Organisasjoner som har mottatt gave med fradragsrett for giveren i 2010

Fra 2011 skal Skattedirektoratet årlig utarbeide en liste over alle organisasjoner som har mottatt fradragsberettiget gave. Listen over gaver mottatt i 2010 finner du her.

En oversikt over samlet gavebeløp for den enkelte organisasjon legges ut på skatteetaten.no på høsten året etter gaveåret. Eventuelle gavebeløp som en organisasjon har sendt melding om til Skattedirektoratet etter 4. mars 2011, er ikke medregnet i listen.

Oppgave-giver-nummer Navn Beløp
971 259 302 ADHD NORGE 1 000
984 048 769 ADINA STIFTELSEN 226 850
971 474 475 ADOPSJONSFORUM 1 367 040                          
977 143 454 ADRA NORGE 582 586
971 493 364 AFGHANISTANKOMITÉEN 
I NORGE
193 404
960 546 091 AFS NORGE INTERNASJONAL 
UTVEKSLING 
33 550
987 646 896 AGDER-TELEMARK AKSJONEN 119 797
975 601 013 AGLOW INTERNATIONAL NORGE 87 500
982 171 024 AHEAD 75 205
971 144 777 AKSJONSKOMITEEN 
HJELP JØDENE HJEM
4 872 847
992 028 467 AKTIV MOT KREFT 280 530
987 240 334 ALBATROSSEN ETTERVERNSENTER 64 500
889 761 032 ALNOR 42 950
970 148 698 AMNESTY INTERNATIONAL NORGE 23 361 930
971 249 544 ANJMAN FLAH UL-MUSLEMIN 
V/BLAND AKHTAR KANWAR
347 750
974 256 258 ANJUMAN-E-ISLAHUL MUSLIMEEN 101 800
992 238 313 ANNA MINISTRIES 1 003 645
971 492 937 ANTIRASISTISK SENTER 500
980 183 475 ANTROPOSOFISK SELSKAP I NORGE 8 350
977 148 413 ARC-AID 421 936
977 509 238 AREOPAGOS STIFTELSE 123 480
981 693 507 ART OF LIVING FOUNDATION 
NORGE
116 040
971 293 802 ASIA LINK 1 283 264
971 293 802 ATLAS-ALLIANSEN 81 150
960 531 256 BAHA'I-SAMFUNNET I NORGE  878 953
986 114 335 BARNAS BROBYGGER 123 400
982 931 592 BERGEN HINDU SABHA 7 300
954 854 361 BIBELLESERINGEN I NORGE 47 850
988 369 268 BLOOM (BRINGING LIFE 
TO THE ORPHANS OF MALAWI)
105 199
962 323 855 BLÅ KORS NORGE 510 506
979 961 073 BRUNSTAD CHRISTIAN CHURCH 47 164 642
985 702 314 BUDDHISTFORBUNDET 446 055
988 525 898 BYKIRKEN 898 561
993 937 738 BØNN FOR DEN NORSKE KIRKE 57 668
889 156 082 CARCINOR  4 000
995 722 186 CARE NORGE 7 466 026
971 436 514 CARITAS NORGE 1 973 154
977 155 371 CHILDREN AT RISK FOUNDATION 622 536
871 529 302 CHRISTIAN RELIEF NETWORK CRN 463 907
970 969 632 CREDOKIRKEN 4 804 517
976 087 445 CUBAFORENINGEN I NORGE 35 650
944 519 866 DE FRIE EVANGELISKE FORSAMLINGER 
MISJONS- OG HJEMMEUTVALG
13 255 640
982 565 154 DE NORSKE PINSEMENIGHETERS 
YTREMISJON
1 656 379
986 625 372 DEAF AID 431 670
983 901 867 DEN ETIOPISK ORTODOKSE KIRKE
I NORGE
204 784
963 558 406 DEN EVANGELISKE LUTHERSKE 
FRIKIRKE 
FELLESKASSEN
55 866 909
979 251 440 DEN EVANGELISKE FORSAMLING 619 900
938 736 170 DEN INDRE SJØMANNSMISJON   2 333 317
