Slik verdsettes bil

Verdien fastsettes ut fra årsmodell og listepris. Skattemeldingen din er normalt fylt ut med det som har blitt rapportert inn, så sjekk at alt er riktig.

Gjelder dette meg?

Dette gjelder alle som har en bil registrert i sitt navn hos Statens vegvesen.

Jeg har firmabil.

Satser og nøkkeltall

For å finne formuesverdien må du:

  1. Finn listepris
  • Se oversikt over Bilpriser - Listepris som ny
  • For alle andre biler eller biler som ikke står i listene, må du kontakte forhandler eller hovedimportør for å få tak i listeprisen.
  1. Legg til verdien av ekstrautstyr, som for eksempel stereo, vinterdekk eller sportspakker.

  2. Formuesverdien av bilen regnes ut ved å ta listepris som ny + ekstrautstyr, redusert for alder etter følgende skala:
Første registreringsår Verdi av listepris som ny
2021 75 %
2020 65 %
2019 55 %
2018 45 %
2017 40 %
2016 30 %
2015 20 %
2006 - 2014 15 %
1992 - 2005 1 000 kroner

Veterankjøretøy, altså kjøretøy som er 30 år eller eldre, verdsettes til antatt salgsverdi.

Verdien skriver du i skattemeldingen din.

Markedsverdi

Er den reelle verdien av bilen din lavere enn formuesverdien, kan du legge inn bilens markedsverdi hvis bilen av ulike årsaker har gått ned i verdi.

Bil over 30 år

Vi forhåndsutfyller feltet for markedsverdi med 0 kroner, og du må selv endre verdien til det bilen din er verdt på markedet.

Opplysningene er feil

Feltet er utfylt basert på informasjon vi får fra Statens vegvesen, men du må sjekke at det er riktig. Hvis informasjonen mangler eller er feil, retter du det i skattemeldingen.

Før eller rett opp opplysningene som mangler. Har du opplysninger om endringer i eierforholdet, ønsker vi at du i tillegg varsler Statens vegvesen fordi vi får våre opplysninger fra dem. Da kan vi fylle ut riktige opplysninger i neste års skattemelding.

  1. Skriv inn verdien som bilen har som ny i Listepris hvis det ikke allerede står der.
  2. Skriv "0" i feltet for Markedsverdi. Da blir Formuesverdien satt til "0".
  3. Gi beskjed til Statens vegvesen.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.