Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Fritidsbåt

Hvordan du skal formuesverdsette fritidsbåten din i skattemeldingen, avhenger av om salgsverdien er lavere eller høyere enn 50 000 kroner.

Salgsverdi som er lavere enn 50 000 kroner

Fritidsbåten føres opp i skattemeldingen din. Den verdsettes på ulike måter avhengig av forsikringen:

  • Dekkes båten av innboforsikringen din, regnes den som en del av innboet.
  • Hvis båten din har en egen forsikring, setter du formuesverdien til 75 prosent av forsikringssummen.
  • Hvis båten din ikke er forsikret, setter du formuesverdien til omsetningsverdien.

Salgsverdi som er 50 000 kroner eller høyere

Fritidsbåten føres opp i skattemeldingen din. 

  • Hvis båten er forsikret, settes formuesverdien til 75 prosent av forsikringssummen.
  • Hvis båten ikke er forsikret, settes formuesverdien til antatt salgsverdi.