Omregning av utenlandsk valuta til norske kroner

Skatteetaten regner automatisk om fra utenlandsk til norsk valuta når du legger inn opplysninger i skattemeldingen. Hvis du trenger å omregne fra utenlandsk valuta til norske kroner, kan du bruke Norges Banks valutakurser. 

I skattemeldingen kan du legge inn utenlandsk valuta, så regner vi om til norsk valuta automatisk. Det er viktig at du oppgir riktig land og valuta.

Eksempel:
Skattemeldingens felt for å legge inn inntekt og formue i utlandet. Eksempelet viser at amerikanske dollar er lagt inn og at disse automatisk omregnes til norske kroner.

I noen tilfeller, for eksempel hvis du leverer skattemeldingen i gammelt format eller leverer vedleggsskjemaer som ikke automatisk omregner valutaen, må du omregne utenlandsk valuta selv.

Da kan du bruke Norges Banks valutakurser. Norges Bank publiserer valutakursene som dagskurs, månedlig gjennomsnittskurs og årlig gjennomsnittskurs. Du finner valutakurser på Norges bank sine nettsider:

Dersom du trenger andre valutakurser enn disse, kan du for eksempel bruke valutakurser hos utenlandske sentralbanker som noterer norske kroner mot sin valuta. Du kan bli bedt om å legge frem nærmere opplysninger eller dokumentasjon på valutakursen hos den utenlandske banken.

For lønnsmottakere og pensjonister

Du kan regne om inntekter og utgifter etter valutakursen på transaksjonstidspunktet, eller etter en årlig gjennomsnittskurs for inntektsåret.

Ved omregning av renter i utlandet bruk årlig gjennomsnittskurs for inntektsåret.

For å regne om verdien på formue og gjeld, brukes kursen per 1. januar året etter inntektsåret. Dersom kursen ikke er tilgjengelig 1. januar for den aktuelle valuta, kan du bruke den siste noterte kursen i inntektsåret.

For næringsdrivende

Er du årsregnskapspliktig skal du som hovedregel bruke kursen på transaksjonstidspunktet, men kan velge å bruke månedlige gjennomsnittskurser når det er i samsvar med norsk regnskapsrett.

Er du ikke årsregnskapspliktig kan du regne om inntekter og utgifter etter valutakursen på transaksjonstidspunktet, eller etter en årlig gjennomsnittskurs for inntektsåret.