980 979 490 DEN LUTHERSKE FORSAMLING 
AVALDSNES
142 900
990 475 415 DEN LUTHERSKE KIRKE I NORGE 662 309
984 241 933 DEN NORDISKE KATOLSKE KIRKE 
I NORGE
614 129
970 167 978 DEN NORSKE ISRAELMISJON 4 914 163
970 550 259 DEN NORSKE KIRKE, KIRKERÅDET 55 336 471
938 419 264 DEN NORSKE MISJONSALLIANSE 46 965 807
979 469 241 DEN NORSKE TURISTFORENING 154 500
971 278 315 DEN ORTODOKSE KIRKE I NORGE 
- HELLIGE NIKOLAI
273 300
971 490 934 DET ALMINDELIGE SAMFUND 29 000
970 540 903 DET EVANGELISKE-LUTHERSKE 
KIRKESAMFUNN
2 972 654
943 942 102 DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN 112 957
981 878 280 DET ISLAMSKE KULTURSENTER 
SAMFUNN I NORGE-DIKSIN
1 121 600
941 069 991 DET MOSAISKE TROSSAMFUNN 1 211 448
870 262 272 DET NORSKE BAPTISTSAFUNN 16 743 254
935 570 212 DET NORSKE BIBELSELSKAP 12 778 970
971 529 652 DET NORSKE DIAKONHJEM 10 800
960 474 708 DET NORSKE MISJONSFORBUND 40 096 951
970 545 204 DET NORSKE MISJONSFORBUND 
UNGDOM
762 247
940 325 501 DET NORSKE MISJONSSELSKAP 31 585 037
944 438 599 DET NORSKE TOTALAVHOLDSSELSKAP 16 750
981 928 989 DET SERBISKE ORTODOKSE 
KIRKESAMFUNN I NORGE
232 700
987 751 142 DET TYRKISKE TROSSAMFUNNET I 
DRAMMEN OG OMEGN
169 350
986 028 471 DET VIETNAMESISKE BUDDHIST 
& KULTURSENTER
184 600
980 103 765 DYREBESKYTTELSEN KRISTIANSAND 33 100
971 277 475 DYREBESKYTTELSEN NORGE 14 600
971 260 483 DYREBESKYTTELSEN OSLO & OMEGN 1 123 668
984 950 640 DYREBESKYTTELSEN SØR ROGALAND 165 400
983 482 392 DYREVERNALLIANSEN 228 954
971 015 969 DYSLEKSIFORBUNDET NORGE  500
985 457 840 EBO TOWNS VENNER 440 184
971 387 378 ELIHUMENIGHETEN 686 885
971 316 454 ELIHUMENIGHETEN VESTFOLD 1 180 509
984 825 870 EUROMISSION  504 450
971 433 841 EVANGELISK ORIENTMISJON 1 030 463
970 916 083 EXODUS NORD 932 458
970 015 175 FADDERBARNAS FREMTID 8 890 959
971 492 996 FAMILIE OG MEDIER KRISTENT 
MEDIEFORUM KKL
2 174 012
988 889 717 FARMASØYTER UTEN GRENSER 
NORGE 
10 500
991 621 946 FELLESSKAPSKIRKA 126 445
977 538 319 FLYKTNINGHJELPEN 15 534 842
971 253 932 FOR BIBEL OG BEKJENNELSE 45 225
971 256 729 FORBUNDET KYSTEN 77 000
979 213 123 FORBUNDET MOT RUSGIFT 2 000
980 396 010 FORENINGEN 2 FORELDRE 34 000
870 430 922 FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN 5 583 224
870 149 042 FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 1 000
988 755 109 FORENINGEN KRISTEN RIKSRADIO 1 154 019
946 175 986 FORENINGEN TIL SKI-IDRETTENS 
FREMME
500
980 624 404 FORENINGEN VI SOM HAR 
ET BARN FOR LITE 
9 500
981 118 839 FORENINGEN VÅRE ROVDYR 107 904
970 167 994 FORTIDSMINNEFORENINGEN 148 450
951 989 827 FORUT SOLIDARITETSAKSJON 
FOR UTVIKLING
1 195 854
971 245 379 FOURSQUARE NORGE 843 216
