Vi oppdaterer veiledning til skattemeldingen nå

All veiledning til skattemeldingen vil være oppdatert i god tid før du mottar skattemeldingen for inntektsåret 2019.

Gi andre tilgang til å endre og levere skattemeldingen din

Du kan gi andre tilgang til å se, endre og levere skattemeldingen din.

Hvem kan du delegere til?

Du velger selv hvem du vil delegere til.

Rettighetene kan delegeres til for eksempel:

 • Regnskapskontor
 • Revisor
 • Rådgivningsfirma
 • Privatperson du stoler på

Slik gjør du det

Du må selv logge inn i Altinn for å delegere rettighetene til den eller de du ønsker at skal kunne se, endre og levere skattemeldingen.

 1. Logg inn i Altinn og velg "Profil" i hovedmenyen på toppen.
 2. Velg "Andre med rettigheter til skjema og tjenester"
 3. Velg "Legg til ny person eller virksomhet"
 4. Legg inn fødselsnummer og etternavn, eller organisasjonsnummer og navn
 5. Klikk i boksen "Gi nye rettigheter", skriv "RF-1030", velg om det er skattemeldingen for lønnsmottakere eller næringsdrivende du vil gi tilgang til.
 6. Trykk på lenken nederst på sida: "Alternativ tildeling: Gi tilgang kun til denne tjenesten" (da gir du tilgang til årets utgave av skattemeldingen)
 7. Velg hvilke rettigheter du vil delegere: Kun lese, Fylle ut, Signere
 8. Trykk "Gi rettigheter" og "Ferdig"

Se også hjelp og veiledning hos altinn.no. Kontakt Altinn dersom du står fast eller har spørsmål.

Gjelder med en gang

Den som får delegert en rettighet, mottar en e-post om dette.

Delegeringen gjelder fra og med den datoen delegeringen gjøres i Altinn, og frem til delegeringen blir fjernet i Altinn.