Organisasjoner som har mottatt gave med fradragsrett for giveren i 2015

Skattedirektoratet utarbeider årlig en liste over alle organisasjoner som har mottatt fradragsberettiget gave.

En oversikt over samlede gavebeløp den enkelte organisasjon har mottatt, legges ut på skatteetaten.no året etter gaveåret. Oversikten inneholder også gavebeløp som det ved likningen ikke kan gis fradrag for på grunn av maksimalbeløpet for fradrag (20 000 kroner per giver).

Uttrekket omfatter oppgaver mottatt per 1. september 2016.

Oppgavegiver orgnr Oppgavegivernavn Beløp
814362612 STIFTELSEN NAKURU FUTURE 178 525
841324552 NORSK BANGLADESH FADDERFORENING 350 730
860474522 NORMISJON 80 436 923
864139442 NORGES RØDE KORS 135 812 586
866968462 JUVENTE 6 000
870131682 STIFTELSEN SENTERMENIGHETEN 1 329 075
870149042 FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 22 500
870262272 DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN 27 578 335
870430922 FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN 10 987 097
871033552 NORSK FOLKEHJELP 30 929 543
871271712 KRISTENSAMFUNNET I NORGE 1 284 709
871275602 LATIN-AMERIKAGRUPPENE I NORGE 3 000
871278962 NORGES PARKINSONFORBUND 58 720
871351082 NORGES MILJØVERNFORBUND 10 000
871426902 GODTHAAB HELSE OG REHABILITERING 10 000
871529302 JOIN GOOD FORCES 983 306
871545472 FORENINGEN FOR OMPLASSERING AV DYR FOD 252 060
877142612 STIFTELSEN YME 233 437
877155102 RAFTOSTIFTELSEN 2 000
877536742 STIFTELSEN ORGANDONASJON 55 344
879492742 JEHOVAS VITNER 29 595 190
881391872 RYGGMARGSBROKKFORENINGEN- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN 34 200
881525992 SANATAN MANDIR SABHA 189 302
882819612 RUSFRI OPPVEKST 1 500
884690242 DMI NORGE (INTERNASJONAL DØVEMISJON) 1 369 295
885315402 NORSK ROTARY FORUM 1 234 249
886028032 NORGES FREDSLAG 11 550
887615942 STIFTELSEN DINA 2 517 889
888682112 KAFAALO 14 040
889156082 CARCINOR 12 000
889162562 SIERRA LEONES VENNER 13 800
889761032 ALNOR 13 200
890240062 STIFTELSEN TROMSØ FONTENE 125 000
891864272 STIFTELSEN ROBIN HOOD HUSET 28 700
894948582 KIDS ACTION FOR KIDS 25 000
895956732 FRIENDS OF SAMARITAN TECHNICAL SECONDARY SCHOOL, TARIME 342 930
899295692 FUTURO RIO DE JANEIRO 43 778
911724081 HOPEFUL 3 600
912159167 SPIRE 123 200
912405869 LA NATUREN LEVE 10 000
912513254 NETTVERKET FORNYELSE AS 189 830
912597857 BRING HOPE IN AFRICA 50 834
912694453 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON MØRE 367 768
912742784 GUNNAR SØNSTEBYS MINNEFOND 2 517 000
913118995 UKRAINAGRUPPA 64 750
913743180 NEW LIFE MINISTRIES NORGE 635 074
913786602 MISJON SAREPTA 841 812
914885663 EN DAG NORGE 111 950
935570212 DET NORSKE BIBELSELSKAP 19 768 626
936079857 STIFTELSEN NORDTUN HELSEREHAB 20 000
938418837 NORGES NATURVERNFORBUND 1 598 843
938419264 MISJONSALLIANSEN 52 083 448
938429863 NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN 164 858
938431744 OSLO KATOLSKE BISPEDØMME 8 774 681