994 092 642 FRAMTID OG HÅP 102 250
970 221 115 FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 2 754 274
938 498 318 FRELSESARMEEN 29 831 653
983 235 735 FUGLEHJELPEN FUGLEBESKYTTELSEN  2 000
90 653 072 GODT HÅP 121 650
974 238 225 GRENLANDSAKSJONEN 161 400
970 941 959 GRØNN HVERDAG 1 000
982 106 745 GUDS MENIGHET I FLAKSTAD 275 396
971 083 697 GUDS MENIGHET VERGÅRDSHEI 781 350
985 569 61 GUDS MENIGHET ØRSNES 681 679
942 521 707 GUDS VERDENSVIDE KIRKE 124 883
971 518 421 HEI VERDEN 327 983
990 078 351 HELLIGE DEMETRIO AV THESSALONIKI 95 150
977 365 325 HELLIGE OLGA MENIGHETEN 
- DEN RUSSISK ORTODOKSE KIRKE
229 625
952 555 103 HIMALPARTNER 1 597 300
986 464 824 HINDU SANATN MANDIR 399 608
990 370 184 HJELPEPROSJEKT FILIPPINENE 31 725
970 205 195 HLF 
HØRSELSHEMMEDES LANDSFORBUND
584 759
985 855 676 HOPE FOLLO KRISTNE MENIGHET 119 115
977 141 222 HOPE OF THE FUTURE   207 338
943 762 236 HUMAN ETISK FORBUND 843 866
985 066 302 HUMAN RIGHTS SERVICE 90 400
980 201 716 HÅND I HÅND UGANDA 108 339
983 141 021 IMPACT NORWAY 100 200
955 043 901 INDREMISJONSFORBUNDET 23 578 661
971 331 186 INOR ADOPT  40 250
983 794 815 INTERNASJONAL KVINNELIGA 
FOR FRED OG FRIHET (IKFF)
27 000
970 159 223 INTERNASJONALE KRISTNE AMBASSADE 
JERUSALEM
6 865 065
971 259 906 INTERNATIONAL CHILD DEVELPOMENTS  225 000
971 403 896 INTERNATIONAL GOSPEL MISSION 1 413 266
966 804 130 IOGT NORGE 13 927
982 842 840 ISLAMSK RÅD NORGE 7 082 741
879 492 742 JEHOVAS VITNER 16 084 669
975 423 352 JESU KRISTI KIRKE 
AV SISTE DAGERS HELLIGE
9 105 925
971 242 035 JOSVA KIRKEN 354 877
991 464 131 JOSVAFOLKET 14 000
866 968 462 JUVENTE 3 700
971 277 076 JØDISK NASJONAL FOND 343 782
976 239 334 KABA - KRISTENT ARBEID 
BLANT ARABERE
1 602 778
871 339 902 KARISMAKIRKEN 1 420 667
971 432 454 KFUK-KFUM GLOBAL 2 114 187
937 264 828 KIMERUD STIFTELSE 32 600
990 340 609 KIRKEN AV GUDS NÅDE 641 291
970 919 805 KIRKEN I DALEN 552 294
971 530 995 KIRKENS BYMISJON I TROMSØ 187 630
971 317 361 KIRKENS BYMISJON I VESTFOLD 71 300
975 545 490 KIRKENS  FENGSELSARBEID 24 500
951 434 353 KIRKENS NØDHJELP 70 729 249
971 275 596 KIRKENS SOS I NORGE 28 850
986 916 768 KONGSBERG BIBELSENTER 216 305
951 812 528 KREFTFORENINGEN   263 900
993 518 905 KREFTOMSORG ROGALAND 508 804
940 630 975 KRINGKASTINGSRINGEN 20 800
970 534 490 KRISTEN IDRETTSKONTAKT 2 228 075
971 454 695 KRISTEN MUSLIMMISJON 613 747
871 271 712 KRISTENSAMFUNNET 1 613 358
970 897 003 KRISTENT ARBEID BLANT BLINDE 
OG SVAKSYNTE (KABB)
683 165
977 105 676 KRISTENT INTERKULTURELT 
ARBEID (KIA)
9 300
980 336 336 KRISTENT NETTVERK 12 230 839
971 434 910 KRISTENT PEDAGOGISK FORBUND 47 100
971 572 655 KRISTI FORSAMLING 1 228 871
