Firmabil som brukes privat

Ansatte som har anledning til å benytte virksomhetens bil privat, for eksempel fordi bilen tas med hjem til den ansatte og står parkert ved boligen, skal skattlegges for denne fordelen.

Før du kan begynne beregningen, må du skaffe opplysninger om veiledende listepris for bilen den gang bilen var førstegangsregistrert. Du må legge til veiledende pris for alt ekstrautstyr som for eksempel radio, CD-spiller, GPS, lettmetallfelger, skinnseter osv.

Dersom bilen er yngre enn 3 år, beregnes inntektsfordelen slik:

30 % av listeprisen inkludert ekstrautstyr opp til kr 338 800 (2023-sats)
+ 20 % av resterende listepris
= Beregnet inntektsfordel for privat bruk

Er bilen 3 år eller eldre settes beregningsgrunnlaget til 75 % av bilens listepris.

Elbil

Tillegget for privat bruk av elbil er det samme som for biler med forbrenningsmotor fra og med inntektsåret 2023.

Når kjøring i virksomheten utgjør 40 000 km eller mer 

Dersom kjøring i virksomheten utgjør 40 000 km eller mer settes grunnlaget til 75 % av beregnet listepris.

Varebil klasse 2 og lastebiler under 7 500 kg

For fastsettelse av fordel ved bruk av varebil klasse 2 og lastebiler under 7 500 kg gjelder det egne regler.