938433054 STIFTELSEN FRANSISKUSHJELPEN 145 720
938498318 FRELSESARMEEN 34 475 206
938505438 HARALDSPLASS DIAKONALE STIFTELSE 45 500
938555222 SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I UTLANDET 27 665 419
938661316 NORGES HANDIKAPFORBUND 806 076
938679177 NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND 52 267 404
938736170 DEN INDRE SJØMANNSMISJON 2 273 169
939483136 STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE 2 219 193
939634754 NORGES ASTMA-OG ALLERGIFORBUND 17 550
940190738 LANDSFORENINGEN FOR HJERTE OG LUNGESYKE 16 094 996
940325501 DET NORSKE MISJONSSELSKAP 33 796 077
940630975 KRINGKASTINGSRINGEN 24 250
941069991 DET MOSAISKE TROSSAMFUND 1 291 517
941296459 REDD BARNA 213 967 133
941849059 NORGES FORSVARSFORENING 70 000
941897266 NORGES SAMEMISJON 1 038 925
943078726 TROENS BEVIS VERDENS EVANGELISER 26 995 948
943260672 NORSK FORBUND FOR UTVIKLINGSHEMMEDE 675 000
943762236 HUMAN ETISK FORBUND 646 752
943942102 DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN 283 431
944384448 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO 23 177 303
944438599 DNT-EDRU LIVSSTIL 9 600
944519866 DE FRIE EVANGELISKE FORSAMLINGER MISJONS OG HJEMMEUTVALGET 18 847 892
944671102 SYVENDEDAGS ADVENTISTKIRKEN - DEN NORSKE UNION 32 460 078
945457546 NORSK REVMATIKERFORBUND 833 509
947571958 SOS-BARNEBYER NORGE STIFTELSEN 431 873 433
947975072 NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ 5 794 720
948778599 MILJØSTIFTELSEN BELLONA 954 623
951434353 KIRKENS NØDHJELP/ NORWEGIAN CHURCH AID 103 658 355
951675318 STIFTELSEN EVANGELIESENTERET 9 054 912
951812528 KREFTFORENINGEN 13 500
951989827 Forut Solidaritetsaksjon for Utvikling 4 616 347
952002139 STRØMMESTIFTELSEN 57 428 893
952330071 STIFTELSE WWF VERDENS NATURFOND 12 968 823
952555103 HIMALPARTNER 4 189 533
954087808 Oslo Kristne Senter 9 742 829
954360709 REDNINGSSELSKAPET - NORSK SELSKAB TIL SKIBBRUDNES REDNING 36 349 346
954386481 STIFTELSEN NAVIGATØRENE NORGE 2 937 770
954475492 CAMPHILL LANDSBYSTIFTELSE I NORGE 130 400
954804488 ORGANISASJONEN VOKSNE FOR BARN 85 360
954877841 NORGES SPEIDERFORBUND 17 000
955043901 INDREMISJONSFORBUNDET 34 106 196
955627458 NORGES LIVREDNINGSSELSKAP 825 998
955893050 OPERASJON MOBILISERING 916 917
957914330 NORGES KFUK-KFUM 4 787 631
958652879 LANDSFORENINGEN UVENTET BARNEDØD 333 690
959196451 DEN NORSKE HELSINGFORSKOMITE 14 400
959358451 NORSK MÅLUNGDOM 110 001
959373035 MULTIPPEL SKLEROSE FORBUNDET I NORGE 98 150
960216849 LIVETS SENTER 1 750 971
960474708 DET NORSKE MISJONSFORBUND 57 922 592
960531256 BAHA'I-SAMFUNNET I NORGE 1 738 136
960546091 AFS Norge Internasjonal Utveksling 48 730
960570391 CEREBRAL PARESE-FORENINGEN 24 050
961331846 UNICEF KOMITEEN I NORGE 91 161 249
962323855 BLÅ KORS NORGE 592 114
963064853 STØTTEFORENINGEN FOR KREFTRAMMEDE 1 783 971
963456425 STUDENTENES OG AKADEMIKERNES INTERNASJONALE HJELPEFOND 30 250
