Organisasjoner som har mottatt gave med fradragsrett for giveren i 2019

Skattedirektoratet utarbeider årlig en liste over alle organisasjoner som har mottatt fradragsberettiget gave.

En oversikt over samlede gavebeløp den enkelte organisasjon har mottatt, legges ut på skatteetaten.no året etter gaveåret. Oversikten inneholder også gavebeløp som det ved skattefastsettingen ikke kan gis fradrag for på grunn av maksimalbeløpet for fradrag (50 000 kroner per giver).

Uttrekket omfatter oppgaver mottatt per 31. desember 2020.

Org.nr. Organisasjonsnavn Sum beløp
812797212 THE A21 CAMPAIGN NORWAY 812 919
813062402 GAMBIAPARTNER 1 425 942
814362612 STIFTELSEN STAWISHA JAMII 341 640
818066872 DEN NORSKE KIRKE 81 509 690
841324552 NORSK BANGLADESH FADDERFORENING 322 380
860474522 NORMISJON 106 277 624
864139442 NORGES RØDE KORS 197 450 692
866968462 JUVENTE 12 200
870131682 STIFTELSEN SENTERMENIGHETEN 1 495 777
870149042 FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 10 500
870262272 DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN 37 896 241
870430922 FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN 9 472 998
871033552 NORSK FOLKEHJELP 40 206 423
871271712 KRISTENSAMFUNNET I NORGE 1 251 648
871275602 LATIN-AMERIKAGRUPPENE I NORGE 1 000
871278962 NORGES PARKINSONFORBUND 691 490
871351082 NORGES MILJØVERNFORBUND 64 630
871426902 GODTHAAB HELSE OG REHABILITERING 15 000
871435162 DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE AV ODD FELLOW ORDENEN 37 500
871529302 JOIN GOOD FORCES 821 964
871545472 FORENINGEN FOR OMPLASSERING AV DYR FOD 291 880
875354752 LANDSFORENINGEN FOR HUNTINGTONS SYKDOM 40 000
877142612 STIFTELSEN YME 110 800
877155102 RAFTOSTIFTELSEN 513 500
877536742 STIFTELSEN ORGANDONASJON 141 600
879492742 JEHOVAS VITNER 54 206 657
881391872 RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN (RH-FORENINGEN) 24 000
881408112 PRESS - REDD BARNA UNGDOM 2 000
881525992 SANATAN MANDIR SABHA 201 340
882819612 RUSFRI OPPVEKST 2 000
884690242 DMI NORGE (INTERNASJONAL DØVEMISJON) 1 437 710
885315402 NORSK ROTARY FORUM (NORFO) 1 091 810
886028032 NORGES FREDSLAG 26 200
887120412 JUSTØYFAMILIENS BIBELCAMPING 456 336
887615942 STIFTELSEN DINA 3 332 394
889156082 CARCINOR 11 000
889162562 SIERRA LEONES VENNER 14 750
889761032 ALNOR 20 350
889955732 STIFTELSEN D/S STORD I 100 000
890240062 STIFTELSEN TROMSØ FONTENE 15 000
890379362 DET VIETNAMESISKE BUDDHISTSAMFUNN I NORGE 2 389 285
891864272 STIFTELSEN ROBIN HOOD HUSET 77 700
893395512 IMPANDE, GAMALAKHE FOUNDATION NORWAY 509 895
894948582 KIDS ACTION FOR KIDS 88 788
895956732 FRIENDS OF SAMARITAN TECHNICAL SECONDARY SCHOOL, TARIME 384 300
899295692 FUTURO RIO DE JANEIRO 304 639
911557258 HÅP OG FRAMTID 255 850
911705214 FORANDRINGSFABRIKKEN STIFTELSE 135 000
911724081 HOPEFUL 3 600
912159167 SPIRE 54 291
912349063 HIS LOVE TO THE NATIONS 434 342
912405869 LA NATUREN LEVE 44 200
