Fritidsbåt

Hvordan du skal formuesverdsette fritidsbåten din i skattemeldingen, avhenger av om salgsverdien er lavere eller høyere enn 50 000 kroner.

Salgsverdi som er lavere enn 50 000 kroner

Fritidsbåten føres opp i skattemeldingen din. Den verdsettes på ulike måter avhengig av forsikringen:

  • Dekkes båten av innboforsikringen din, regnes den som en del av innboet.
  • Hvis båten din har en egen forsikring, setter du formuesverdien til 75 prosent av forsikringssummen.
  • Hvis båten din ikke er forsikret, setter du formuesverdien til omsetningsverdien.

Salgsverdi som er 50 000 kroner eller høyere

Fritidsbåten føres opp i skattemeldingen din. 

  • Hvis båten er forsikret, settes formuesverdien til 75 prosent av forsikringssummen.
  • Hvis båten ikke er forsikret, settes formuesverdien til antatt salgsverdi.