Organisasjoner som har mottatt gave med fradragsrett for giveren i 2011

Skattedirektoratet utarbeider årlig en liste over alle organisasjoner som har mottatt fradragsberettiget gave.

En oversikt over samlede gavebeløp den enkelte organisasjon har mottatt, legges ut på skatteetaten.no året etter gaveåret. Oversikten inneholder også gavebeløp som det ved likningen ikke kan gis fradrag for på grunn av maksimalbeløpet for fradrag (kr 12 000 per giver). 

Eventuelle gavebeløp som en organisasjon har sendt melding om til Skattedirektoratet etter 5. mars 2012, er ikke medregnet i listen.

OPPGAVEGIVER-NR NAVN BELØP
943 838 240 4H NORGE 67 010
971 259 302 ADHD NORGE 9 800
984 048 769 ADINA STIFTELSEN 271 900
971 474 475 ADOPSJONSFORUM 1 368 135                     
977 143 454 ADRA NORGE 772 050
971 493 364 AFGHANISTANKOMITÉEN 
I NORGE
185 550
992 967 897 AFRICA STARTUP 426 850
960 546 091 AFS NORGE INTERNASJONAL 
UTVEKSLING 
63 050
987 646 896 AGDER-TELEMARK 
AKSJONEN
108 940
975 601 013 AGLOW INTERNATIONAL 
NORGE
97 720
982 171 024 AHEAD 33 200
996 281 159 AID IN ACTION 158 492
971 144 777 AKSJONSKOMITEEN 
HJELP JØDENE HJEM
4 319 846
992 028 467 AKTIV MOT KREFT 895 965
987 240 334 ALBATROSSEN ETTERVERN-
SENTER
62 500
889 761 032 ALNOR 5 300
970 148 698 AMNESTY INTERNATIONAL 
NORGE
24 924 959
971 249 544 ANJMAN FLAH UL-MUSLEMIN 
V/BLAND AKHTAR KANWAR
289 500
992 238 313 ANNA MINISTRIES 956 988
971 492 937 ANTIRASISTISK SENTER 20 500
980 183 475 ANTROPOSOFISK SELSKAP 
I NORGE
18 750
977 148 413 ARC-AID 259 175
977 509 238 AREOPAGOS STIFTELSE 170 950
981 693 507 ART OF LIVING FOUNDATION 
NORGE
100 180
971 293 802 ASIA LINK 3 174 802
971 293 802 ATLAS-ALLIANSEN 85 800
960 531 256 BAHA'I-SAMFUNNET I NORGE  851 720
982 931 592 BERGEN HINDU SABHA 7 300
954 854 361 BIBELLESERINGEN I NORGE 45 550
988 369 268 BLOOM (BRINGING LIFE 
TO THE ORPHANS 
OF MALAWI)
139 499
962 323 855 BLÅ KORS NORGE 625 065
979 961 073 BRUNSTAD CHRISTIAN 
CHURCH
48 477 741
985 702 314 BUDDHISTFORBUNDET 845 757
993 937 738 BØNN FOR DEN NORSKE 
KIRKE
110 954
889 156 082 CARCINOR  22 000
995 722 186 CARE NORGE 13 787 565
971 436 514 CARITAS NORGE 1 783 557
971 490 896 CENTRAL JAM-E-MOSQUE 
WORLD ISLAMIC MISSON 
NORWAY
74 200
977 155 371 CHILDREN AT RISK 
FOUNDATION
589 080
871 529 302 CHRISTIAN RELIEF 
NETWORK
588 233
970 969 632 CREDOKIRKEN 5 152 207
976 087 445 CUBAFORENINGEN I NORGE 25 100
944 519 866 DE FRIE EVANGELISKE 
FORSAMLINGER 
MISJONS- OG HJEMME-
