Organisasjoner som har mottatt gave med fradragsrett for giveren i 2014

Skattedirektoratet utarbeider årlig en liste over alle organisasjoner som har mottatt fradragsberettiget gave.

En oversikt over samlede gavebeløp den enkelte organisasjon har mottatt, legges ut på skatteetaten.no året etter gaveåret. Oversikten inneholder også gavebeløp som det ved likningen ikke kan gis fradrag for på grunn av maksimalbeløpet for fradrag (16 800 kroner per giver).

Eventuelle gavebeløp som en organisasjon har sendt melding om til Skattedirektoratet etter 12. oktober 2015, er ikke medregnet i listen.
Oppgavegiver orgnr Oppgavegivernavn Beløp
943838240 4H NORGE 500
971259302 ADHD NORGE 500
984048769 ADINA STIFTELSEN 380 205
971474475 ADOPSJONSFORUM 845 499
977143454 ADRA NORGE - ADVENTIST DEVELOPMENT AND RELIEF AGENCY NORWAY 1 045 402
971493364 AFGHANISTANKOMITEEN 187 100
992967897 AFRICA STARTUP 393 420
960546091 AFS Norge Internasjonal Utveksling 47 400
987646896 AGDER-TELEMARK AKSJONEN 85 300
975601013 AGLOW INTERNATIONAL NORGE 86 250
982171024 AHEAD ASSOCIATION IN HINCESTI FOR EDUCATION, AID AND DEVELOPMENT 108 270
996281159 AID IN ACTION 1 184 985
971144777 AKSJONSKOMITEEN HJELP JØDENE HJEM 6 091 723
983984592 AKTIV BARNEHJELP 3 000
992028467 AKTIV MOT KREFT 1 175 407
889761032 ALNOR 12 500
973198572 AMMEHJELPEN 5 100
970148698 AMNESTY INTERNATIONAL NORGE 30 273 690
992238313 ANNA MINISTRIES 1 356 533
971492937 ANTIRASISTISK SENTER 61 212
980183475 ANTROPOSOFISK SELSKAP I NORGE 40 833
977509238 AREOPAGOS 188 700
997250117 ARNE NÆSS CENTRE FOR ECOLOGY AND PHILOSOPHY 6 000
981693507 ART OF LIVING FOUNDATION-NORGE 84 408
971293802 ASIA LINK 2 097 941
971522178 AUTISMEFORENINGEN I NORGE 1 582
960531256 BAHA'I-SAMFUNNET I NORGE 1 364 263
994105663 BARN AV RUSMISBRUKERE - BAR 3 000
986114335 BARNAS BROBYGGER 286 544
985550999 BARNEKREFTFORENINGEN 1 407 738
982931592 BERGEN HINDU SABHA 18 202
971321946 BIOLOGISK DYNAMISK FORENING 20 550
962323855 BLÅ KORS NORGE 694 386
988369268 BRINGING LIFE TO THE ORPHANS OF MALAWI (BLOOM) 143 912
979961073 BRUNSTAD CHRISTIAN CHURCH 73 172 068
987702923 BRYSTKREFTFORENINGEN 23 750
985702314 BUDDHISTFORBUNDET 1 002 903
985457840 BUTTERFLY FRIENDS 1 297 689
993937738 BØNN FOR DEN NORSKE KIRKE 218 760
889156082 CARCINOR 32 000
995722186 CARE NORGE 10 798 294
971436514 CARITAS NORGE 2 719 921
971490896 CENTRAL JAM-E-MOSQUE WORLD ISLAMIC MISSION NORWAY 140 390
960570391 CEREBRAL PARESE-FORENINGEN 14 900
977155371 CHILDREN AT RISK FOUNDATION 1 843 212
998995876 COMPASSION NORGE 980 135
970969632 CREDOKIRKEN 6 475 417
976087445 CUBAFORENINGEN I NORGE 29 395
944519866 DE FRIE EVANGELISKE FORSAMLINGER MISJONS OG HJEMMEUTVALGET 17 686 391
982565154 DE NORSKE PINSEMENIGHETERS YTREMISJON 1 341 825