963558406 DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE 70 428 522
964437963 SØNDAGSSKOLEN NORGE 7 716 699
965208739 DET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL 8 000
965608400 NEW LIFE MISSION 2 301 335
965906746 NORSK FORENING FOR FARTØYVERN 73 200
966020075 NATURVERNFORBUNDET HORDALAND 33 000
966804130 IOGT I NORGE 9 631
969960702 NORSK GIDEON 744 196
970015175 INDIAS BARN 6 749 988
970089748 NORSK ORNITOLOGISK FORENING 37 133
970107592 MODUM BAD 5 000 500
970132457 LANDSFORENINGEN FOR NYRE- PASIENTER OG TRANSPLANTERTE 13 000
970133410 TRYGG TRAFIKK 106 000
970134891 VERDENS BARN 3 290 515
970148698 AMNESTY INTERNATIONAL NORGE 30 052 343
970159223 INTERNASJONALE KRISTNE AMBASSADE JERUSALEM NORSK AVDELING 8 099 012
970167978 DEN NORSKE ISRAELSMISJON 5 377 379
970167994 FORTIDSMINNEFORENINGEN 250 845
970168001 NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING 3 000
970168990 NORGES HUSFLIDSLAG 70 000
970169113 DIABETESFORBUNDET 63 800
970205195 HLF HØRSELSHEMMEDES LANDSFORBUND 1 416 655
970205942 NOREGS MÅLLAG 588 600
970221115 FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 4 686 413
970230459 UNGE SJØMENNS KRISTELIGE FORENING 121 250
970261451 NATUR OG UNGDOM 426 251
970276432 STEFANUSALLIANSEN 20 124 596
970343296 MARAN ATA NORGE 309 670
970345205 NAMIBIAFORENINGEN 60 100
970443010 ÅPNE DØRER 17 694 862
970533486 MA RUSFRI TRAFIKK OG LIVSSTIL 4 500
970533524 RIKSMÅLSFORBUNDET 46 060
970534490 KRISTEN IDRETTSKONTAKT 3 513 055
970540903 DET EVANGELISK-LUTHERSKE KIRKESAMFUNN 4 401 598
970545204 MISJONSFORBUNDET UNG 787 495
970550232 MED ISRAEL FOR FRED 1 054 402
970550259 KIRKERÅDET 72 660 700
970897003 KRISTENT ARBEID BLANT BLINDE OG SVAKSYNTE 746 727
970916083 EXODUS NORD 1 463 027
970935398 STIFTELSEN NORSK NØDHJELP 4 967 489
970969632 CREDOKIRKEN 7 397 952
971144777 AKSJONSKOMITEEN HJELP JØDENE HJEM 6 694 612
971160047 NORGES MUSIKKORPS FORBUND 600 178
971245379 FOURSQUARE NORGE 467 720
971253932 FOR BIBEL OG BEKJENNELSE C/O BOE JOHANNES HERMANSEN 40 825
971256729 FORBUNDET KYSTEN 79 300
971259906 INTERNATIONAL CHILD DEVELOPMENTS PROGRAMME (ICDP) 15 000
971260483 DYREBESKYTTELSEN OSLO OG OMEGN- DYRENES HUS 203 363
971272554 NORGES KRISTELIGE LEGEFORENING 575 450
971273577 NORGES KRISTNE RÅD 31 646 931
971274018 NORGES KFUK KFUM SPEIDERE 149 065
971275510 NOAH 417 420
971275596 KIRKENS SOS I NORGE 187 750
971275707 KVINNEFRONTEN I NORGE 20 000
971276959 MENNESKEVERD 832 176
971277076 JØDISK NASJONALFOND KEREN KAJEMET L'ISRAEL 244 137
971277475 DYREBESKYTTELSEN NORGE 3 494 084
971277696 NORSK EPILEPSIFORBUND 30 151
971278315 DEN ORTODOKSE KIRKE I NORGE - HELLIGE NIKOLAI MENIGHET 717 367
971278900 LANDSFORBUNDET MOT STOFFMISBRUK 11 700
971279109 SPISEFORSTYRRELSESFORENINGEN 21 045
971281774 DEN NORSKE TIBET-KOMITE 41 400
971284331 PSORIASIS- OG EKSEMFORBUNDET 1 000
971293802 ASIA LINK 2 419 500