UTVALG
14 146 051
982 565 154 DE NORSKE PINSE-
MENIGHETERS YTREMISJON
747 152
971 518 693 DE UNGES ORKESTER-
FORBUND
5 000
986 625 372 DEAF AID 492 270
991 529 586 DEMOCRATIC VOICE OF BURMA 
FOUNDATION
38 000
963 558 406 DEN EVANGELISKE LUTHERSKE 
FRIKIRKE 
FELLESKASSEN
59 441 370
938 736 170 DEN INDRE SJØMANNSMISJON 2 873 387
984 241 933 DEN NORDISK KATOLSKE 
KIRKE I NORGE
617 512
970 167 978 DEN NORSKE ISRAELMISJON 3 491 564
970 550 259 DEN NORSKE KIRKE, 
KIRKERÅDET
58 662 553
979 469 241 DEN NORSKE TURIST-
FORENING
109 169
971 278 315 DEN ORTODOKSE KIRKE 
I NORGE - HELLIGE NIKOLAI
404 677
970 540 903 DET EVANGELISKE-
LUTHERSKE KIRKESAMFUNN
2 946 517
943 942 102 DET FRIVILLIGE SKYTTER-
VESEN
221 816
981 878 280 DET ISLAMSKE KULTUR-
SENTER SAMFUNN 
I NORGE-DIKSIN
1 394 950
941 069 991 DET MOSAISKE TROS-
SAMFUNN
1 075 950
870 262 272 DET NORSKE BAPTIST-
SAMFUNN
19 941 181
935 570 212 DET NORSKE BIBEL-
SELSKAP
13 825 118
971 529 652 DET NORSKE DIAKONHJEM 2 800
960 474 708 DET NORSKE MISJONS-
FORBUND
43 094 717
970 545 204 DET NORSKE MISJONS-
FORBUND UNGDOM
966 674
940 325 501 DET NORSKE MISJONS-
SELSKAP
31 934 079
944 438 599 DET NORSKE 
TOTALAVHOLDSSELSKAP
22 200
981 928 989 DET SERBISKE ORTODOKSE 
KIRKESAMFUNN I NORGE
243 900
986 028 471 DET VIETNAMESISKE 
BUDDHIST & KULTUR-
SENTER
199 000
980 103 765 DYREBESKYTTELSEN 
KRISTIANSAND
32 900
971 277 475 DYREBESKYTTELSEN 
NORGE
1 135 860
971 260 483 DYREBESKYTTELSEN 
OSLO & OMEGN
111 200
984 950 640 DYREBESKYTTELSEN 
SØR ROGALAND
241 310
983 482 392 DYREVERNALLIANSEN 309 392
985 457 840 EBO TOWNS VENNER 558 600
971 316 454 ELIHUMENIGHETEN 
VESTFOLD
1 228 011
984 825 870 EUROMISSION  406 723
971 433 841 EVANGELISK ORIENTMISJON 1 626 391
970 916 083 EXODUS NORD 878 371
970 015 175 FADDERBARNAS FREMTID 8 134 143
971 492 996 FAMILIE OG MEDIER KRISTENT 
MEDIEFORUM KKL
2 099 301
988 889 717 FARMASØYTER UTEN 
GRENSER NORGE 
11 000
977 538 319 FLYKTNINGHJELPEN 15 682 149
993 776 386 FOLKEAKSJONEN OLJEFRITT 
LOFOTEN, VESTRÅLEN, SENJA
22 250
971 338 709 FONTENEHUSET STAVANGER 12 500
971 253 932 FOR BIBEL OG BEKJENNELSE 33 800
971 256 729 FORBUNDET KYSTEN 16 000
979 213 123 FORBUNDET MOT RUSGIFT 1 500
984 460 392 FORENINGEN FOR 
FRAGILT-X SYNDROM
3 000
870 430 922 FORENINGEN FOR 
HJERTESYKE BARN
6 250 379
870 149 042 FORENINGEN FOR 
MUSKELSYKE
6 930
988 755 109 FORENINGEN KRISTEN 
RIKSRADIO
1 432 785
980 624 404 FORENINGEN VI SOM HAR 
ET BARN FOR LITE 
5 196