971518693 DE UNGES ORKESTERFORBUND 45 000
986625372 DEAF AID 548 581
963558406 DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE 63 090 375
938736170 DEN INDRE SJØMANNSMISJON 2 050 107
984241933 DEN NORDISK KATOLSKE KIRKE I NORGE 723 820
976730127 DEN NORSKE BURMAKOMITE 700
959196451 DEN NORSKE HELSINGFORSKOMITE 9 575
970167978 DEN NORSKE ISRAELSMISJON 4 283 502
971281774 DEN NORSKE TIBET-KOMITE 64 600
979469241 DEN NORSKE TURISTFORENING 410 325
971278315 DEN ORTODOKSE KIRKE I NORGE - HELLIGE NIKOLAI MENIGHET 771 370
970540903 DET EVANGELISK-LUTHERSKE KIRKESAMFUNN 3 771 695
943942102 DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN 46 600
971422025 DET HVITE BÅND NORSKE KVINNERS KRISTNE AVHOLDSFORBUND 6 800
981878280 DET ISLAMSKE KULTURSENTER SAMFUNN I NORGE - DIKSIN 4 444 997
965208739 DET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL 6 000
941069991 DET MOSAISKE TROSSAMFUND 1 422 370
870262272 DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN 25 997 603
935570212 DET NORSKE BIBELSELSKAP 18 572 638
971529652 DET NORSKE DIAKONHJEM 2 000
986404732 DET NORSKE HEDNINGSAMFUNN 6 550
960474708 DET NORSKE MISJONSFORBUND 51 996 921
940325501 DET NORSKE MISJONSSELSKAP 32 537 959
944438599 DET NORSKE TOTALAVHOLDSSELSKAP 30 150
981928989 DET SERBISKE ORTODOKSE KIRKESAMFUND I NORGE HL VASILIJE OSTROSKI MENIGHET 194 800
986028471 DET VIETNAMESISKE BUDDHIST & KULTUR SENTER I ØSTFOLD 216 300
970169113 DIABETESFORBUNDET 150 150
884690242 DMI NORGE (INTERNASJONAL DØVEMISJON) 1 138 115
971351586 DYREBESKYTTELSEN BERGEN 124 871
971277475 DYREBESKYTTELSEN NORGE 3 530 114
971260483 DYREBESKYTTELSEN OSLO OG OMEGN 158 690
984950640 DYREBESKYTTELSEN SØR ROGALAND 218 550
980103765 DYRENES BESKYTTER KRISTIANSAND 12 200
983482392 DYREVERNALLIANSEN 708 254
971015969 DYSLEKSI NORGE 6 819
971316454 ELIHUMENIGHETEN VESTFOLD 1 450 197
984825870 EUROMISSION 431 267
971433841 EVANGELISK ORIENTMISJON 2 082 966
970916083 EXODUS NORD 1 108 270
979303475 FAIRTRADE NORGE 2 000
971492996 FAMILIE & MEDIER - KRISTENT MEDIEFORUM 2 387 642
988889717 FARMASØYTER UTEN GRENSER NORGE 55 700
993776386 FOLKEAKSJONEN OLJEFRITT LOFOTEN, VESTERÅLEN OG SENJA 28 250
992567244 FONTENEHUSET OSLO ØST 2 000
971253932 FOR BIBEL OG BEKJENNELSE C/O BOE JOHANNES HERMANSEN 32 050
971256729 FORBUNDET KYSTEN 103 589
980396010 FORENINGEN 2 FORELDRE 29 850
870430922 FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN 10 600 431
870149042 FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 2 700
871545472 FORENINGEN FOR OMPLASSERING AV DYR FOD 183 752
988755109 FORENINGEN KRISTEN RIKSRADIO 1 925 045
946175986 FORENINGEN TIL SKI-IDRETTENS FREMME 26 560
980624404 FORENINGEN VI SOM HAR ET BARN FOR LITE 16 550
981118839 FORENINGEN VÅRE ROVDYR 152 956