971307498 STIFTELSEN EUROPA I FOKUS 733 815
971307781 OPEN HEART TROSBUDBRINGEREN STIFTELSE 5 682 674
971316454 ELIHUMENIGHETEN VESTFOLD 1 417 329
971317361 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON VESTFOLD 2 039 252
971318643 WORLD OUTREACH MISSION EVANGELIET TIL DE UNÅDDE 640 754
971321946 BIOLOGISK DYNAMISK FORENING 13 200
971322926 MENTAL HELSE 9 500
971331186 INOR ADOPT 30 300
971339012 STIFTELSEN KRISTEN TJENESTE 733 860
971348771 AFASIFORBUNDET I NORGE 8 997
971351586 DYREBESKYTTELSEN BERGEN 159 524
971390069 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ 1 235 190
971397225 NORSKE LEGER MOT ATOMVÅPEN 37 400
971403896 INTERNATIONAL GOSPEL MISSION 1 909 932
971422025 DET HVITE BÅND NORSKE KVINNERS KRISTNE AVHOLDSFORBUND 7 600
971432128 LÆRERNES MISJONSFORBUND 117 650
971432454 KFUK-KFUM GLOBAL 2 696 002
971433841 EVANGELISK ORIENTMISJON 2 539 488
971434910 KRISTENT PEDAGOGISK FORUM 50 800
971436514 CARITAS NORGE 3 315 146
971437391 LIONS CLUBS INTERNATIONAL DISTRIKT 104 248 000
971450703 NORSK LUTHERSK LEKMANNSMISJON 1 029 692
971454369 UTVIKLINGSFONDET 4 516 727
971454695 KRISTEN MUSLIMMISJON 1 087 460
971467134 MISJON UTEN GRENSER 20 322 991
971474475 ADOPSJONSFORUM 771 023
971477415 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON ROGALAND 1 784 223
971490896 CENTRAL JAM-E-MOSQUE WORLD ISLAMIC MISSION NORWAY 40 500
971492937 ANTIRASISTISK SENTER 32 605
971492996 FAMILIE & MEDIER - KRISTENT MEDIEFORUM 2 553 281
971493232 LANDSLAGET FOR LOKALHISTORIE 76 610
971493364 AFGHANISTANKOMITEEN 192 900
971518421 HEI VERDEN 280 130
971522178 AUTISMEFORENINGEN I NORGE 18 582
971524499 RÅDET FOR PSYKISK HELSE 102 170
971524650 NORGES KRISTELIGE STUDENT- OG SKOLEUNGDOMSLAG 11 685 797
971527676 NEI TIL ATOMVÅPEN 2 600
971530995 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON TROMSØ 2 271 829
971543884 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I TRONDHEIM 3 646 693
971576162 STIFTELSEN BAKKETUN FOLKEHØGSKOLE 102 600
973198572 AMMEHJELPEN 6 350
973732412 NOREA MEDIEMISJON 10 428 707
974230887 METODISTKIRKEN I NORGE 11 907 704
974238225 GRENLANDSAKSJONEN 215 877
974253445 STIFTELSEN DISSIMILIS 1 600
974292262 NORGES BLINDEFORBUND HOVEDKONTOR 86 176 751
974523663 UNITED WORLD COLLEGES NORGE 106 800
974931966 NORGES FREDSRÅD 6 000
975265773 NOAS 46 670
975378713 NORSKE REDNINGSHUNDER 168 643
975387011 STIFTELSEN KIRKENS SOSIALTJENESTE 162 460
975423352 JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE I NORGE 15 325 891
975545490 STIFTELSEN KIRKENS FENGSELSARBEID 39 000
975556069 NORSK FORENING FOR GATEBARN I ESTLAND 334 000
975601013 AGLOW INTERNATIONAL NORGE 65 700
975687848 MORBUS ADDISON FORENING 6 600
975846709 NORSK JERNBANEKLUBB 208 825
975904318 MALMØGATEN KULTUR OG AKTIVITETS- SENTER FOR FUNKSJONSHEMMEDE 1 500
975937380 KVEKERSAMFUNNET, THE RELIGIOUS SOCIETY OF FRIENDS (QUAKERS) IN NORWAY 782 829