987 227 370 KRISTI ÅPENBARINGSMENIGHET 58 300
990 483 531 KVINNEGRUPPA OTTAR-LANDSSTYRET 25 700
970 132 457 LANDSFORENINGEN FOR NYRE-
PASIENTER OG TRANSPLANTERTE
14 500
971 278 900 LANDSFORBUNDET MOT STOFFMISBRUK 1 900
940 190 738 LANDSFORENINGEN FOR 
HJERTE- OG LUNGESYKE
9 609 675
958 652 879 LANDSFORENINGEN 
UVENTET BARNEDØD 
107 980
971 493 232 LANDSLAGET FOR LOKALHISTORIE 165 332
882 819 612 LANDSLAGET FOR RUSFRI OPPVEKST 2 000
871 275 602 LATIN-AMERIKAGRUPPENE I NORGE  2 000
977 097 495 LEGER UTEN GRENSER 121 376 082
984 033 427 LEPPE-/GANESPALTEFORENINGEN 1 000
992 934 719 LIFT GAMBIA 53 300
971 437 391 LIONS CLUB INTERNATIONAL 27 420
982 422 361 LITTERATURMISJONEN 87 759
979 346 336 LIVING WORLD BIBLE CENTER 435 716
970 533 486 MA - RUSFRI TRAFIKK OG LIVSSTIL 6 500
975 904 318 MALMØGATEN AKTIVITETSSENTER 
FOR FUNKSJONSHEMMEDE
11 600
970 343 296 MARAN ATA NORGE 245 763
982 847 699 MARYS VENNER 1 861 887
995 294 559 MENIGHETEN 24/7 201 706
993 217 646 MENIGHETEN 3:16 709 865
871 084 572 MENIGHETEN APOSTOLISK TRO 181 598
987 883 766 MENIGHETEN FRAMTID OG HÅP 334 360
871 427 402 MENIGHETEN SAMFUNDET 234 00
971 352 272 MENIGHETEN SION BLOMSTERDALEN 729 127
971 367 156 MENIGHETEN TROENS FELLESSKAP 269 726
971 276 959 MENNESKEVERD 283 510
971 322 926 MENTAL HELSE NORGE 500
974 230 887 METODISTKIRKEN I NORGE 9 437 80
986 854 312 MILITÆRT KRISTENT FELLESSKAP 30 500
948 778 599 MILJØSTIFTELSEN BELLONA 834 491
971 467 134 MISJON UTEN GRENSER 13 377 475
980 649 946 MISJONSSELSKAPET NTM NORGE 470 250
980 421 899 MISSION AVIATION FELLOWSHIP 1 423 259
985 823 413 MOMENTUM – FORENINGEN FOR 
ARM – OG BENPROTESEBRUKERE
5 000
959 373 035 MULTIPPEL SKLEROSEFORBUNDET 90 804
988 679 143 MUNN- OG HALSKREFTFORENINGEN 2 400
970 345 205 NAMIBIAFORENINGEN 16 370
971 534 702 NANSENSKOLEN NORSK HUMANISTISK 
AKADEMI
500 000
938 429 863 NASJONALFORENINGEN FOR 
FOLKEHELSEN
3 185 252
977 482 518 NATTERAVNENE 8 760
970 261 451 NATUR OG UNGDOM 279 210
971 527 676 NEI TIL ATOMVÅPEN 10 000
971 288 981 NETTVERKSKIRKEN 801 747
980 104 478 NEW LIFE COMMUNITY 525 050
965 608 400 NEW LIFE MISSION  992 550
971 275 510 NOAH - FOR DYRS RETTIGHETER 130 200
979 804 806 NORDIC HARVEST MISSION 2 303 560
977 100 658 NORDISK HUMANITÆRHJELP  36 100
985 432 309 NORDLYS 115 370
973 732 412 NOREA MEDIEMISJON 6 457 156
970 205 942 NOREGS MÅLLAG 357 011
939 550 550 NOREGS UNGDOMSLAG 12 500
987 939 656 NORGE - MOLDOVA. LIVSKVALITET 
OG UTVIKLING
48 664
939 634 754 NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUND 24 900
971 038 179 NORGES BLINDEFORBUND 60 589 373
970 169 113 NORGES DIABETESFORBUND 4 726 400
974 252 708 NORGES DØVEFORBUND 3 000