970167994 FORTIDSMINNEFORENINGEN 203 050
951989827 Forut Solidaritetsaksjon for Utvikling 1 573 770
971245379 FOURSQUARE NORGE 450 770
994092642 FRAMTID OG HÅP 77 650
970221115 FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 4 118 198
938498318 FRELSESARMEEN 32 573 525
895956732 FRIENDS OF SAMARITAN TECHNICAL SECONDARY SCHOOL, TARIME 259 060
988301388 FRONTIERS NORGE 370 809
979560540 FÖRENINGEN GREENPEACE NORDEN 897 815
987662298 GATEFOLKET 251 110
974238225 GRENLANDSAKSJONEN 152 215
993539686 GRØNN-HAGEN BJØRKE MALAWI FOUNDATION 93 150
985569061 GUDS MENIGHET ØRSNES 1 237 470
912742784 GUNNAR SØNSTEBYS MINNEFOND 396 200
987297972 GYNKREFTFORENINGEN 20 871
938505438 HARALDSPLASS DIAKONALE STIFTELSE 41 700
992934719 HEARTLIFT 71 700
971518421 HEI VERDEN 278 842
977365325 HELLIGE OLGA MENIGHET-DEN RUSSISKE ORTODOKSE KIRKE 538 100
952555103 HIMALPARTNER 3 461 133
986464824 HINDU SANATAN MANDIR 151 189
971492732 HIVNORGE 5 000
990370184 HJELPEPROSJEKT FILIPPINENE 56 600
970205195 HLF HØRSELSHEMMEDES LANDSFORBUND 1 344 901
977141222 HOPE OF THE FUTURE 62 825
911724081 HOPEFUL 13 100
943762236 HUMAN ETISK FORBUND 386 910
985345619 HUMANISTFORBUNDET 16 975
980201716 HÅND I HÅND UGANDA 447 272
998772044 ILULA ORPHAN PROGRAM - IOP - NORGE 191 850
982451647 IMAMIA TRUST 791 908
983141021 IMPACT NORWAY 1 771 800
970015175 INDIAS BARN 6 749 164
955043901 INDREMISJONSFORBUNDET 31 654 107
996548651 INGENIØRER UTEN GRENSER NORGE 125 150
971331186 INOR ADOPT 41 200
971279109 INTERESSEGRUPPA FOR KVINNER MED SPISEFORSTYRRELSER 6 779
983794815 INTERNASJONAL KVINNELIGA FOR FRED OG FRIHET (IKFF) 23 600
970159223 INTERNASJONALE KRISTNE AMBASSADE JERUSALEM NORSK AVDELING 7 702 537
971259906 INTERNATIONAL CHILD DEVELOPMENTS PROGRAMME (ICDP) 300 000
971403896 INTERNATIONAL GOSPEL MISSION 1 690 778
966804130 IOGT I NORGE 14 721
996659704 IRR MISSION 546 940
982842840 ISLAMSK RÅD NORGE 11 335 244
983652506 ISLAMSKE OPPLÆRINGS SENTER 45 600
993173673 JANNICKES MINNEFOND 475 650
879492742 JEHOVAS VITNER 22 874 633
975423352 JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE I NORGE 13 201 443
871529302 JOIN GOOD FORCES 734 120
866968462 JUVENTE 10 900
971277076 JØDISK NASJONALFOND KEREN KAJEMET L'ISRAEL 279 116
888682112 KAFAALO 11 400
991840702 KARANBA NORGE 163 554
996814009 KENYA BARNEHJELP 663 958
971432454 KFUK-KFUM GLOBAL 2 246 045
894948582 KIDS ACTION FOR KIDS 7 000
971317361 KIRKENS BYMISJON STIFTELSE TØNSBERG/VESTFOLD 253 600
951434353 KIRKENS NØDHJELP/ NORWEGIAN CHURCH AID 77 677 863
971275596 KIRKENS SOS I NORGE 167 600
970550259 KIRKERÅDET 69 428 879
983757189 KIWANIS INTERNATIONAL DISTRICT NORDEN 24 800
951812528 KREFTFORENINGEN 1 335 300
993518905 KREFTOMSORG ROGALAND 99 990
982248086 KRIGSVETERANENES MINNE KRONSTAD HOVEDGÅRD 1 000
