Gi andre tilgang til å endre og levere skattemeldingen din

Du kan gi andre tilgang til å se, endre og levere skattemeldingen din i Altinn.

Alle privatpersoner og næringsdrivende kan delegere sine rettigheter i Altinn. 

Hvem kan du delegere til?

Du velger selv hvem du vil delegere til.

Rettighetene kan delegeres til for eksempel:

 • Regnskapskontor
 • Revisor
 • Rådgivningsfirma
 • Privatperson du stoler på

Slik gjør du det

Du må selv logge inn i Altinn for å delegere rettighetene til den eller de du ønsker at skal kunne se, endre og levere skattemeldingen.

 1. Logg inn i Altinn og velg "Profil" i hovedmenyen på toppen.
 2. Velg "Andre med rettigheter til skjema og tjenester"
 3. Velg "Legg til ny person eller virksomhet"
 4. Legg inn fødselsnummer og etternavn
 5. Klikk i boksen "Gi nye rettigheter"
 6. Velg rettigheter du vil delegere.
  For skattemelding velger du PSA foreløpig skatteberegning.
  For skatteoppgjør velger du PSA skatteoppgjør personlig.

Se også hjelp og veiledning hos altinn.no. Kontakt Altinn dersom du står fast eller har spørsmål.

Gjelder med en gang

Den som får delegert en rettighet, mottar en e-post om dette.

Delegeringen gjelder fra og med den datoen delegeringen gjøres i Altinn, og frem til delegeringen blir fjernet i Altinn.

Hva kan du gjøre når du har fått delegert rettighet?

Den som mottar rettigheter kan blant annet:

 • se skattemeldingen for formues- og inntektsskatt for lønnstakere og pensjonister
 • endre og sende inn skattemelding
 • søke om utsettelse av innlevering
 • se tilsendt skatteoppgjør
footer/desktop/standard