941 849 059 NORGES FORSVARSFORENING 41 000
886 028 032 NORGES FREDSLAG 94 500
938 661 316 NORGES HANDIKAPFORBUND 16 475
947 975 072 NORGES IDRETTSFORBUND 
OG OLYMPISKE KOMITE
1 908 117
957 914 330 NORGES KFUK-KFUM 4 471 196
971 274 018 NORGES KFUK-KFUM SPEIDERE 212 974
971 272 554 NORGES KRISTELIGE LEGEFORENING 415 475
971 524 650 NORGES KRISTELIGE 
STUDENT- OG SKOLEUNGDOMSLAG
11 278 238
971 273 577 NORGES KRISTNE RÅD 1 146 085
871 351 082 NORGES MILJØVERNFORBUND 141 240
971 160 047 NORGES MUSIKKORPS FORBUND 132 060
982 913 160 NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI 
FORENING
23 200
938 418 837 NORGES NATURVERNFORBUND 1 144 286
871 278 962 NORGES PARKINSONFORBUND 87 400
864 139 442 NORGES RØDE KORS 69 090 674
941 897 266 NORGES SAMEMISJON 1 029 685
954 877 841 NORGES SPEIDERFORBUND 9 500
974 931 265 NORILCO 5 700
860 474 522 NORMISJON 60 808 842
841 324 552 NORSK BANGLAESH FADDERFORENING 230 985
971 277 696 NORSK EPILEPSIFORBUND 28 550
871 033 552 NORSK FOLKEHJELP 17 183 460
965 906 746 NORSK FORENING FOR FARTØYVERN 62 300
975 556 069 NORSK FORENING FOR GATEBARN 
I ESTLAND
132 300
990 778 612 NORSK FORENING 
FOR SLAGRAMMEDE
12 000
969 960 702 NORSK GIDEON BIBELMISJON 596 964
975 846 709 NORSK JERNBANEKLUBB 213 175
971 450 703 NORSK LUTHERSK LEKMANNSMISJON 724 600
938 679 177 NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND 36 928 957
970 276 432 NORSK MISJON I ØST 14 046 910
959 358 451 NORSK MÅLUNGDOM 72 800
970 935 398 NORSK NØDHJELP 4 657 845
970 089 748 NORSK ORNITOLOGISK FORENING 3 000
971 284 331 NORSK PSORASISFORBUND 1 150
945 457 546 NORSK REVMATIKERFORBUND 815 106
885 315 402 NORSK ROTARY FORUM 828 868
964 437 963 NORSK SØNDAGSSKOLEFORBUND 6 114 387
981 054 121 NORSK THYROIDEAFORBUND 18 999
980 743 438 NORSK TOURETTE FORENING   500
970 168 001 NORSKE KVINNERS SANITETS-
FORENING
115 000
971 397 225 NORSKE LEGER MOT ATOMVÅPEN 18 000
975 378 713 NORSKE REDNINGSHUNDER 15 950
982 266 033 NORWEGIAN DISABLE CARE 
FOUNDATION
11 000
977 260 469 NY GENERASJON 167 514
971 513 217 OASEN BIBELSENTER 2 259 709
992 046 821 OPEN AIR CAMPAIGNERS NORGE 108 350
955 893 050 OPERASJON MOBILISERING 889 776
971 381 779 OPPDAL KRISTNE SENTER 555 100
980 343 391 ORDET OG ISRAEL 584 317
954 804 488 ORGANISASJONEN VOKSNE FOR BARN 45 695
938 431 744 OSLO KATOLSKE BISPEDØMME 285 257
954 087 808 OSLO KRISTNE SENTER 4 710 499
984 688 172 PALESTINAKOMITEEN I NORGE 7 710 763
986 004 661 PINSEBEVEGELSENS 
SENTRALREGISTRERING 
AV GAVER MED SKATTEFRADRAG
93 100 258
976 793 382 PLAN NORGE 318 536 050
979 658 184 PRISON FELLOWSHIP NORGE 66 882
987 052 244 RAHMA ISLAMIC RELIEF FUND 1 808 704
