Spillegevinster

Når du vinner i pengespill eller lotterier og lignende, kan det hende at du må oppgi gevinsten i skattemeldingen din. Dette gjelder hvis gevinsten er skattepliktig, eller hvis du har vunnet mer enn 100 000 kroner til sammen i skattefrie pengespill, lotterier og lignende.

Gjelder det meg?

Du må føre gevinsten i skattemeldingen dersom du har

 • vunnet enkeltgevinster på mer enn 10 000 kroner fra skattepliktige pengespill
 • vunnet mer enn 100 000 kroner til sammen i skattefrie pengespill, lotterier og lignende

Spillegevinst på mer enn 10 000 kroner er i utgangspunktet skattepliktig når den kommer fra

 • kommersiell oddstipping/sportsbetting
 • kommersielle utenlandske spill og lotterier, for eksempel nettkasinoer

Spillegevinster er alltid skattepliktige hvis de regnes som næringsinntekt. Gevinsten er næringsinntekt når vinningen ikke er tilfeldig, men har sammenheng med erfaring, kunnskap og snarrådighet, og aktiviteten går med overskudd over en viss periode. I slike tilfeller skal inntekter og kostnader i spillvirksomheten føres i næringsspesifikasjon til skattemeldingen.

Gevinster fra følgende spill og trekninger er skattefrie:

 • spill som faller inn under pengespilloven, inkludert
  • Norsk Tipping
  • pengespill på hest, herunder Norsk Rikstoto, spill på travbaner og lignende
 • spill og lotterier i et annet EØS-land der hele overskuddet går til allmennyttige eller veldedige formål, og tilsvarer spill som lovlig kan tilbys i Norge
 • offentlig tilgjengelige konkurranser og tiltak arrangert av massemedia, for eksempel aviser, TV eller radio

Dette må du gjøre

I skattemeldingen må du oppgi enkeltgevinst på mer enn 10 000 kroner fra skattepliktige pengespill og gevinst over 100 000 kroner fra skattefrie pengespill, lotterier og lignende.

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på spillegevinsten din, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Hvis vi spør etter dokumentasjon, må du kunne dokumentere dine samlede skattefrie lotterigevinster på 100 000 kroner eller mer med bekreftelse fra den som har utlevert gevinsten.

Rettskilder