Sats for:

Bil - satser for firmabil som faller utenfor standardreglene

Fordel ved privat bruk av firmabil fastsettes vanligvis etter standardreglene basert på bilens listepris som ny.

Gå til satser og gjeldende regelverk for firmavarebiler og små lastebiler.

Visse typer kjøretøy anses uegnet til privat bruk. Har du likevel brukt til kjøretøyet til reise til og fra jobb eller fritidsreiser, gjelder individuell verdsettelse av fordelen. Det vil si at andre regler gjelder enn standardreglene for firmabil.


Regelverket for fordel ved privat bruk av firmabil som faller utenfor standardreglene gjelder kun for visse typer kjøretøy, nærmere bestemt:

  • lastebiler med totalvekt på 7.500 kg eller mer og busser med mer enn 15 passasjerplasser.
  • biler som det i lov eller i medhold av lov er fastsatt forbud mot å benytte til annen privatkjøring enn arbeidsreise.
  • biler som er registrert for ni passasjerer eller mer såfremt de brukes i kjøreordning organisert av arbeidsgiver for transport av ansatte på arbeidsreise og ikke brukes privat utover arbeidsreise.

Ved privat bruk av firmabil som faller utenfor standardreglene beregnes den trekkpliktige fordelen etter faktisk forbruk (individuell verdsettelse):

Privat bruk av firmabil som faller utenfor standardreglene Sats per kilometer
For arbeidsreiser til og med 4 000 km kr 3,40 per km 
For arbeidsreiser som overstiger 4000 km      kr 1,50 per km.
For annen privat kjøring (fritidsreiser osv.)      kr 3,40 per km.


Satsene for trekkpliktig fordel gjelder tilsvarende ved skattefastsettingen som skattepliktig fordel.