941 296 459 REDD BARNA 185 705 767
954 360 709 REDNINGSSELSKAPET 15 241 253
985 828 806 REGNSKOGFONDET 4 575 891
984 079 230 RETINITIS PIGMENTOSA FORENINGEN 
I NORGE
20 000
980 453 154 RIGHT TO PLAY 18 800
970 533 524 RIKSMÅLSFORBUNDET 143 211
881 391 872 RYGGMARGSBROKKFORENINGEN- 
OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN
14 700
971 524 499 RÅDET FOR PSYKISK HELSE 147 375
985 463 395 SABONA STIFTELSEN  303 861
971 395 028 SALTEN BIBELSENTER 56 670
881 525 992 SANATAN MANDIR SABHA 88 400
988 202 630 SCAN AID 453 500
982 95 818 SENTERKIRKEN EIKER 446 020
969 977 397 SENTRUMKIRKEN 573 252
976 578 546 SENTRUMKIRKEN RINGERIKE 659 150
987 965 525 SENTRUMSKIRKA BETEL 124 000
984 890 753 SHUVA GURU NANAK NIWAS 1 014 200
982 522 218 SHUVA ISRAEL NORGE 410 232
938 555 222 SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE 
I UTLANDET
28 558 695
989 309 404 SKANDINAVISK BARNEMISJON 559 524
989 155 849 SLETT U-LANDSGJELDA 4 000
883 040 112 SLIMG CHILD CARE 99 400
987 260 629 SOCCORRO NICARAGUA 334 350
971 024 135 SOS RASISME 48 000
981 975 677 STIFTELSEN ARKEN 1 244 060
980 342 689 STIFTELSEN ARKIVET 5 000
938 505 438 STIFTELSEN BERGEN DIAKONISSEHJEM 79 800
994 545 469

STIFTELSEN DIAKONOVA 
(Tidligere 971 526 890 
STIFTELSEN MENIGHETS-
SØSTERHJEMMET)

387 600
974 253 445 STIFTELSEN DISSIMILIS 1 000
988 842 389 STIFTELSEN ELLEL MINISTRIES 
NORGE 
148 700
971 307 498 STIFTELSEN EUROPA I FOKUS  576 893
992 731 982 STIFTELSEN FONTENEHUSET 3 000
986 173 560 STIFTELSEN FONTENEHUSET 
HØNEFOSS
165 655
938 433 054 STIFTELSEN FRANSISKUSHJELPEN 19 800
977 119 294 STIFTELSEN FRIHETENS ORD 139 550
871 426 902 STIFTELSEN GODTHAAB 26 400
985 211 922 STIFTELSEN HAYDOMS VENNER 1 392 060
986 761 950 STIFTELSEN HEALTH & DEVELOPMENT 
INTERNATIONAL NORWAY (HDI)
1 239 862
959 984 352 STIFTELSEN HJERTEGOD 69 660
976 600 800 STIFTELSEN HÅPETS STJERNE 
STAR OF HOPE NORWAY
984 723
871 462 402 STIFTELSEN KARMEL-INSTITUTTET 600 778
979 493 819 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON 
BERGEN
2 016 350
985 319 243 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON 
KRISTIANDSAND
141 500
944 384 448 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON 
OSLO
12 588 648
971 477 415 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON 
ROGALAND
248 138
971 543 884 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON 
TRONDHEIM
1 127 320
975 387 011 STIFTELSEN KIRKENS 
SOSIALTJENESTE
28 350
987 282 053 STIFTELSEN KPK-UKRAINA 447 315
977 143 527 STIFTELSEN KRAFT 528 895
971 339 012 STIFTELSEN KRISTEN TJENESTE 395 760
960 216 849 STIFTELSEN LIVETS SENTER 1 002 021
991 324 518 STIFTELSEN LIVSGLEDE FOR ELDRE 5 400