940630975 KRINGKASTINGSRINGEN 67 201
970534490 KRISTEN IDRETTSKONTAKT 3 149 908
971454695 KRISTEN MUSLIMMISJON 828 487
871271712 KRISTENSAMFUNNET I NORGE 1 378 523
976239334 KRISTENT ARBEID BLANT ARABERE 1 264 162
970897003 KRISTENT ARBEID BLANT BLINDE OG SVAKSYNTE 739 035
977105676 KRISTENT INTERKULTURELT ARBEID (KIA) 314 950
980336336 KRISTENT NETTVERK 15 065 249
971434910 KRISTENT PEDAGOGISK FORUM 48 250
987227370 KRISTI ÅPENBARINGSMENIGHET DEN RUSSISK-ORTODOKSE KIRKE (MOSKVAPATRIARKATET) 115 100
975937380 KVEKERSAMFUNNET, THE RELIGIOUS SOCIETY OF FRIENDS (QUAKERS) IN NORWAY 866 048
990483531 KVINNEGRUPPA OTTAR-LANDSSTYRET 38 000
983762530 KVINNER I NETTVERK 187 950
971278900 LANDSFORBUNDET MOT STOFFMISBRUK 6 900
940190738 LANDSFORENINGEN FOR HJERTE OG LUNGESYKE 14 286 600
970132457 LANDSFORENINGEN FOR NYRE- PASIENTER OG TRANSPLANTERTE 12 000
958652879 LANDSFORENINGEN UVENTET BARNEDØD 403 761
971493232 LANDSLAGET FOR LOKALHISTORIE 74 600
871275602 LATIN-AMERIKAGRUPPENE I NORGE 3 000
984033427 LEPPE/GANESPALTE FORENINGEN I NORGE 1 500
971437391 LIONS CLUBS INTERNATIONAL DISTRIKT 104 381 500
982422361 LITTERATURMISJONEN 148 350
960216849 LIVETS SENTER 1 349 727
971432128 LÆRERNES MISJONSFORBUND 87 500
970533486 MA RUSFRI TRAFIKK OG LIVSSTIL 5 800
975904318 MALMØGATEN KULTUR OG AKTIVITETS- SENTER FOR FUNKSJONSHEMMEDE 12 000
970343296 MARAN ATA NORGE 323 197
982847699 MARYS VENNER MARYS FRIENDS FOUNDATION 2 593 307
970550232 MED ISRAEL FOR FRED 819 523
977097495 MEDECINS SANS FRONTIERES NORWAY LEGER UTEN GRENSER NORGE 233 281 859
971276959 MENNESKEVERD 800 819
971322926 MENTAL HELSE 24 900
976600746 MERCY SHIPS NORGE 2 141 634
974230887 METODISTKIRKEN I NORGE 11 576 560
986854312 MILITÆRT KRISTENT FELLESSKAP - MKF 27 600
948778599 MILJØSTIFTELSEN BELLONA 944 782
971467134 MISJON UTEN GRENSER 17 224 422
938419264 MISJONSALLIANSEN 51 841 454
970545204 MISJONSFORBUNDET UNG 767 453
981246004 MISJONSFORENINGEN SVARET 876 945
980649946 MISJONSSELSKAPET NTM NORGE EVANGELIET TIL UNÅDDE FOLKEGRUPPER 1 107 801
980421899 MISSION AVIATION FELLOWSHIP 6 537 620
975687848 MORBUS ADDISON FORENING 6 500
976937244 MOT 925 119
959373035 MULTIPPEL SKLEROSE FORBUNDET I NORGE 87 550
988679143 MUNN- OG HALSKREFTFORENINGEN 1 000
970345205 NAMIBIAFORENINGEN 71 050
938429863 NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN 147 050
977482518 NATTERAVNENE 2 190
970261451 NATUR OG UNGDOM 363 045
966020075 NATURVERNFORBUNDET HORDALAND 28 420
971527676 NEI TIL ATOMVÅPEN 4 000
980104478 NEW LIFE COMMUNITY INTERNATIONAL 487 900
965608400 NEW LIFE MISSION 2 095 293
971275510 NOAH 383 565
975265773 NOAS 132 355
979804806 NORDIC HARVEST MISSION 3 342 447
977100658 NORDISK HUMANITÆRHJELP 45 700
973732412 NOREA MEDIEMISJON 10 239 104