912513254 NETTVERKET FORNYELSE AS 216 800
912629163 ECO MOYO EDUCATION NORWAY 944 794
912646998 GAMBIA CARE 424 553
912694453 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON MØRE 1 014 290
912742784 GUNNAR SØNSTEBYS MINNEFOND 7 362 000
913118995 UKRAINAGRUPPA 51 800
913669479 BRUNSTAD UNGDOMSKLUBB 13 342 806
913743180 NEW LIFE MINISTRIES NORGE 1 539 024
913786602 MISJON SAREPTA 2 679 750
914149517 ALS NORGE 609 150
914236797 HELLIGE ANNA MENIGHET - DEN RUSSISKE ORTODOKSE KIRKE 193 100
914885663 EN DAG NORGE 180 200
915431984 MELANOMFORENINGEN 10 000
915485324 ACEM SENIOR 870 950
915520995 HOPE FOR JUSTICE AS 632 931
915972438 UNICEF-KOMITEEN I NORGE 82 570 286
915990347 DRÅPEN I HAVET 2 286 700
916745885 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON AUST-AGDER OG TELEMARK 1 771 276
917505365 CASAS DA NORUEGA 87 381
917573131 BRIGHT RESEARCH NORGE 115 000
918076271 NYTT HÅP 574 396
918982728 CHANGEMAKER 41 825
919019042 FRIMODIG KIRKE 64 950
919019441 STIFTELSEN LINGARD SKUTEMINNE 1 787 250
919609745 MUSLIMSK UNION NORGE 2 565 158
919684550 STIFTELSEN ÅPNE DØRER 24 034 411
919809140 EFFEKTIV ALTRUISME NORGE 2 219 655
919984465 LANDSORGANISASJONEN FOR TVERRKIRKELIGE UNGDOMSARBEID 114 626
920137407 CARE4 STARVING CHILDREN 393 681
920838049 SKOLEPROSJEKTET EL MIRADOR, PERU 404 305
921484240 ALLTID MED 55 760
922771995 STIFTELSEN BARNEVAKTEN 600
935570212 DET NORSKE BIBELSELSKAP 26 742 194
936079857 STIFTELSEN NORDTUN HELSEREHAB 8 000
938418837 NORGES NATURVERNFORBUND 2 644 298
938419264 MISJONSALLIANSEN 55 243 826
938429863 NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN 308 157
938431744 OSLO KATOLSKE BISPEDØMME 8 459 535
938433054 STIFTELSEN FRANSISKUSHJELPEN 2 262 386
938498318 FRELSESARMEEN 35 309 854
938505438 HARALDSPLASS DIAKONALE STIFTELSE 27 100
938555222 SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I UTLANDET 19 586 829
938661316 NORGES HANDIKAPFORBUND 847 612
938679177 NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND 73 774 670
938736170 DEN INDRE SJØMANNSMISJON 2 227 693
939483136 STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE 215 940 779
939550550 NOREGS UNGDOMSLAG 64 100
939634754 NORGES ASTMA-OG ALLERGIFORBUND 63 751
940190738 LANDSFORENINGEN FOR HJERTE OG LUNGESYKE 18 435 629
940325501 DET NORSKE MISJONSSELSKAP 32 837 395
940630975 KRINGKASTINGSRINGEN 78 700
941069991 DET MOSAISKE TROSSAMFUND 102 850
941296459 REDD BARNA 242 961 627
941849059 NORGES FORSVARSFORENING 500 000
941897266 NORGES SAMEMISJON 1 147 030
943078726 TROENS BEVIS VERDENS EVANGELISERING 26 932 046
943260672 NORSK FORBUND FOR UTVIKLINGSHEMMEDE 8 500
943762236 HUMAN ETISK FORBUND 128 270
943942102 DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN 113 864
944384448 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO 36 146 119
944438599 DNT-EDRU LIVSSTIL 9 500
944519866 DE FRIE EVANGELISKE FORSAMLINGER MISJONS OG HJEMMEUTVALGET 21 357 272