976 600 746 STIFTELSEN MERCY SHIPS NORGE 3 367 134
977 085 268 STIFTELSEN NAKUHEL ASKER 20 270
954 386 481 STIFTELSEN NAVIGATØRENE NORGE 2 421 082
968 678 086 STIFTELSEN NORSK KULTURARV 3 000
939 483 136 STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE 227 243
977 131 987 STIFTELSEN OASE 1 113 082
971 307 781 STIFTELSEN OPEN HEART 
TROSBUDBRINGEREN
4 240 806
877 536 742 STIFTELSEN ORGANDONASJON 11 500
951 675 318 STIFTELSEN PINSEVENNENES 
EVANGELIESENTER
6 468 146
982 410 371 STIFTELSEN POSITIV OPPVEKST 2 500
983 934 269 STIFTELSEN PROSJEKT HAITI 507 580
870 131 682 STIFTELSEN SENTERMENIGHETEN 966 430
977 262 992 STIFTELSEN SKOLESKIPET 
CHRISTIAN RADICH
12 000
947 571 958 STIFTELSEN SOS-BARNEBYER NORGE 339 727 044
979 568 444 STIFTELSEN TERMIK 66 150
975 943 224 STIFTELSEN TRO HÅP OG KJÆRLIGHET 
(THK)
239 150
994 890 883 STIFTELSEN UNGDOM I OPPDRAG 3 417 032
981 156 536 STIFTELSEN VINTERFESTSPILL 
I BERGSTADEN
85 000
877 142 612 STIFTELSEN YME 384 550
982 820 898 STINE SOFIES STIFTELSE 1 180 416
952 002 139 STRØMMESTIFTELSEN 57 514 876
963 456 425 STUDENTENES OG AKADEMIKERNES 
INTERNASJONALE HJELPEFOND (SAIH)
34 900
963 064 853 STØTTEFORENINGEN 
FOR KREFTRAMMEDE
21 350
985 550 999 STØTTEFORENINGEN 
FOR KREFTSYKE BARN
495 024
944 671 102 SYVENDEDAGS ADVENTISTSAMFUNNET 
DEN NORSKE UNION
20 501 150
971 329 068 SØRLANDSKIRKEN 2 320 664
980 857 921 TANO TRUST 538 980
971 525 614 THE AMERICAN LUTHERAN 
CONGREGATION
1 098 463
975 940 608 THE ANGLICAN CHAPLAINCY IN NORWAY 330 751
981 958 659 TRANSPARENCY INTERNATIONAL 
NORGE
1 000
943 078 726 TROENS BEVIS 
VERDENS EVANGELISERING
21 723 806
960 276 965 TROENS LIV BIBELSENTER 882 771
986 001 832 TROMSØ MINESKADESENTER  15 950
985 908 966 TROSGNISTEN MISJON 1 325 779
970 133 410 TRYGG TRAFIKK  153 900
986 192 158 U-LANDSFORENINGEN SVALENE 335 350
981 054 776 U-LANDSHJELP FRA FOLK TIL FOLK  3 000
980 431 363 ULSTEINVIK BIBELSENTER 288 816
961 331 846 UNICEF NORGE 48 402 122
971 454 369 UTVIKLINGSFONDET 2 263 780
977 079 314 VEKKELSESSENTERET 285 896
975 937 380 VENNENES SAMFUNN KVEKERNE 716 960
982 076 854 VENNER AV UGANDA  133 200
970 134 891 VERDENS BARN 2 103 360
984 806 329 VIKEN SENTER FOR PSYKIATRI 
OG SJELESORG
639 450
986 209 255 VINEYARD NORGE 12 366 175
971 318 643 WORLD OUTREACH MISSION 
EVANGELIET TIL DE UNÅDDE
198 508
952 330 071 WWF VERDENS NATURFOND 3 015 283
980 334 600 WYCLIFFE 1 299 742
971 250 852 ZOE KIRKEN 2 068 099
988 708 739 ZULUFADDER 3 094 004
954 673 502 ØSTFOLDKIRKEN 1 011 566
979 777 809 ØYANE SYKEHJEM STIFTELSE 20 000
874 260 142 ÅLESUND KRISTNE SENTER 473 497
970 443 010 ÅPNE DØRER 10 047 005
385 oppgavegivere   2 371 863 340