975940608 THE ANGLICAN CHAPLAINCY IN NORWAY 420 780
975943224 STIFTELSEN TRO HÅP KJÆRLIGHET 364 745
976087445 CUBAFORENINGEN I NORGE 25 351
976239334 KRISTENT ARBEID BLANT ARABERE 1 462 559
976516745 VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER 1 430
976600746 MERCY SHIPS NORGE 2 316 101
976600800 STIFTELSEN HÅPETS STJERNE STAR OF HOPE NORWAY 2 718 805
976730127 DEN NORSKE BURMAKOMITE 3 500
976793382 PLAN NORGE 392 201 909
976937244 MOT 50 500
977085268 STIFTELSEN NAKUHEL ASKER - LOKALT SENTER FOR NATUR KULTUR OG HELSE 20 000
977097495 LEGER UTEN GRENSER NORGE MEDECINS SANS FRONTIERES NORWAY 240 625 336
977100658 NORDISK HUMANITÆRHJELP 51 800
977105676 KRISTENT INTERKULTURELT ARBEID (KIA) 279 450
977119294 STIFTELSEN FRIHETENS ORD 157 667
977131987 STIFTELSEN OASE 1 411 203
977141222 HOPE OF THE FUTURE 1 200
977143454 ADRA NORGE - ADVENTIST DEVELOPMENT AND RELIEF AGENCY NORWAY 1 473 648
977143527 STIFTELSEN KRAFT 1 112 384
977155371 CHILDREN AT RISK FOUNDATION 4 592 486
977260469 NY GENERASJON 162 150
977365325 HELLIGE OLGA MENIGHET-DEN RUSSISKE ORTODOKSE KIRKE 444 148
977482518 NATTERAVNENE 19 043
977509238 AREOPAGOS 214 000
977538319 STIFTELSEN FLYKTNINGHJELPEN 42 119 903
978663206 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I DRAMMEN 2 305 744
979213123 FORBUNDET MOT RUSGIFT 11 567
979469241 DEN NORSKE TURISTFORENING 19 500
979493819 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BERGEN 6 417 965
979560540 FÖRENINGEN GREENPEACE NORDEN 1 782 771
979568444 STIFTELSEN TERMIK 138 190
979658184 PRISON FELLOWSHIP NORGE 32 750
979804806 NORDIC HARVEST MISSION 3 426 506
979961073 BRUNSTAD CHRISTIAN CHURCH 84 592 900
980080722 STIFTELSEN FRØYLAND-ORSTAD KYRKJE 305 200
980103765 DYRENES BESKYTTER KRISTIANSAND 12 600
980104478 NEW LIFE COMMUNITY INTERNATIONAL 429 820
980183475 ANTROPOSOFISK SELSKAP I NORGE 24 050
980201716 HÅND I HÅND UGANDA 469 436
980202062 SABIMA 94 670
980334600 WYCLIFFE 2 303 520
980336336 KRISTENT NETTVERK 17 102 254
980343391 ORDET OG ISRAEL 847 229
980388816 STIFTELSEN SOUND OF HAPPINESS KOMPETANSESENTER 13 450
980396010 FORENINGEN 2 FORELDRE 8 000
980421899 MISSION AVIATION FELLOWSHIP 9 835 025
980453154 RIGHT TO PLAY 425 275
980624404 FORENINGEN VI SOM HAR ET BARN FOR LITE 31 695
980649946 MISJONSSELSKAPET NTM NORGE EVANGELIET TIL UNÅDDE FOLKEGRUPPER 1 330 226
980743438 NORSK TOURETTE FORENING 10 000
980857921 TANO TRUST 611 600
981054776 U-LANDSHJELP FRA FOLK TIL FOLK I NORGE 2 000
981118839 FORENINGEN VÅRE ROVDYR 52 593
981156536 STIFTELSEN VINTERFESTSPILL I BERGSTADEN 17 600
981246004 MISJONSFORENINGEN SVARET 774 626
981359607 STIFTELSEN ELLEL MINISTRIES NORGE 297 691
981693507 INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUMAN VALUES-NORGE 76 840
981878280 DET ISLAMSKE KULTURSENTER SAMFUNN I NORGE - DIKSIN 4 685 819
981928989 DET SERBISKE ORTODOKSE KIRKESAMFUND I NORGE HL VASILIJE OSTROSKI MENIGHET 160 430