970205942 NOREGS MÅLLAG 644 177
987939656 NORGE - MOLDOVA. LIVSKVALITET OG UTVIKLING 82 400
939634754 NORGES ASTMA-OG ALLERGIFORBUND 34 451
974292262 NORGES BLINDEFORBUND HOVEDKONTOR 80 105 139
941849059 NORGES FORSVARSFORENING 30 000
886028032 NORGES FREDSLAG 3 500
938661316 NORGES HANDIKAPFORBUND 614 455
947975072 NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ 15 782 363
971274018 NORGES KFUK KFUM SPEIDERE 64 026
957914330 NORGES KFUK-KFUM 4 380 999
971272554 NORGES KRISTELIGE LEGEFORENING 552 148
971524650 NORGES KRISTELIGE STUDENT- OG SKOLEUNGDOMSLAG 11 443 661
971273577 NORGES KRISTNE RÅD 30 067 452
955627458 NORGES LIVREDNINGSSELSKAP 2 363 969
871351082 NORGES MILJØVERNFORBUND 17 100
971160047 NORGES MUSIKKORPS FORBUND 884 534
982913160 NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING 64 300
938418837 NORGES NATURVERNFORBUND 1 438 982
871278962 NORGES PARKINSONFORBUND 45 400
864139442 NORGES RØDE KORS 111 409 678
941897266 NORGES SAMEMISJON 1 128 540
954877841 NORGES SPEIDERFORBUND 21 800
860474522 NORMISJON 76 684 492
841324552 NORSK BANGLADESH FADDERFORENING 316 775
983839983 NORSK CØLIAKIFORENING 5 000
971277696 NORSK EPILEPSIFORBUND 20 950
871033552 NORSK FOLKEHJELP 25 245 926
943260672 NORSK FORBUND FOR UTVIKLINGSHEMMEDE 46 600
965906746 NORSK FORENING FOR FARTØYVERN 63 725
975556069 NORSK FORENING FOR GATEBARN I ESTLAND 196 550
983658075 NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA 10 500
986943544 NORSK FORENING FOR WILLIAM SYNDROM 31 000
969960702 NORSK GIDEON BIBELMISJON 684 267
975846709 NORSK JERNBANEKLUBB 254 272
971450703 NORSK LUTHERSK LEKMANNSMISJON 769 472
938679177 NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND 47 306 444
959358451 NORSK MÅLUNGDOM 79 850
984076959 NORSK NETTVERK FOR DOWN SYNDROM 65 450
970089748 NORSK ORNITOLOGISK FORENING 48 250
945457546 NORSK REVMATIKERFORBUND 710 320
885315402 NORSK ROTARY FORUM 1 322 263
984914229 NORSK SARKOIDOSE FORENING 500
980743438 NORSK TOURETTE FORENING 13 900
970168001 NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING 2 815
971397225 NORSKE LEGER MOT ATOMVÅPEN 31 900
975378713 NORSKE REDNINGSHUNDER 145 550
995716143 NORTH-SOUTH PARTNERSHIP AID 1 409 290
977260469 NY GENERASJON 182 950
982512069 OIKOS - ØKOLOGISK NORGE 5 100
992046821 OPEN AIR CAMPAIGNERS NORGE 326 868
971307781 OPEN HEART TROSBUDBRINGEREN STIFTELSE 5 655 203
955893050 OPERASJON MOBILISERING 947 583
980343391 ORDET OG ISRAEL 833 646
954804488 ORGANISASJONEN VOKSNE FOR BARN 74 555
938431744 OSLO KATOLSKE BISPEDØMME 8 212 076
954087808 Oslo Kristne Senter 9 446 546
984688172 PALESTINAKOMITEEN I NORGE 902 753
960381998 PERSONSKADEFORBUNDET LTN 10 167
986004661 PINSEBEVEGELSENS SENTRALREGISTRERING AV GAVER MED SKATTEFRADRAG 136 590 150
