Firmabil under permittering

Firmabil kan, på grunn av koronasituasjonen, stå parkert hjemme hos deg  uten at du fordelsbeskattes. Dersom du bruker firmabilen privat, uansett hvor mye, skal fordelen beregnes og rapporteres som normalt. Du finner mer informasjon her.