981 118 839 FORENINGEN VÅRE ROVDYR 78 100
970 167 994 FORTIDSMINNEFORENINGEN 173 900
951 989 827 FORUT SOLIDARITETSAKSJON 
FOR UTVIKLING
1 204 350
971 245 379 FOURSQUARE NORGE 604 155
994 092 642 FRAMTID OG HÅP 106 550
970 221 115 FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 2 879 353
938 498 318 FRELSESARMEEN 30 392 961
983 235 735 FUGLEHJELPEN FUGLE-
BESKYTTELSEN 
1 750
974 238 225 GRENLANDSAKSJONEN 168 905
970 941 959 GRØNN HVERDAG 22 000
985 569 61 GUDS MENIGHET ØRSNES 778 507
971 518 421 HEI VERDEN 331 468
977 365 325 HELLIGE OLGA MENIGHETEN 
- DEN RUSSISK ORTODOKSE 
KIRKE
312 475
952 555 103 HIMALPARTNER 2 945 399
986 464 824 HINDU SANATN MANDIR 284 469
971 492 732 HIV NORGE 3 000
990 370 184 HJELPEPROSJEKT 
FILIPPINENE
35 100
970 205 195 HLF 
HØRSELSHEMMEDES 
LANDSFORBUND
717 513
977 141 222 HOPE OF THE FUTURE   126 851
943 762 236 HUMAN ETISK FORBUND 944 393
985 066 302 HUMAN RIGHTS SERVICE 67 714
980 201 716 HÅND I HÅND UGANDA 396 960
982 451 647 IMAMIA TRUST 1 160 627
983 141 021 IMPACT NORWAY 83 000
955 043 901 INDREMISJONS-
FORBUNDET
23 966 758
971 331 186 INOR ADOPT  37 700
983 794 815 INTERNASJONAL KVINNELIGA 
FOR FRED OG FRIHET
32 500
970 159 223 INTERNASJONALE KRISTNE 
AMBASSADE JERUSALEM
8 119 349
971 259 906 INTERNATIONAL CHILD 
DEVELPOMENTS 
250 000
884 690 242 INTERNATIONAL DØVEMISJON 403 750
971 403 896 INTERNATIONAL GOSPEL 
MISSION
1 641 544
966 804 130 IOGT NORGE 9 580
996 659 704 IRR MISSION 333 790
982 842 840 ISLAMSK RÅD NORGE 8 359 826
879 492 742 JEHOVAS VITNER 17 613 403
975 423 352 JESU KRISTI KIRKE 
AV SISTE DAGERS HELLIGE
9 234 137
991 464 131 JOSVAFOLKET 8 000
866 968 462 JUVENTE 4 100
971 277 076 JØDISK NASJONAL FOND 256 870
976 239 334 KABA - KRISTENT ARBEID 
BLANT ARABERE
1 452 382
971 432 454 KFUK-KFUM GLOBAL 2 357 081
937 264 828 KIMERUD STIFTELSE 26 800
971 530 995 KIRKENS BYMISJON 
I TROMSØ
202 501
971 317 361 KIRKENS BYMISJON
I VESTFOLD
75 450
975 545 490 KIRKENS  FENGSELSARBEID 13 200
951 434 353 KIRKENS NØDHJELP 67 995 026
971 275 596 KIRKENS SOS I NORGE 31 400
951 812 528 KREFTFORENINGEN   47 380
993 518 905 KREFTOMSORG ROGALAND 425 270
970 534 490 KRISTEN IDRETTSKONTAKT 2 596 663
971 454 695 KRISTEN MUSLIMMISJON 866 589
871 271 712 KRISTENSAMFUNNET I NORGE 2 157 675
970 897 003 KRISTENT ARBEID BLANT 
BLINDE OG SVAKSYNTE
724 903
977 105 676 KRISTENT INTERKULTURELT 
ARBEID (KIA)
240 060
980 336 336 KRISTENT NETTVERK 12 213 922
971 434 910 KRISTENT PEDAGOGISK 
FORUM
50 100