976793382 PLAN NORGE 361 997 506
979658184 PRISON FELLOWSHIP NORGE 120 750
983934269 PROSJEKT HAITI 457 928
987509791 PROSTATAKREFTFORENINGEN (PROFO) 34 600
877155102 RAFTOSTIFTELSEN 14 000
987052244 RAHMA ISLAMIC RELIEF FUND 2 965 314
941296459 REDD BARNA 177 381 999
954360709 REDNINGSSELSKAPET - NORSK SELSKAB TIL SKIBBRUDNES REDNING 30 555 137
997094867 REFUGEE ALLIANCE 397 033
985828806 REGNSKOGFONDET 6 867 116
984079230 RETINITIS PIGMENTOSA FORENINGEN I NORGE 15 100
971282193 RIDDERRENNET 6 230
980453154 RIGHT TO PLAY 26 150
970533524 RIKSMÅLSFORBUNDET 85 251
882819612 RUSFRI OPPVEKST 16 600
881391872 RYGGMARGSBROKKFORENINGEN- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN 35 900
971524499 RÅDET FOR PSYKISK HELSE 107 645
985463395 SABONA 3 430 571
980202062 SAMARBEIDSRÅDET FOR BIOLOGISK MANGFOLD 16 250
881525992 SANATAN MANDIR SABHA 273 001
988202630 SCANAID 412 590
995513439 SERBISK RIKSFORBUND I NORGE 58 050
984890753 SHRI GURU NANAK NIWAS 483 852
982522218 SHUVA ISRAEL NORGE 295 778
938555222 SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I UTLANDET 28 884 016
989309404 SKANDINAVISK BARNEMISJON 829 090
989155849 SLETT U-LANDSGJELDA 2 160
987260629 SOCORRO NICARAGUA 272 700
947571958 SOS-BARNEBYER NORGE STIFTELSEN 410 050 457
990317186 SOSIALTERAPEUTISK FORBUND 75 000
912159167 SPIRE 60 800
970276432 STEFANUSALLIANSEN 18 075 816
952330071 STIFTELSE WWF VERDENS NATURFOND 12 005 348
987240334 STIFTELSEN ALBATROSSEN ETTERVERN- SENTER 120 000
981975677 STIFTELSEN ARKEN 1 454 720
971576162 STIFTELSEN BAKKETUN FOLKEHØGSKOLE 150 950
994545469 STIFTELSEN DIAKONOVA 174 800
887615942 STIFTELSEN DINA 2 534 228
974253445 STIFTELSEN DISSIMILIS 1 400
988842389 STIFTELSEN ELLEL MINISTRIES NORGE 247 893
971307498 STIFTELSEN EUROPA I FOKUS 620 730
974244209 STIFTELSEN FLYHISTORISK MUSEUM SOLA 2 000
977538319 STIFTELSEN FLYKTNINGHJELPEN 28 510 336
993826693 STIFTELSEN FOLKETS GAVE 16 800
980204952 STIFTELSEN FONTENE 8 000
994877496 STIFTELSEN FONTENEHUSET DRAMMEN 10 000
986173560 STIFTELSEN FONTENEHUSET HØNEFOSS 471 320
992731982 STIFTELSEN FONTENEHUSET PÅ KONGSBERG 62 640
938433054 STIFTELSEN FRANSISKUSHJELPEN 199 200
977119294 STIFTELSEN FRIHETENS ORD 137 500
980080722 STIFTELSEN FRØYLAND-ORSTAD KYRKJE 312 600
996009041 STIFTELSEN GEITMYRA MATKULTURSENTER FOR BARN 120 000
985211922 STIFTELSEN HAYDOMS VENNER 1 159 557
986761950 STIFTELSEN HEALTH & DEVELOPMENT INTERNATIONAL NORWAY 2 011 100
985066302 STIFTELSEN HUMAN RIGHTS SERVICE HRS 191 250
976600800 STIFTELSEN HÅPETS STJERNE STAR OF HOPE NORWAY 2 170 459
944384448 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO 32 335 371
971477415 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON ROGALAND 834 281
975545490 STIFTELSEN KIRKENS FENGSELSARBEID 30 350
