (formue, utbytte og gevinst/tap)

Dersom du har aksjer eller andeler som ikke er oppført i «Aksjeoppgaven», skal du opplyse om dette i skattemeldingen under temaet Finans. Dette gjelder både norske og utenlandske aksjer.

Hjelp til utfylling

Tidligere års rettledning