981958659 TRANSPARENCY INTERNATIONAL NORGE 20 400
981975677 STIFTELSEN ARKEN 1 383 170
982076854 VENNER AV UGANDA VAU 232 400
982171024 AHEAD ASSOCIATION IN HINCESTI FOR EDUCATION, AID AND DEVELOPMENT 67 720
982248086 KRIGSVETERANENES MINNE KRONSTAD HOVEDGÅRD 500
982422361 LITTERATURMISJONEN 285 506
982451647 IMAMIA TRUST 641 095
982512069 OIKOS - ØKOLOGISK NORGE 1 599
982522218 SHUVA ISRAEL NORGE 275 475
982565154 DE NORSKE PINSEMENIGHETERS YTREMISJON 2 422 580
982820898 STINE SOFIES STIFTELSE 2 668 063
982842840 ISLAMSK RÅD NORGE 11 730 402
982847699 MARYS VENNER MARYS FRIENDS FOUNDATION 2 958 176
982913160 NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING 62 800
983069568 STIFTELSEN KRISESENTERETS VENNER 40 807
983141021 IMPACT NORWAY 827 745
983482392 DYREVERNALLIANSEN 1 066 315
983652506 ISLAMSKE OPPLÆRINGS SENTER 50 706
983658075 NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA 15 388
983757189 KIWANIS INTERNATIONAL DISTRICT NORDEN 34 400
983762530 KVINNER I NETTVERK 439 499
983794815 WILPF NORGE - INTERNASJONAL KVINNELIGA FOR FRED OG FRIHET (IKFF) 123 800
983934269 PROSJEKT HAITI 430 572
984033427 LEPPE/GANESPALTE FORENINGEN I NORGE 1 500
984048769 ADINA STIFTELSEN 380 130
984076959 NORSK NETTVERK FOR DOWN SYNDROM 45 000
984079230 RETINITIS PIGMENTOSA FORENINGEN I NORGE 20 100
984241933 DEN NORDISK KATOLSKE KIRKE I NORGE 647 550
984525206 GURDUARA SRI GURU NANAK DEV JI 387 208
984688172 PALESTINAKOMITEEN I NORGE 955 171
984792875 STIFTELSEN UTSTEIN PILEGRIMSGARD 202 350
984806329 STIFTELSEN VIKEN SENTER FOR PSYKIATRI OG SJELESORG 5 900
984825870 EUROMISSION 401 780
984858973 STIFTELSEN PARTNERS NORGE 579 650
984890753 SHRI GURU NANAK NIWAS 380 900
984914229 NORSK SARKOIDOSE FORENING 650
984950640 DYREBESKYTTELSEN SØR ROGALAND 218 241
985066302 STIFTELSEN HUMAN RIGHTS SERVICE HRS 434 050
985211922 STIFTELSEN HAYDOMS VENNER 1 146 562
985257965 TV VISJON NORGE AS 26 956 939
985319243 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I KRISTIANSAND 2 923 998
985345619 HUMANISTFORBUNDET 63 601
985457840 BUTTERFLY FRIENDS 1 315 901
985463395 SABONA 3 036 388
985550999 BARNEKREFTFORENINGEN 2 407 090
985569061 GUDS MENIGHET ØRSNES 1 477 943
985702314 BUDDHISTFORBUNDET 867 513
985828806 REGNSKOGFONDET 8 942 099
985908966 TROSGNISTEN MISJON 1 434 269
986001832 TROMSØ MINESKADESENTER UNN (TMC) TROMSOE MINE VICTIM RESOURCE CENTER (TMC) 3 100
986004661 PINSEBEVEGELSENS SENTRALREGISTRERING AV GAVER MED SKATTEFRADRAG 154 092 303
986028471 DET VIETNAMESISKE BUDDHIST & KULTUR SENTER I ØSTFOLD 243 500
986114335 BARNAS BROBYGGER 251 583
986173560 STIFTELSEN FONTENEHUSET HØNEFOSS 354 753
986192158 U-LANDSFORENINGEN SVALENE 682 627
986209255 VINEYARD NORGE SUPPORT 14 921 917
986404732 HEDNINGSAMFUNNET 4 300
986464824 HINDU SANATAN MANDIR 166 316
986625372 DEAF AID 576 527
986761950 STIFTELSEN HEALTH & DEVELOPMENT INTERNATIONAL NORWAY 2 410 600
986854312 MILITÆRT KRISTENT FELLESSKAP - MKF 33 500