987 227 370 KRISTI ÅPENBARINGS-
MENIGHET
63 250
990 483 531 KVINNEGRUPPA OTTAR
LANDSSTYRET
31 350
970 132 457 LANDSFORENINGEN FOR 
NYREPASIENTER OG 
TRANSPLANTERTE
6 000
940 190 738 LANDSFORENINGEN FOR 
HJERTE- OG LUNGESYKE
12 138 499
976 785 029 LANDSFORENINGEN FOR 
PÅRØRENDE INNEN
PSYKIATRI
35 671
958 652 879 LANDSFORENINGEN 
UVENTET BARNEDØD
145 910
971 493 232 LANDSLAGET FOR 
LOKALHISTORIE
294 472
882 819 612 LANDSLAGET FOR RUSFRI 
OPPVEKST
3 550
977 097 495 LEGER UTEN GRENSER 139 039 300
984 033 427 LEPPE-/GANESPALTE-
FORENINGEN
1 000
992 934 719 LIFT GAMBIA 87 450
971 437 391 LIONS CLUBS INTER-
NATIONAL DISTR 104
4 000
982 422 361 LITTERATURMISJONEN 176 685
971 432 128 LÆRERINNENES MISJONS-
FORBUND
235 000
970 533 486 MA - RUSFRI TRAFIKK OG 
LIVSSTIL
6 550
975 904 318 MALMØGATEN AKTIVITETS-
SENTER FOR 
FUNKSJONSHEMMEDE
26 500
970 343 296 MARAN ATA NORGE 345 102
982 847 699 MARYS VENNER 2 041 512
971 276 959 MENNESKEVERD 581 850
971 322 926 MENTAL HELSE NORGE 7 785
974 230 887 METODISTKIRKEN I NORGE 9 329 392
986 854 312 MILITÆRT KRISTENT 
FELLESSKAP
54 200
948 778 599 MILJØSTIFTELSEN BELLONA 825 796
971 467 134 MISJON UTEN GRENSER 13 980 603
938 419 264 MISJONSALLIANSEN 52 036 064
980 649 946 MISJONSSELSKAPET NTM 
NORGE
488 913
980 421 899 MISSION AVIATION 
FELLOWSHIP
3 851 770
975 687 848 MORBUS ADDISON 
FORENING
11 000
959 373 035 MULTIPPEL SKLEROSE-
FORBUNDET I NORGE
80 955
988 679 143 MUNN- OG HALSKREFT-
FORENINGEN
2 400
970 345 205 NAMIBIAFORENINGEN 15 700
971 534 702 NANSENSKOLEN NORSK 
HUMANISTISK AKADEMI
10 000
938 429 863 NASJONALFORENINGEN 
FOR FOLKEHELSEN
2 882 579
970 261 451 NATUR OG UNGDOM 298 071
980 104 478 NEW LIFE COMMUNITY 521 130
965 608 400 NEW LIFE MISSION  1 082 907
971 275 510 NOAH - FOR DYRS 
RETTIGHETER
155 800
975 265 773 NOAS 10 000
979 804 806 NORDIC HARVEST MISSION 2 427 647
977 100 658 NORDISK HUMANITÆR-
HJELP 
41 600
985 432 309 NORDLYS 49 700
973 732 412 NOREA MEDIEMISJON 6 781 092
970 205 942 NOREGS MÅLLAG 450 306
987 939 656 NORGE - MOLDOVA. LIVS-
KVALITET 
OG UTVIKLING
56 864
939 634 754 NORGES ASTMA- OG ALLERGI-
FORBUND
4 000
974 292 262 NORGES BLINDEFORBUND 
HOVEDKONTOR
66 971 212
970 169 113 NORGES DIABETES-
FORBUND
164 500
941 849 059 NORGES FORSVARS-
FORENING
61 000
886 028 032 NORGES FREDSLAG 75 700
938 661 316 NORGES HANDIKAP-
FORBUND
18 880
947 975 072 NORGES IDRETTSFORBUND 
OG OLYMPISKE KOMITE (NIF)
3 416 410
956 792 150 NORGES JEGER OG FISKER-
FORBUND
132 502
