Skattefradrag ved investeringssvindel

Hvis du har blitt lurt til å investere i noe du trodde kom til å gi deg inntekt som du ville ha betalt skatt på, kan du ha rett på tapsfradrag for investeringen.

Gjelder det meg?

Å ha rett til fradrag betyr at du kan trekke visse utgifter fra inntekten din før du betaler skatt. Da blir grunnlaget vi beregner skatten ut fra mindre, og du betaler mindre skatt.

Fradragsrett for investeringssvindel gjelder for deg som

 • har investert i noe som skulle gi skattepliktig inntekt.
 • har blitt lurt til å investere i noe som viste seg å være fiktivt eller verdiløst.
 • har avklart at det ikke er mulig å få tilbakebetalt noe av investeringen.

Du må ha investert i god tro. Det betyr at du har hatt en forventning om at investeringen skulle gi deg en inntekt som du ville ha betalt skatt på.

Det er bare fradragsrett for investeringssvindel.

 • Kjærlighetssvindel – når du for eksempel har blitt lurt til å betale utgifter for en fiktiv kjæreste.
 • Muldyrssvindel – hvis du har vært mellommann i en handel du trodde var reell, men som viste seg å være fiktiv.
 • Direktørsvindel – hvis du for eksempel har blitt lurt til å overføre penger i et selskap for en falsk direktør.
 • BankID-svindel – hvis du har blitt lurt til å gi fra deg tilgangen til din BankID.
 • Nettfiskesvindel og smishing – hvis du har blitt lurt til å gi fra deg tilgang til verdier ved å klikke på lenker i e-post eller sms.

Les mer hos Politiet: Beskytt deg mot svindel og ID-tyveri

Dette må du gjøre

Du må gjøre det du kan for å minimere skaden.

 • Ta kontakt med banken din. Prøv å stoppe transaksjoner. Sperr bank-ID, kort og kontoer som kan være utsatt.
 • Kontakt politiet for å anmelde og tipse om svindelen.
 • Samle all informasjon og dokumentasjon du klarer om svindelen.

 • Undersøk om du kan du få noe av investeringen tilbake fra banken din, kredittkortselskapet eller andre.
 • Finn ut om du kan få tapet dekket gjennom forsikring.

 • Du må ha vært i god tro, altså trodd at det du gjorde var riktig.
 • Du må ha forventet at investeringen ville gitt inntekter du skulle skatte av.
 • Du må ha forsøkt aktivt å få tilbake hele eller deler av investeringen.

Du må vise oss at tapet ditt er følge av en svindel.

Du må kunne dokumentere alle summer du ber om fradrag for. Du må kunne vise oss

 • en detaljert beskrivelse av hvordan svindelen ble utført.
 • informasjon som viser hvordan du kunne fått inntekt du måtte ha skattet for. Dette kan for eksempel være utregninger som viser sammenhengen mellom det du investerte og den mulige inntekten det kunne ha gitt.
 • informasjon som viser at du har forsøkt å få tilbake det du har tapt. Det kan for eksempel være en henlagt politisak, dokumenter fra forsikringsselskapet eller fra banken din.

Andre nyttige dokumenter kan være

 • tidslinje
 • samtalelogger
 • e-poster
 • avtaler og kontrakter
 • politianmeldelser
 • lenke til eller skjermdump fra nettsider
 • medieomtale om svindelen

Når du skal levere skattemeldingen, fører du investeringen opp på Tap ved svindel under temaet Finans.

Her svarer du på spørsmål om svindelen, fyller ut tapt beløp og legger ved dokumentasjon.

Dette kan du få fradrag for

Du kan ha rett på skattefradrag for

 • investeringsbeløpet, altså beløpet du har betalt til svindleren
 • eventuelle kostnader i for eksempel en rettsak

Du får ikke fradrag for tapt avkastning, opptjent tilbakeholdt utbytte eller tapt verdiøkning.

Du må trekke fra eventuelle beløp som du har fått tilbake eller senere kan få tilbake.

Investeringsbeløp + kostnader – tilbakebetalt beløp = tapsfradrag

Du mottar en e-post om en god investeringsmulighet, du svarer og blir oppringt av en profesjonell svindler som overbeviser deg om å investere 10 000 kroner. Du begynner med å investere 1 000 kroner for å se om det gir god avkastning.

Du overfører  1000 kroner til en utenlandsk konto og betaler banken 10 kroner i gebyr.

Etter en kort periode viser svindleren deg at du har tjent 500 kroner og overfører det til din konto. Du investerer da de resterende 9 000 kronene og overfører dem til en utenlandsk konto. Du betaler 90 kroner i gebyr til banken din.

Etter en stund viser svindleren deg at du har tjent 6 000 kroner, slik at du har 16 000 kroner. Svindleren ber deg investere mer. Du vil avslutte investeringen og må betale svindler 2 000 kroner for å få ut pengene dine. Du betaler 2 000 kroner til en utenlandsk konto og 20 kroner i gebyr til banken din, men ingenting skjer. Etter dette er det ikke mulig å få tak i  verken svindleren eller pengene dine.

Dette kan du få fradrag for:
Investering: 1 000 kroner + 9 000 kroner = 10 000 kroner

Bankkostnader: 10 kroner + 90 kroner + 20 kroner = 120 kroner

Kostnader til svindler: 2 000 kroner

Dette får du ikke fradrag for:
Beløp du har fått utbetalt av svindler: 500 kroner

Fradrag du kan føre for tapet ditt:
10 000 kroner + 120 + 2 000 -  500 = 11 620 kroner