986943544 NORSK FORENING FOR WILLIAM SYNDROM 29 000
987052244 RAHMA ISLAMIC RELIEF FUND 2 873 392
987227370 KRISTI ÅPENBARINGSMENIGHET DEN RUSSISK-ORTODOKSE KIRKE (MOSKVAPATRIARKATET) 105 451
987240334 STIFTELSEN ALBATROSSEN ETTERVERN- SENTER 135 500
987260629 SOCORRO NICARAGUA 113 150
987282053 STIFTELSEN KPK-UKRAINA 1 083 843
987297972 GYNKREFTFORENINGEN 9 150
987382171 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I ØSTFOLD 1 342 996
987509791 PROSTATAKREFTFORENINGEN (PROFO) 41 974
987646896 AGDER-TELEMARK AKSJONEN 64 252
987662298 GATEFOLKET 322 290
987702923 BRYSTKREFTFORENINGEN 17 150
987927704 STIFTINGA HARDANGER OG VOSS MUSEUM 332 000
987939656 NORGE - MOLDOVA. LIVSKVALITET OG UTVIKLING 98 650
988202630 SCANAID 258 500
988301388 FRONTIERS NORDEN 372 789
988369268 BRINGING LIFE TO THE ORPHANS OF MALAWI (BLOOM) 176 466
988708739 ZULUFADDER 3 614 427
988755109 FORENINGEN KRISTEN RIKSRADIO 1 929 743
988889717 FARMASØYTER UTEN GRENSER NORGE 39 250
989309404 SKANDINAVISK BARNEMISJON 856 292
989599941 SUNNAASSTIFTELSEN 1 000
990317186 SOSIALTERAPEUTISK FORBUND 24 000
990370184 HJELPEPROSJEKT FILIPPINENE 70 850
990483531 KVINNEGRUPPA OTTAR-LANDSSTYRET 36 400
990630828 SEX OG POLITIKK - FORENING FOR SEKSUELL OG REPRODUKTIV HELSE OG RETTIGHETER 500
991267360 MENTAL HELSE UNGDOM 6 570
991324518 STIFTELSEN LIVSGLEDE FOR ELDRE 27 500
991840702 KARANBA NORGE 188 950
992028467 AKTIV MOT KREFT 1 113 253
992046821 OPEN AIR CAMPAIGNERS NORGE 373 258
992238313 ANNA MINISTRIES 1 506 023
992567244 FONTENEHUSET OSLO ØST 1 000
992731982 STIFTELSEN FONTENEHUSET PÅ KONGSBERG 160 050
992753072 NORSK SPIELMEYER-VOGT FORENING 500
992934719 HEARTLIFT 77 200
992967897 AFRICA STARTUP 864 500
993173673 JANNICKES MINNEFOND 626 713
993518905 KREFTOMSORG ROGALAND 84 450
993539686 GRØNN-HAGEN BJØRKE MALAWI FOUNDATION 171 700
993541184 STIFTINGA NOTNAUSTET I NORDDAL 105 000
993741930 NORSK OSTEOPOROSEFORBUND 2 000
993776386 FOLKEAKSJONEN OLJEFRITT LOFOTEN, VESTERÅLEN OG SENJA 34 200
993826693 STIFTELSEN FOLKETS GAVE 40 000
993937738 BØNN FOR DEN NORSKE KIRKE 218 150
994092642 FRAMTID OG HÅP 107 350
994105663 BARN AV RUSMISBRUKERE - BAR 6 404
994172166 WATOTO SCANDINAVIA 2 054 760
994545469 STIFTELSEN DIAKONOVA 105 200
994830384 MØDRE I BØNN 20 250
994877496 STIFTELSEN FONTENEHUSET DRAMMEN 31 000
994890883 STIFTELSEN UNGDOM I OPPDRAG 7 005 277
995513439 SERBISK RIKSFORBUND I NORGE 7 000
995716143 NORTH-SOUTH PARTNERSHIP AID 2 709 868
995722186 CARE NORGE 13 170 967
996281159 AID IN ACTION 855 195
996659704 IRR MISSION 601 750
996814009 KENYA BARNEHJELP 901 417
997094867 REFUGEE ALLIANCE 1 112 763
997250117 ARNE NÆSS CENTRE FOR ECOLOGY AND PHILOSOPHY 2 888
997761111 TANKESMIEN SKAPERKRAFT 361 779
998032814 ET LIV I BEVEGELSE 23 500
998772044 ILULA ORPHAN PROGRAM - IOP - NORGE 388 045
998995876 COMPASSION NORGE 2 387 902
     
  419 oppgavegivere 3.448.612.346