957 914 330 NORGES KFUK-KFUM 5 057 051
971 274 018 NORGES KFUK-KFUM 
SPEIDERE
72 603
971 272 554 NORGES KRISTELIGE LEGE-
FORENING
421 690
971 524 650 NORGES KRISTELIGE 
STUDENT- OG 
SKOLEUNGDOMSLAG
11 114 770
971 273 577 NORGES KRISTNE RÅD 22 439 945
871 351 082 NORGES MILJØVERN-
FORBUND
35 940
971 160 047 NORGES MUSIKKORPS 
FORBUND
72 910
982 913 160 NORGES MYALGISK 
ENCEFALOPATI FORENING
28 470
938 418 837 NORGES NATURVERN-
FORBUND
1 034 344
871 278 962 NORGES PARKINSON-
FORBUND
47 500
864 139 442 NORGES RØDE KORS 82 068 307
941 897 266 NORGES SAMEMISJON 1 743 477
954 877 841 NORGES SPEIDER-
FORBUND
23 500
974 931 265 NORILCO 2 200
860 474 522 NORMISJON 78 599 483
841 324 552 NORSK BANGLAESH 
FADDERFORENING
342 165
971 277 696 NORSK EPILEPSI-
FORBUND
13 250
871 033 552 NORSK FOLKEHJELP 11 262 262
965 906 746 NORSK FORENING FOR 
FARTØYVERN
42 550
975 556 069 NORSK FORENING FOR 
GATEBARN I ESTLAND
155 950
983 658 075 NORSK FORENING FOR 
OSTEOGENESIS 
IMPERFECTA
4 000
969 960 702 NORSK GIDEON 
BIBELMISJON
656 024
992 986 336 NORSK HUSKATT-
FORENING
7 000
975 846 709 NORSK JERNBANE-
KLUBB
182 100
971 450 703 NORSK LUTHERSK 
LEKMANNSMISJON
609 900
938 679 177 NORSK LUTHERSK 
MISJONSSAMBAND
37 736 755
970 276 432 NORSK MISJON I ØST 15 340 904
959 358 451 NORSK MÅLUNGDOM 68 350
970 089 748 NORSK ORNITOLOGISK 
FORENING
43 700
971 284 331 NORSK PSORASIS-
FORBUND
3 300
945 457 546 NORSK REVMATIKER-
FORBUND
767 472
885 315 402 NORSK ROTARY FORUM 1 050 065
964 437 963 NORSK SØNDAGSSKOLE-
FORBUND
6 574 604
970 168 001 NORSKE KVINNERS 
SANITETSFORENING
1 970
971 397 225 NORSKE LEGER MOT 
ATOMVÅPEN
12 000
975 378 713 NORSKE REDNINGS-
HUNDER
176 164
982 266 033 NORWEGIAN DISABLE 
CARE FOUNDATION
42 448
977 260 469 NY GENERASJON 228 925
992 046 821 OPEN AIR CAMPAIGNERS 
NORGE
152 580
955 893 050 OPERASJON MOBILISERING 820 742
980 343 391 ORDET OG ISRAEL 586 527
954 804 488 ORGANISASJONEN VOKSNE 
FOR BARN
65 440
938 431 744 OSLO KATOLSKE 
BISPEDØMME
5 487 351
954 087 808 OSLO KRISTNE SENTER 8 179 361
984 688 172 PALESTINAKOMITEEN 
I NORGE
984 795
986 004 661 PINSEBEVEGELSENS 
SENTRALREGISTRERING 
AV GAVER MED FRADRAG
99 742 498
976 793 382 PLAN NORGE 313 211 369
881 408 112 PRESS REDD BARNA
UNGDOM
21 500
979 658 184 PRISON FELLOWSHIP 
NORGE
58 750
877 155 102 PROFESSOR THOROLF 
RAFTOS STIFTELSE
19 800
987 052 244 RAHMA ISLAMIC RELIEF 
FUND
1 804 007
941 296 459 REDD BARNA 185 219 927
954 360 709 REDNINGSSELSKAPET 17 211 099