944671102 SYVENDEDAGS ADVENTISTKIRKEN - DEN NORSKE UNION 63 138 844
945457546 NORSK REVMATIKERFORBUND 989 046
946175986 SKIFORENINGEN - FORENINGEN TIL SKI-IDRETTENS FREMME 1 500
947571958 SOS-BARNEBYER NORGE STIFTELSEN 454 624 084
947975072 NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ 24 068 590
948778599 MILJØSTIFTELSEN BELLONA 6 163 841
951434353 KIRKENS NØDHJELP/ NORWEGIAN CHURCH AID 102 695 913
951675318 STIFTELSEN EVANGELIESENTERET 13 790 602
951812528 KREFTFORENINGEN 342 057
951989827 Forut Solidaritetsaksjon for Utvikling 4 216 294
952002139 STRØMMESTIFTELSEN 63 482 557
952330071 STIFTELSE WWF VERDENS NATURFOND 23 995 684
952555103 HIMALPARTNER 3 271 602
954087808 Oslo Kristne Senter 10 640 139
954360709 REDNINGSSELSKAPET 42 994 168
954386481 STIFTELSEN NAVIGATØRENE NORGE 2 055 293
954475492 CAMPHILL LANDSBYSTIFTELSE I NORGE 1 380 000
954804488 ORGANISASJONEN VOKSNE FOR BARN 220 515
954877841 NORGES SPEIDERFORBUND 14 700
955043901 INDREMISJONSFORBUNDET 44 086 623
955893050 OPERASJON MOBILISERING 1 177 839
956708923 ISLAMIC CULTURAL CENTRE NORWAY 1 521 425
957914330 KFUK-KFUM NORGE 4 146 743
958652879 LANDSFORENINGEN UVENTET BARNEDØD 390 410
959196451 DEN NORSKE HELSINGFORSKOMITE 13 125
959358451 NORSK MÅLUNGDOM 155 379
959373035 MULTIPPEL SKLEROSE FORBUNDET I NORGE 125 480
959684162 STIFTELSEN MONTEBELLO-SENTERET 134 000
960216849 LIVETS SENTER 1 954 866
960474708 MISJONSKIRKEN NORGE 84 782 031
960531256 BAHA'I-SAMFUNNET I NORGE 4 452 961
960546091 AFS Norge Internasjonal Utveksling 39 700
962323855 BLÅ KORS NORGE 3 648 334
963064853 STØTTEFORENINGEN FOR KREFTRAMMEDE 645 986
963456425 STUDENTENES OG AKADEMIKERNES INTERNASJONALE HJELPEFOND 129 796
963558406 DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE 83 026 255
964437963 SØNDAGSSKOLEN NORGE 9 073 281
965208739 DET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL 305 000
965608400 NEW LIFE MISSION 2 629 087
965906746 NORSK FORENING FOR FARTØYVERN 322 200
966020075 NATURVERNFORBUNDET HORDALAND 24 309
966804130 IOGT I NORGE 480 402
969960702 NORSK GIDEON 1 929 342
970015175 INDIAS BARN 7 711 403
970089748 NORSK ORNITOLOGISK FORENING 132 900
970107592 MODUM BAD 802 281
970132457 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE 27 140
970133410 TRYGG TRAFIKK 3 500
970134891 VERDENS BARN 3 240 815
970148698 AMNESTY INTERNATIONAL NORGE 53 423 643
970159223 INTERNASJONALE KRISTNE AMBASSADE JERUSALEM NORSK AVDELING 6 831 479
970167978 DEN NORSKE ISRAELSMISJON 5 363 541
970167994 FORTIDSMINNEFORENINGEN 99 550
970168001 NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING 11 445
970169113 DIABETESFORBUNDET 363 300
970205195 HLF HØRSELSHEMMEDES LANDSFORBUND 2 876 194
970205942 NOREGS MÅLLAG 1 042 313
970221115 FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 12 749 272
970230459 UNGE SJØMENNS KRISTELIGE FORENING 134 717
970261451 NATUR OG UNGDOM 905 991
970276432 STEFANUSALLIANSEN 25 782 044
