Sats for:

Bil - satser for firmabil hvor fordelen ikke står i forhold til listeprisen

Bruker du bil som eies eller leases av arbeidsgiver, skal fordelen normalt regnes som lønnsinntekt, og du skal betale skatt av fordelen. Fordel ved privat bruk av firmabil fastsettes vanligvis etter standardregler basert på bilens listepris som ny.

I særlige tilfeller hvor listeprisen klart ikke står i forhold til fordelen ved den private bruken, kan fordelen fastsettes ved skjønn på følgende måte:


Når standardfordelen basert på listepris blir for høy:

Fordelen på forskuddsstadiet fastsettes til kr 63 000 for inntektsåret 2024.

Dette gjelder dersom firmabilordningen har vart hele året. Har skattyter hatt firmabilordning deler av inntektsåret, gjennomføres fordelsbeskatningen forholdsmessig for det antall hele og påbegynte måneder bilen har stått til disposisjon.

Tilsvarende beløp gjelder som skattepliktig fordel ved skattefastsettingen.

Når standardfordelen basert på listepris blir for lav, f.eks. ved svært omfattende restaurering eller ombygging av bilen:

Ved fordelsfastsettingen kan man benytte en hjelpestørrelse i form av en korrigert (oppjustert) listepris som multipliseres med den/de relevante prosentsatsen(e) etter standardreglene. Ved fastsettingen av fordelen kan man normalt benytte markedsverdien som hjelpestørrelse.

Reglene om skjønnsfastsetting av fordelen brukes kun hvor privat fordel avviker betydelig fra fastsetting etter standardreglene.