Uføretrygd

Uføretrygd fra folketrygden og uføreytelser fra andre ordninger, skattlegges på samme måte som lønnsinntekt.

Trygdeavgift

Satsen på trygdeavgiften for uføretrygd er den samme som for lønnsinntekt. For 2022 er satsen for lønnsinntekt 8,0 prosent. For 2023 er satsen 7,9 prosent.

Minstefradrag

Satsene og beløpsgrensene for minstefradraget er de samme som for lønnsinntekt. For 2022 og 2023 er satsen for lønnsinntekt 46 prosent. Minstefradraget for 2022 og 2023 utgjør maksimalt 109 950 kroner. 

Samboere med uføretrygd skattlegges som enslig

Ektefellebeskatning for samboerpar forutsetter meldeplikt etter folketrygdloven. Fra 2015 gir ikke skatteloven hjemmel for ektefellebeskatning av samboere med uføretrygd. Dette innebærer at tidligere meldepliktige samboere som mottar uføretrygd nå skattlegges som enslig.

Ektefelletillegg

Ektefelletillegget fra folketrygden er falt bort. Fikk du ektefelletillegg pr. 1. januar 2015, beholder du det likevel ut den perioden du har fått det innvilget for. Du kan få det maksimalt 10 år etter 1. januar 2015.

Bakgrunn

Når uføretrygden skattlegges som lønn, blir det enklere å sammenlikne og kombinere lønn og trygd. Hvis du jobber ved siden av hel eller delvis uføretrygd, blir det enklere for deg å forutsi både inntekt, skattetrekk og eventuell endring av trygdeutbetalingen. Les mer om uføretrygd på nav.no