970343296 MARAN ATA NORGE 362 675
970345205 NAMIBIAFORENINGEN 35 200
970533486 MA - RUSFRI TRAFIKK 1 782 940
970533524 RIKSMÅLSFORBUNDET 58 750
970534490 KRISTEN IDRETTSKONTAKT 3 785 248
970540903 DET EVANGELISK-LUTHERSKE KIRKESAMFUNN 8 877 465
970545204 MISJONSKIRKEN UNG 537 939
970550232 MED ISRAEL FOR FRED 2 373 078
970897003 KRISTENT ARBEID BLANT BLINDE OG SVAKSYNTE 1 300 850
970916083 EXODUS NORD 1 318 730
970935398 STIFTELSEN NORSK NØDHJELP 4 352 231
970969632 CREDOKIRKEN 11 524 952
971021160 RÅDGIVNING OM SPISEFORSTYRRELSER 1 825
971144777 HJELP JØDENE HJEM 5 937 660
971160047 NORGES MUSIKKORPS FORBUND 564 900
971245379 FOURSQUARE NORGE 568 559
971253932 FOR BIBEL OG BEKJENNELSE C/O BOE JOHANNES HERMANSEN 68 630
971256729 FORBUNDET KYSTEN 168 515
971257466 PETERSTIFTELSEN 89 400
971260483 DYREBESKYTTELSEN OSLO OG OMEGN- DYRENES HUS 150 860
971272554 NORGES KRISTELIGE LEGEFORENING 763 957
971273577 NORGES KRISTNE RÅD 36 176 202
971274018 NORGES KFUK KFUM SPEIDERE 118 097
971275510 NOAH - FOR DYRS RETTIGHETER 856 472
971275596 KIRKENS SOS 579 792
971275707 KVINNEFRONTEN I NORGE 65 969
971276061 NORSK AMATØRTEATERFORBUND 62 200
971276533 MILJØAGENTENE 211 000
971276959 MENNESKEVERD 1 274 645
971277076 JØDISK NASJONALFOND KEREN KAJEMET L'ISRAEL 320 944
971277475 DYREBESKYTTELSEN NORGE 3 487 278
971277696 EPILEPSIFORBUNDET 88 050
971278315 DEN ORTODOKSE KIRKE I NORGE - HELLIGE NIKOLAI MENIGHET 458 308
971278900 IVARETA, PÅRØRENDE BERØRT AV RUS 12 333
971279389 FOKUS FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL 119 700
971281669 STIFTELSEN ATLAS-ALLIANSEN 9 000
971281774 DEN NORSKE TIBET-KOMITE 37 600
971293802 ASIA LINK 2 959 093
971307498 STIFTELSEN EUROPA I FOKUS 790 000
971307781 OPEN HEART TROSBUDBRINGEREN STIFTELSE 6 680 755
971316454 ELIHUMENIGHETEN VESTFOLD 1 733 692
971317361 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON VESTFOLD 3 129 588
971318643 WORLD OUTREACH MISSION EVANGELIET TIL DE UNÅDDE 241 949
971322926 MENTAL HELSE 55 150
971331186 INOR ADOPT 40 025
971337893 UNG KIRKESANG 10 000
971339012 STIFTELSEN KRISTEN TJENESTE 1 157 297
971351586 DYREBESKYTTELSEN BERGEN 226 387
971390069 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON NORDLAND 1 751 737
971397225 NORSKE LEGER MOT ATOMVÅPEN 82 400
971403896 INTERNATIONAL GOSPEL MISSION 2 506 737
971422025 DET HVITE BÅND NORSKE KVINNERS KRISTNE AVHOLDSFORBUND 7 200
971432128 LÆRERNES MISJONSFORBUND 377 350
971432454 KFUK-KFUM GLOBAL 3 041 515
971433841 EVANGELISK ORIENTMISJON 4 870 753
971434767 STIFTELSEN FRAMBU 142 000
971434910 KRISTENT PEDAGOGISK FORUM 106 280
971436514 CARITAS NORGE 4 939 844
971437391 LIONS CLUBS INTERNATIONAL DISTRIKT 104 493 100
971450703 NORSK LUTHERSK LEKMANNSMISJON 2 199 869
971454369 UTVIKLINGSFONDET 4 342 093
971454695 LYS OVER LAND 1 971 166
971456566 FOLKEREISNING MOT KRIG 14 200
971467134 MISJON UTEN GRENSER 23 869 048
971474475 ADOPSJONSFORUM 655 898