985 828 806 REGNSKOGFONDET 4 877 922
984 079 230 RETINITIS PIGMENTOSA 
FORENINGEN I NORGE
21 900
980 453 154 RIGHT TO PLAY 50 050
970 533 524 RIKSMÅLSFORBUNDET 225 720
881 391 872 RYGGMARGSBROKK- 
OG HYDROCEPHALUS-
FORENINGEN
16 400
971 524 499 RÅDET FOR PSYKISK HELSE 150 055
985 463 395 SABONA STIFTELSEN  152 485
881 525 992 SANATAN MANDIR SABHA 205 817
988 202 630 SCAN AID 397 302
984 890 753 SHUVA GURU NANAK NIWAS 738 686
982 522 218 SHUVA ISRAEL NORGE 354 910
938 555 222 SJØMANNSKIRKEN - NORSK 
KIRKE I UTLANDET
28 729 007
989 309 404 SKANDINAVISK BARNEMISJON 547 102
989 155 849 SLETT U-LANDSGJELDA 1 000
883 040 112 SLIMG CHILD CARE 49 100
987 260 629 SOCCORRO NICARAGUA 335 550
981 975 677 STIFTELSEN ARKEN 1 287 392
971 576 162 STIFTELSEN BAKKETUN 
FOLKEHØGSKOLE
33 600
938 505 438 STIFTELSEN BERGEN 
DIAKONISSEHJEM
109 550
994 545 469

STIFTELSEN DIAKONOVA

212 650
887 615 942 STIFTELSEN DINA 1 017 956
974 253 445 STIFTELSEN DISSIMILIS 1 200
988 842 389 STIFTELSEN ELLEL 
MINISTRIES NORGE 
223 250
971 307 498 STIFTELSEN EUROPA I FOKUS  597 662
992 731 982 STIFTELSEN FONTENEHUSET 138 400
986 173 560 STIFTELSEN FONTENEHUSET 
HØNEFOSS
700 722
938 433 054 STIFTELSEN FRANSISKUS-
HJELPEN
42 000
977 119 294 STIFTELSEN FRIHETENS ORD 155 560
980 080 722 STIFTELSEN FRØYLAND-
ORSTADKYRKJE
399 400
871 426 902 STIFTELSEN GODTHAAB 11 700
985 211 922 STIFTELSEN HAYDOMS VENNER 1 215 650
986 761 950 STIFTELSEN HEALTH & 
DEVELOPMENT 
INTERNATIONAL NORWAY (HDI)
1 295 434
959 984 352 STIFTELSEN HJERTEGOD 120 500
976 600 800 STIFTELSEN HÅPETS STJERNE 
STAR OF HOPE NORWAY
951 762
871 462 402 STIFTELSEN KARMEL-
INSTITUTTET
703 328
979 493 819 STIFTELSEN KIRKENS 
BYMISJON BERGEN
2 295 450
971 390 069 STIFTELSEN KIRKENS
BYMISJON I BODØ
264 200
985 319 243 STIFTELSEN KIRKENS 
BYMISJON KRISTIANDSAND
134 400
944 384 448 STIFTELSEN KIRKENS 
BYMISJON OSLO
13 691 148
971 477 415 STIFTELSEN KIRKENS 
BYMISJON ROGALAND
774 850
971 543 884 STIFTELSEN KIRKENS 
BYMISJON TRONDHEIM
1 968 283
975 387 011 STIFTELSEN KIRKENS 
SOSIALTJENESTE
6 500
987 282 053 STIFTELSEN KPK-UKRAINA 591 501
977 143 527 STIFTELSEN KRAFT 572 444
971 339 012 STIFTELSEN KRISTEN 
TJENESTE
457 270
974 252 724 STIFTELSEN LANDÅS 
MENIGHETS 
ELDRESENTER
9 096
960 216 849 STIFTELSEN LIVETS SENTER 972 776
991 324 518 STIFTELSEN LIVSGLEDE 
FOR ELDRE
10 000
976 600 746 STIFTELSEN MERCY 
SHIPS NORGE
2 496 244
977 085 268 STIFTELSEN NAKUHEL 
ASKER
29 450
954 386 481 STIFTELSEN NAVIGATØRENE 
