Sats for:

Bil - satser for firmabil (standardreglene)

Bruker du bil som eies eller leases av arbeidsgiver, skal fordelen normalt regnes som lønnsinntekt, og du skal betale skatt av fordelen.


Trekkpliktig fordel ved privat bruk av firmabil fastsettes til:

  • 30 prosent av bilens listepris som ny inntil kr 351 700 og 20 prosent av overskytende listepris.

Satsen for trekkpliktig fordel gjelder tilsvarende ved skattefastsettingen som skattepliktig fordel.

Ved firmabilordning i deler av inntektsåret, gjennomføres fordelsbeskatningen forholdsmessig for det antall hele og påbegynte måneder bilen har stått til disposisjon.

Grunnlaget ved beregningen over er i utgangspunktet 100 prosent av bilens listepris som ny, men det er noen unntak. 

Unntak

Unntak

Utregningen tar utgangspunkt i:

Hvis bilen er eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret

75 prosent
av bilens listepris som ny

Hvis du dokumenterer at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret

75 prosent
av bilens listepris som ny

Ved kombinasjon av

  • bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og
  • yrkeskjøring som overstiger 40 000 km i inntektsåret

56,25 prosent
av bilens listepris som ny

Eksempler

Arbeidstakeren har fri bil i januar 2024. Bilen har en listepris på kr 279 000.
Beregnet fordel for januar 2024: (kr 279 000 x 30 %)/12 = kr 6 975

Arbeidstakeren har fri bil fra 20. januar 2024 (del av måned). Bilen har en listepris på kr 660 000.

Beregnet fordel for januar 2024: (kr 351 700 x 30 %)/12 + (kr 308 300x 20 %)/12 = kr 13 931

Arbeidstakeren har fri bil i januar 2024. Bilen er førstegangsregistrert 15. november 2018 og har en listepris på kr 249 000. Da bilen var eldre enn 3 år per 1. januar 2024, skal listeprisen reduseres til 75 % av opprinnelig pris.

Redusert beregningsgrunnlag: kr 249 000 x 75 % = kr 186 750

Beregnet fordel for januar 2024: (kr 186 750 x 30 %)/12 = kr 4 669

Arbeidstakeren har fri bil i januar 2024. Bilen er førstegangsregistrert 15. desember 2015 og har en listepris på kr 590 000 (inkl. ekstrautstyr). Da bilen var eldre enn 3 år per 1. januar 2024, det benyttes elektronisk kjørebok og det er overveiende sannsynlig at han i løpet av 2024 kommer til å kjøre over 40 000 km i yrket med bil han fordelsbeskattes for, skal listeprisen reduseres til 56,25 % av opprinnelig pris.

Redusert beregningsgrunnlag: kr 590 000 x 56,25 % = kr 331 875

Beregnet fordel for januar 2024 (kr 331 875 x 30 %)/12 = kr 8 297