971475536 UNGDOM MOT NARKOTIKA - UMN 10 000
971477415 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON ROGALAND 3 191 667
971486201 JURIDISK RÅDGIVNING FOR KVINNER 113 968
971489472 CISV NORGE 500
971490896 CENTRAL JAM-E-MOSQUE WORLD ISLAMIC MISSION NORWAY 165 150
971492732 HIVNORGE 540
971492937 ANTIRASISTISK SENTER 38 000
971492996 SENTER FOR TRO OG MEDIER 5 577 400
971493232 LANDSLAGET FOR LOKALHISTORIE 374 071
971493364 AFGHANISTANKOMITEEN 247 245
971518421 HEI VERDEN 77 086
971518693 DE UNGES ORKESTERFORBUND 5 000
971522178 AUTISMEFORENINGEN I NORGE 1 500
971524499 RÅDET FOR PSYKISK HELSE 69 247
971524650 NORGES KRISTELIGE STUDENT- OG SKOLEUNGDOMSLAG 11 211 314
971525843 FRI - FORENINGEN FOR KJØNNS- OG SEKSUALITETSMANGFOLD 5 600
971527676 NEI TIL ATOMVÅPEN 30 250
971530995 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON TROMSØ 2 358 550
971543884 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I TRONDHEIM 5 974 155
971573910 BERGEN MOSKE 26 903
971576162 STIFTELSEN BAKKETUN FOLKEHØGSKOLE 5 100
973198572 AMMEHJELPEN 17 100
973732412 NOREA MEDIEMISJON 13 131 131
974230887 METODISTKIRKEN I NORGE 13 334 224
974238225 GRENLANDSAKSJONEN 287 041
974244209 STIFTELSEN FLYHISTORISK MUSEUM SOLA 10 508
974252708 NORGES DØVEFORBUND 500
974253445 STIFTELSEN DISSIMILIS 200
974292262 NORGES BLINDEFORBUND HOVEDKONTOR 104 771 837
974338637 OSLO KRISESENTER OG KOMPETANSESENTER FOR VOLD I NÆRE RELASJONER 5 000
974523663 UNITED WORLD COLLEGES NORGE 108 100
974931265 NORILCO - NORSK FORENING FOR STOMI, RESERVOAR OG MAGE- OG TARMKREFT 5 000
974931966 NORGES FREDSRÅD 74 393
975265773 NOAS 65 490
975378713 NORSKE REDNINGSHUNDER 331 076
975387011 STIFTELSEN CRUX 48 800
975423352 JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE I NORGE 26 189 541
975545490 STIFTELSEN KIRKENS FENGSELSARBEID 11 000
975556069 NORSK FORENING FOR GATEBARN I ESTLAND 443 900
975601013 AGLOW INTERNATIONAL NORGE 48 200
975716392 NORSK VETERANVOGN KLUBB 21 000
975846709 NORSK JERNBANEKLUBB 240 240
975937380 KVEKERSAMFUNNET, THE RELIGIOUS SOCIETY OF FRIENDS (QUAKERS) IN NORWAY 751 628
975940608 THE ANGLICAN CHAPLAINCY IN NORWAY 492 117
975943224 STIFTELSEN TRO HÅP KJÆRLIGHET 616 269
976087445 CUBAFORENINGEN I NORGE 10 900
976239334 KRISTENT ARBEID BLANT ARABERE 1 534 133
976600746 MERCY SHIPS NORGE 4 959 770
976600800 STIFTELSEN HÅPETS STJERNE STAR OF HOPE NORWAY 2 883 683
976793382 PLAN INTERNATIONAL NORGE 369 637 910
976864271 LANDSFORENINGEN MOT FORDØYELSES- SYKDOMMER 600
977085268 STIFTELSEN NAKUHEL ASKER - LOKALT SENTER FOR NATUR KULTUR OG HELSE 500
977097495 LEGER UTEN GRENSER NORGE MEDECINS SANS FRONTIERES NORWAY 363 346 769
977100658 NORDISK HUMANITÆRHJELP 42 550
977105676 KRISTENT INTERKULTURELT ARBEID (KIA) 221 900
977119294 STIFTELSEN FRIHETENS ORD 269 521
977131987 STIFTELSEN OASE 1 536 488
977143454 ADRA NORGE - ADVENTIST DEVELOPMENT AND RELIEF AGENCY NORWAY 2 465 236