975387011 STIFTELSEN KIRKENS SOSIALTJENESTE 72 466
987282053 STIFTELSEN KPK-UKRAINA 979 500
977143527 STIFTELSEN KRAFT 1 083 859
983069568 STIFTELSEN KRISESENTERETS VENNER 58 000
971339012 STIFTELSEN KRISTEN TJENESTE 612 910
984300964 STIFTELSEN LIVET ETTER SONING 748 143
991324518 STIFTELSEN LIVSGLEDE FOR ELDRE 24 350
977085268 STIFTELSEN NAKUHEL ASKER - LOKALT SENTER FOR NATUR KULTUR OG HELSE 32 400
814362612 STIFTELSEN NAKURU FUTURE 72 450
954386481 STIFTELSEN NAVIGATØRENE NORGE 2 788 648
936079857 STIFTELSEN NORDTUN HELSEREHAB 150 000
939483136 STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE 1 330 821
970935398 STIFTELSEN NORSK NØDHJELP 4 410 510
977131987 STIFTELSEN OASE 1 346 623
877536742 STIFTELSEN ORGANDONASJON 74 648
984858973 STIFTELSEN PARTNERS NORGE 391 400
951675318 STIFTELSEN PINSEVENNENES EVANGELIESENTER 8 460 888
891864272 STIFTELSEN ROBIN HOOD HUSET 95 700
870131682 STIFTELSEN SENTERMENIGHETEN 1 176 676
970533427 STIFTELSEN SIGNO 10 000
980388816 STIFTELSEN SOUND OF HAPPINESS KOMPETANSESENTER 49 775
979568444 STIFTELSEN TERMIK 126 338
975943224 STIFTELSEN TRO HÅP KJÆRLIGHET 435 287
890240062 STIFTELSEN TROMSØ FONTENE 50 000
994890883 STIFTELSEN UNGDOM I OPPDRAG 6 162 951
984792875 STIFTELSEN UTSTEIN PILEGRIMSGARD 167 750
984806329 STIFTELSEN VIKEN SENTER FOR PSYKIATRI OG SJELESORG 5 900
981156536 STIFTELSEN VINTERFESTSPILL I BERGSTADEN 213 050
877142612 STIFTELSEN YME 154 209
982820898 STINE SOFIES STIFTELSE 2 587 715
952002139 STRØMMESTIFTELSEN 54 528 303
963456425 STUDENTENES OG AKADEMIKERNES INTERNASJONALE HJELPEFOND 22 400
963064853 STØTTEFORENINGEN FOR KREFTRAMMEDE 448 041
944671102 SYVENDEDAGS ADVENTISTSAMFUNNET DEN NORSKE UNION 27 691 162
964437963 SØNDAGSSKOLEN NORGE 6 902 537
980857921 TANO TRUST 722 930
975940608 THE ANGLICAN CHAPLAINCY IN NORWAY 412 520
981958659 TRANSPARENCY INTERNATIONAL NORGE 27 000
943078726 TROENS BEVIS VERDENS EVANGELISER 26 272 739
986001832 TROMSØ MINESKADESENTER UNN (TMC) TROMSOE MINE VICTIM RESOURCE CENTER (TMC) 20 400
985908966 TROSGNISTEN MISJON 1 257 174
970133410 TRYGG TRAFIKK 97 500
913118995 UKRAINAGRUPPA 70 900
986192158 U-LANDSFORENINGEN SVALENE 371 455
981054776 U-LANDSHJELP FRA FOLK TIL FOLK I NORGE 2 000
970230459 UNGE SJØMENNS KRISTELIGE FORENING 33 711
961331846 UNICEF KOMITEEN I NORGE 65 630 671
974523663 UNITED WORLD COLLEGES NORGE 72 000
971454369 UTVIKLINGSFONDET 3 427 971
982076854 VENNER AV UGANDA VAU 178 880
970134891 VERDENS BARN 3 320 206
986209255 VINEYARD NORGE SUPPORT 15 728 351
994172166 WATOTO SCANDINAVIA 1 224 325
971318643 WORLD OUTREACH MISSION EVANGELIET TIL DE UNÅDDE 479 176
980334600 WYCLIFFE 2 041 992
988708739 ZULUFADDER 3 335 776
970443010 ÅPNE DØRER 15 044 929
     
   402 oppgavegivere 3 070 956 356