Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Sats for:

Bilsatser - Firmabil som faller utenfor standardreglene

Virkeområdet for regelen om "firmabiler som faller utenfor standardreglene" ble endret fra og med 2016 på grunn av nye regler for yrkesbiler. Satser og gjeldende regelverk finner du her.


Regelverket for fordel ved privat bruk av firmabil som faller utenfor standardreglene gjelder kun for visse typer kjøretøy, nærmere bestemt:

  • lastebiler med totalvekt på 7.500 kg eller mer og busser med mer enn 15 passasjerplasser.
  • biler som det i lov eller i medhold av lov er fastsatt forbud mot å benytte til annen privatkjøring enn arbeidsreise.
  • biler som er registrert for ni passasjerer eller mer såfremt de brukes i kjøreordning organisert av arbeidsgiver for transport av ansatte på arbeidsreise og ikke brukes privat utover arbeidsreise.

Ved privat bruk av firmabil som faller utenfor standardreglene beregnes fordelen for arbeidsreiser til og med 4000 km og annen privat kjøring etter en sats på kr 3,40 per km.

For arbeidsreiser som overstiger 4000 km beregnes fordelen etter en sats på kr 1,50 per km.