977143527 STIFTELSEN KRAFT 2 017 360
977155371 CHILDREN AT RISK FOUNDATION 4 193 395
977184592 MA MA CHILDREN CENTER OF NORWAY 691 797
977260469 NY GENERASJON 270 836
977262992 STIFTELSEN CHRISTIAN RADICH 100 000
977365325 HELLIGE OLGA MENIGHET-DEN RUSSISKE ORTODOKSE KIRKE 480 021
977482518 NATTERAVNENE 62 900
977509238 AREOPAGOS 368 210
977538319 STIFTELSEN FLYKTNINGHJELPEN 58 069 337
978663206 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I DRAMMEN 3 119 791
979469241 DEN NORSKE TURISTFORENING 1 605 195
979493819 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BERGEN 8 416 002
979509561 Y'S MEN INTERNATIONAL REGION NORGE 8 000
979560540 FÖRENINGEN GREENPEACE NORDEN 8 811 094
979568444 STIFTELSEN TERMIK 30 550
979658184 PRISON FELLOWSHIP NORGE 121 100
979804806 NORDIC HARVEST MISSION 4 735 339
979961073 BRUNSTAD CHRISTIAN CHURCH 123 194 151
980103765 DYRENES BESKYTTER KRISTIANSAND 29 100
980104478 GENET LOULSEGEDS MINNEFOND 112 350
980183475 ANTROPOSOFISK SELSKAP I NORGE 43 150
980201716 HÅND I HÅND UGANDA 523 416
980202062 SABIMA 233 023
980204952 STIFTELSEN FONTENE 15 000
980334600 WYCLIFFE 5 037 449
980336336 KRISTENT NETTVERK 23 519 452
980342689 STIFTELSEN ARKIVET 1 031 000
980343391 ORDET OG ISRAEL 1 115 725
980388816 STIFTELSEN SOUND OF HAPPINESS KOMPETANSESENTER 31 175
980396010 FORENINGEN 2 FORELDRE 19 250
980421899 MAF NORGE 10 384 482
980453154 RIGHT TO PLAY 337 730
980624404 FORENINGEN VI SOM HAR ET BARN FOR LITE 4 090
980649946 ETHNOS360 1 537 563
980743438 NORSK TOURETTE FORENING 5 000
980857921 TANO TRUST 648 010
981054776 U-LANDSHJELP FRA FOLK TIL FOLK I NORGE 2 000
981118839 FORENINGEN VÅRE ROVDYR 61 100
981156536 STIFTELSEN VINTERFESTSPILL I BERGSTADEN 148 000
981246004 MISJONSFORENINGEN SVARET 1 035 123
981359607 STIFTELSEN ELLEL MINISTRIES NORGE 823 086
981643313 STIFTELSEN GLOBAL AID 3 163 477
981693507 ART OF LIVING - NORGE 80 921
981878280 DET ISLAMSKE KULTURSENTER SAMFUNN I NORGE - DIKSIN 2 982 514
981928989 DET SERBISKE ORTODOKSE KIRKESAMFUND I NORGE HL VASILIJE OSTROSKI MENIGHET 113 980
981958659 TRANSPARENCY INTERNATIONAL NORGE 60 700
981975677 STIFTELSEN ARKEN 1 414 428
982076854 VENNER AV UGANDA VAU 278 400
982131286 PREMATURFORENINGEN 1 600
982171024 AHEAD ASSOCIATION IN HINCESTI FOR EDUCATION, AID AND DEVELOPMENT 63 800
982248086 KRIGSVETERANENES MINNE KRONSTAD HOVEDGÅRD 207 000
982422361 BIBELMISJONEN SPOROS 459 190
982451647 IMAMIA TRUST 600 040
982522218 SHUVA ISRAEL NORGE 89 500
982565154 PINSEMISJONEN / NORWEGIAN PENTECOSTAL MISSION 2 525 952
982820898 STINE SOFIES STIFTELSE 15 665 398
982842840 ISLAMSK RÅD NORGE 9 376 268
982847699 MARYS VENNER MARYS FRIENDS FOUNDATION 2 862 313
982913160 NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING 113 010
983141021 IMPACT NORWAY 547 558
983482392 DYREVERNALLIANSEN 2 908 004
983652506 ISLAMSKE OPPLÆRINGS SENTER 72 975
983658075 NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA 20 000
