Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Underholdsbidrag

Med underholdsbidrag menes regelmessig økonomisk bidrag til en person man etter lov eller avtale er forpliktet til å underholde uten motytelse. I prinsippet kan underholdsbidrag betales til enhver person uavhengig av slektskap eller familietilknytning. 

Nytt for inntektsåret 2020

For inntektsåret 2020 er det ikke lenger skatteplikt for mottatt underholdsbidrag. Fradragsrett for betalt underholdsbidrag er også fjernet.
Det vil likevel være skatteplikt for mottatt underholdsbidrag som ytes av konkursbo etter konkursloven.

Mottatt underholdsbidrag kan være skattepliktig eller skattefritt for mottakeren avhengig av relasjonen mellom betaler og mottaker. Tilsvarende kan betalt underholdsbidrag være fradragsberettiget eller ikke fradragsberettiget for betaleren avhengig av relasjonen mellom betaler og mottaker. Nedenfor omtales de mest vanlige underholdsbidragene. For mer informasjon, se Skatte-ABC under emnet "Underholdsbidrag".

Skatteplikt for den som mottar underholdsbidrag

  • Barnebidrag etter barneloven er ikke skattepliktig inntekt.
  • Underholdsbidrag fra ektefelle, samboer, foreldre eller barn er ikke skattepliktig inntekt.
  • Underholdsbidrag fra separert/fraskilt ektefelle er skattepliktig inntekt, forutsatt at bidraget er gitt regelmessig og ikke som et engangsbeløp.
  • Underholdsbidrag fra andre personer som i en avtale har påtatt seg en forsørgelsesplikt for mottakeren, er skattepliktig inntekt for mottakeren, forutsatt at bidraget er gitt regelmessig og ikke som et engangsbeløp.
  • Skattepliktig underholdsbidrag føres i skattemeldingen din.

Fradragrett for den som betaler underholdsbidrag

  • Barnebidrag etter barneloven gir ikke fradragsrett.
  • Underholdsbidrag til ektefelle, samboer, foreldre eller barn gir ikke fradragsrett.
  • Underholdsbidrag til separert/fraskilt ektefelle gir fradragsrett, forutsatt at bidraget er gitt regelmessig og ikke som et engangsbeløp.
  • Underholdsbidrag til andre personer som man i en avtale har forpliktet seg til å forsørge, gir fradragsrett for betaleren, forutsatt at bidraget er gitt regelmessig og ikke som et engangsbeløp.
  • Fradragsberettiget underholdsbidrag føres i skattemeldingen din.

Dersom Skatteetaten etterspør dokumentasjon, må man dokumentere både bidragsplikten og at bidraget er betalt. Det er ingen beløpsgrense for fradraget. Dersom underholdsbidrag i løpet av året er mer enn 10 000 kroner, er det også et vilkår for fradragsrett at bidraget er betalt via bank.