Vi oppdaterer veiledning til skattemeldingen nå

Innholdet på denne siden gjelder skattemeldingen du leverte i 2021. Vi oppdaterer nå innholdet slik at det gjelder skattemeldingen du skal levere våren 2022. All veiledning til skattemeldingen vil være oppdatert i god tid før du mottar skattemeldingen. Du får også hjelp og veiledning inne i skattemeldingen din.

Fradrag for faktiske utgifter til kost

Velger du å kreve fradrag for dine faktiske utgifter til kost, får du ikke fradrag etter sats. Du kan med andre ord ikke velge begge deler.

Endrede regler for pendlere

For pendlere som har kokemuligheter i tilknytning til pendlerboligen, er det ikke fradragsrett for kostutgifter i det hele tatt.

Som pendler har du nå kun en fradragsrett for merkostnader til kost (mat og drikke) og losji (kostnader for pendlerbolig) når pendlerboligen ikke har kokemuligheter, og i maksimalt 24 måneder regnet fra det tidspunktet du først ble gitt fradrag for merkostnadene.

Reglene om maksimalt 24 måneder med fradrag hadde virkning fra og med inntektsåret 2020. Tidsbegrensningen på 24 måneder beregnes fra 1. januar 2018, slik at bortfallet av fradragsretten først skjedde fra 1. januar 2020.

Skifter du kommune for både arbeidssted og pendlerbolig, kan fradrag gis i en ny 24-månedersperiode.

Har du hjemmet ditt i et annet EØS-land og arbeider i Norge, er kravet til antall besøksreiser for å kreve fradrag for reisekostnader, kost og losji endret fra 2018. Du kan kreve at endringene også legges til grunn for tidligere års skattemelding. Sjekk om det gjelder deg.

Fradrag for merkostnader for deg som har arbeidssted i Norge og hjemmet ditt er i et annet EØS-land.

Kostbesparelse i hjemmet

Merk: Pendlere har ikke krav på fradrag for kostutgifter i pendlerbolig med kokemuligheter.

Når du krever fradrag for kost etter faktiske utgifter, så må du trekke fra en sum på 91 kroner per døgn fordi du du har mindre utgifter til mat hjemme. 

Eksempel:
Du har i løpet av pendlerperioden oppholdt deg i pendlerboligen tilsammen 200 døgn.
  Du har faktiske utgifter til kost på 52 000 kroner
- kostbesparelse i hjemmet 200 døgn x 91 kroner 18 200 kroner
= Sum 33 800 kroner i kost

I tillegg til kost, kan du kreve fradrag for utgiftene dine til losji dersom du oppfyller kravene. Beløpene legger du sammen, og totalsummen fører du i skattemeldingen din. 

Dokumentasjonskrav

Velger du å føre fradrag for kost etter faktiske kostnader er det et krav at du kan dokumentere dine utgifter til kost med kvitteringer, bilag og lignende. 
Du trenger ikke å sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.