983757189 KIWANIS INTERNATIONAL DISTRICT NORDEN 91 080
983762530 KVINNER I NETTVERK 1 071 060
983794815 WILPF NORGE - INTERNASJONAL KVINNELIGA FOR FRED OG FRIHET (IKFF) 23 700
983934269 PROSJEKT HAITI 994 267
983984592 AKTIV BARNEHJELP 2 131
984033427 LEPPE/GANESPALTE FORENINGEN I NORGE 7 700
984048769 ADINA STIFTELSEN 682 980
984079230 RETINITIS PIGMENTOSA FORENINGEN I NORGE 517 500
984241933 DEN NORDISK KATOLSKE KIRKE I NORGE 724 626
984300964 STIFTELSEN LIVET ETTER SONING 8 700
984525206 GURDUARA SRI GURU NANAK DEV JI 719 548
984661894 LIVETS SENTER HAMAR 2 256 390
984688172 PALESTINAKOMITEEN I NORGE 1 027 167
984792875 STIFTELSEN UTSTEIN PILEGRIMSGARD 236 250
984806329 STIFTELSEN VIKEN SENTER 3 400
984825870 EUROMISSION 466 500
984858973 STIFTELSEN PARTNERS NORGE 551 190
984890753 SHRI GURU NANAK NIWAS 508 112
984914229 NORSK SARKOIDOSE FORENING 5 201
984950640 DYREBESKYTTELSEN SØR ROGALAND 141 528
985066302 STIFTELSEN HUMAN RIGHTS SERVICE HRS 824 988
985211922 STIFTELSEN HAYDOMS VENNER 1 058 701
985257965 TV VISJON NORGE AS 60 493 996
985319243 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I KRISTIANSAND 2 721 936
985321159 STARFIGHTERENS VENNER 63 000
985457840 BUTTERFLY FRIENDS 1 217 980
985463395 SABONA 4 037 806
985550999 BARNEKREFTFORENINGEN 7 323 566
985567654 STIFTELSEN SEED FORUM NORWAY 50 000
985569061 GUDS MENIGHET ØRSNES 2 201 279
985702314 BUDDHISTFORBUNDET 836 466
985807116 UNG KREFT 55 500
985828806 REGNSKOGFONDET 10 627 569
985908966 TROSGNISTEN MISJON 1 242 979
986004661 PINSEBEVEGELSENS SENTRALREGISTRERING AV GAVER MED SKATTEFRADRAG 239 946 349
986028471 DET VIETNAMESISKE BUDDHIST & KULTUR SENTER I ØSTFOLD 319 000
986114335 BARNAS BROBYGGER 444 219
986173560 STIFTELSEN FONTENEHUSET HØNEFOSS 489 440
986192158 U-LANDSFORENINGEN SVALENE 538 034
986209255 VINEYARD NORGE SUPPORT 17 382 892
986464824 HINDU SANATAN MANDIR 303 237
986761950 STIFTELSEN HEALTH & DEVELOPMENT INTERNATIONAL NORWAY 3 028 398
986854312 MILITÆRT KRISTENT FELLESSKAP - MKF 50 300
986943544 NORSK FORENING FOR WILLIAM SYNDROM 90 000
987052244 RAHMA ISLAMIC RELIEF FUND 2 589 304
987184086 SKEIV UNGDOM 60 500
987227370 KRISTI ÅPENBARINGSMENIGHET DEN RUSSISK-ORTODOKSE KIRKE (MOSKVAPATRIARKATET) 194 183
987240334 STIFTELSEN ALBATROSSEN ETTERVERN- SENTER 150 000
987260629 SOCORRO NICARAGUA 33 500
987282053 STIFTELSEN KPK-UKRAINA 2 087 229
987297972 GYNKREFTFORENINGEN 19 800
987382171 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I ØSTFOLD 2 476 730
987509791 PROSTATAKREFTFORENINGEN (PROFO) 32 270
987599596 MARBORG - BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET 1 200
987646896 AGDER-TELEMARK AKSJONEN 46 740
987662298 GATEFOLKET 667 050
987702923 BRYSTKREFTFORENINGEN 46 479
987927704 STIFTINGA HARDANGER OG VOSS MUSEUM 431 808
987939656 NORGE - MOLDOVA. LIVSKVALITET OG UTVIKLING 251 500
988202630 SCANAID 461 092
988301388 FRONTIERS NORDEN 646 516