NORGE
2 384 279
968 678 086 STIFTELSEN NORSK 
KULTURARV
1 500
939 483 136 STIFTELSEN NORSK 
LUFTAMBULANSE
701 724
970 935 398 STIFTELSEN NORSK 
NØDHJELP
4 392 829
977 131 987 STIFTELSEN OASE 1 200 347
971 307 781 STIFTELSEN OPEN HEART 
TROSBUDBRINGEREN
3 436 046
877 536 742 STIFTELSEN ORGAN-
DONASJON
9 250
951 675 318 STIFTELSEN PINSE-
VENNENES EVANGELIE-
SENTER
6 819 255
983 934 269 STIFTELSEN PROSJEKT 
HAITI
388 295
993 001 902 STIFTELSEN RØA 
BOGSTAD 
VINTERPARADIS
201 000
870 131 682 STIFTELSEN SENTER-
MENIGHETEN
947 610
977 262 992 STIFTELSEN SKOLESKIPET 
CHRISTIAN RADICH
1 250
947 571 958 STIFTELSEN SOS-
BARNEBYER NORGE
345 849 548
979 568 444 STIFTELSEN TERMIK 69 500
975 943 224 STIFTELSEN TRO HÅP OG 
KJÆRLIGHET (THK)
201 950
994 890 883 STIFTELSEN UNGDOM I 
OPPDRAG
3 180 717
984 792 875 STIFTELSEN UTSTEIN 
PILEGRIMSGARD
38 500
981 156 536 STIFTELSEN VINTERFEST-
SPILL I BERGSTADEN
540 700
877 142 612 STIFTELSEN YME 59 161
993 541 184 STIFTINGA NOTNAUSTET
I NORDDAL
84 000
982 820 898 STINE SOFIES STIFTELSE 2 839 245
952 002 139 STRØMMESTIFTELSEN 50 981 072
963 456 425 STUDENTENES OG 
AKADEMIKERNES 
INTERNASJONALE HJELPE-
FOND (SAIH)
26 400
963 064 853 STØTTEFORENINGEN 
FOR KREFTRAMMEDE
357 275
985 550 999 STØTTEFORENINGEN 
FOR KREFTSYKE BARN
319 608
944 671 102 SYVENDEDAGS ADVENTIST-
SAMFUNNET DEN NORSKE 
UNION
21 001 283
980 857 921 TANO TRUST 591 530
971 525 614 THE AMERICAN LUTHERAN 
CONGREGATION
1 097 255
975 940 608 THE ANGLICAN CHAPLAINCY
IN NORWAY
391 590
981 958 659 TRANSPARENCY 
INTERNATIONAL NORGE
4 300
943 078 726 TROENS BEVIS 
VERDENS EVANGELISER
21 925 431
986 001 832 TROMSØ MINESKADE-
SENTER 
7 900
985 908 966 TROSGNISTEN MISJON 1 351 604
970 133 410 TRYGG TRAFIKK  216 300
986 192 158 U-LANDSFORENINGEN 
SVALENE
356 250
981 054 776 U-LANDSHJELP FRA FOLK 
TIL FOLK 
2 000
961 331 846 UNICEF NORGE 45 826 177
974 523 663 UNITED WORLD COLLEGES 
NORGE
100 806
971 454 369 UTVIKLINGSFONDET 2 279 083
975 937 380 VENNENES SAMFUNN 
KVEKERNE
668 078
982 076 854 VENNER AV UGANDA  93 950
970 134 891 VERDENS BARN 2 189 699
984 806 329 VIKEN SENTER FOR PSYKIATRI 
OG SJELESORG
22 450
986 209 255 VINEYARD NORGE 12 977 734
994 172 166 WATOTO CHILD CARE 
MINISTRIES
9 000
971 318 643 WORLD OUTREACH MISSION 
EVANGELIET TIL DE UNÅDDE
267 045
952 330 071 WWF VERDENS NATURFOND 4 055 755
980 334 600 WYCLIFFE 1 234 274
988 708 739 ZULUFADDER 2 785 374
970 443 010 ÅPNE DØRER 10 110 086
351 OPPGAVE-GIVERE   2 472 915 419