Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Sats for:

Bilsatser - Firmabil hvor fordelen ikke står i forhold til listeprisen


Fordelen blir på forskuddsstadiet fastsatt til kr 56 000 for inntektsåret 2020, dersom firmabilordningen har vart hele året. Dette gjelder både hvis standardfordelen basert på listepris blir for høy, eller for lav.