988369268 BRINGING LIFE TO THE ORPHANS OF MALAWI (BLOOM) 103 343
988675806 AKTIVITETSKLUBBEN 197 181
988708739 ZULUFADDER 3 182 042
988755109 P7 KRISTEN RIKSRADIO 2 766 170
988889717 FARMASØYTER UTEN GRENSER NORGE 77 250
989037560 BLODKREFTFORENINGEN 4 320
989155849 SLUG - NETTVERK FOR RETTFERDIG GJELDSPOLITIKK 1 000
989259547 EVANGELISK LUTHERSK MISJONSLAG 1 531 912
989309404 SKANDINAVISK BARNEMISJON 823 250
989599941 SUNNAASSTIFTELSEN 757 748
989653342 NORSK CRANIOFACIAL FORENING (NCF) 5 000
989776444 AMIGOS DE CASA HOGAR FELIZ 695 135
990370184 HJELPEPROSJEKT FILIPPINENE 26 500
990416656 VETERANFORBUNDET SIOPS - SKADDE I INTERNASJONALE OPERASJONER 900
990483531 KVINNEGRUPPA OTTAR-LANDSSTYRET 37 600
990778612 NORSK FORENING FOR SLAGRAMMEDE 33 250
991267360 MENTAL HELSE UNGDOM 130 080
991324518 STIFTELSEN LIVSGLEDE FOR ELDRE 600
991840702 KARANBA NORGE 364 066
992028467 AKTIV MOT KREFT 1 675 457
992046821 OPEN AIR CAMPAIGNERS NORGE 636 482
992191759 THAID 679 850
992209054 SYKEHUSKLOVNENE 150 165
992238313 ANNA MINISTRIES 1 349 649
992337125 BARNEVAKTEN 93 950
992532343 DAMARIS NORGE AS 155 836
992567244 FONTENEHUSET OSLO ØST 260 000
992731982 STIFTELSEN FONTENEHUSET PÅ KONGSBERG 181 582
992753072 NORSK NCL-FORENING 505 100
992776536 LYMFEKREFTFORENINGEN 2 500
992933372 BLESSED HOMES 674 386
992934719 HEARTLIFT 141 950
992967897 AFRICA STARTUP 1 340 567
993173673 JANNICKES MINNEFOND 783 380
993310247 STIFTELSEN MOR FAR BARN 1 026 100
993466956 LUNGEKREFTFORENINGEN 11 000
993518905 KREFTOMSORG ROGALAND 98 083
993539686 GRØNN-HAGEN BJØRKE MALAWI FOUNDATION 1 714 200
993741930 NORSK OSTEOPOROSEFORBUND 502 500
993776386 FOLKEAKSJONEN OLJEFRITT LOFOTEN, VESTERÅLEN OG SENJA 28 450
993937738 BØNN FOR DEN NORSKE KIRKE 209 445
994002163 HJERNESVULSTFORENINGEN 5 000
994092642 FRAMTID OG HÅP 51 102
994105663 BARN AV RUSMISBRUKERE - BAR 44 700
994172166 WATOTO NORGE 4 309 708
994545469 STIFTELSEN DIAKONOVA 3 000
994763083 FORENINGEN FOR BARNEPALLIASJON FFB 3 035
994830384 MØDRE I BØNN 119 000
994877496 STIFTELSEN FONTENEHUSET DRAMMEN 33 461
994890883 STIFTELSEN UNGDOM I OPPDRAG 6 703 244
995414007 TAX JUSTICE NETWORK - NORGE 52 900
995716143 NORTH-SOUTH PARTNERSHIP AID 5 277 407
995722186 CARE NORGE 17 380 706
995854848 BIPOLARFORENINGEN NORGE 128 400
996260461 KRISTEN TV I NORGE AS 6 266 769
996281159 AID IN ACTION 648 337
996534081 MANNSFORUM 15 000
996548651 INGENIØRER UTEN GRENSER NORGE 48 700
996659704 IRR MISSION 753 622
996814009 KENYA BARNEHJELP 651 959
997094867 BRAVE HEART STIFTELSEN 2 410 526
997250117 ARNE NÆSS CENTRE FOR ECOLOGY AND PHILOSOPHY 2 350
997455770 SARKOMER 21 500
997741420 STIFTELSEN SYKEHUSBARN 1 695 734
997761111 STIFTELSEN SKAPERKRAFT 1 281 530
998479169 BLÆREKREFTFORENINGEN 1 500
998772044 ILULA ORPHAN PROGRAM - IOP - NORGE 321 910
998995876 COMPASSION NORGE 6 861 304
999281931 LHLS INTERNASJONALE TUBERKULOSESTIFTELSE 39 301
     
  Totalt 4.559.615.211