Gi andre tilgang til å endre og levere skattemeldingen din

Du kan gi andre tilgang til å se, endre og levere skattemeldingen din i Altinn.

Alle privatpersoner og næringsdrivende kan delegere sine rettigheter i Altinn. 

Hvem kan du delegere til?

Du velger selv hvem du vil delegere til.

Rettighetene kan delegeres til for eksempel:

 • Regnskapskontor
 • Revisor
 • Rådgivningsfirma
 • Privatperson du stoler på

Slik gjør du det

Du må selv logge inn i Altinn for å delegere rettighetene til den eller de du ønsker at skal kunne se, endre og levere skattemeldingen.

 1. Logg inn i Altinn og velg "Profil" i hovedmenyen på toppen.
 2. Velg "Andre med rettigheter til skjema og tjenester"
 3. Velg "Legg til ny person eller virksomhet"

Den som får delegert en rettighet, mottar en e-post om dette.

Se også hjelp og veiledning hos altinn.no. Kontakt Altinn dersom du står fast eller har spørsmål.

Hva kan du gjøre når du har fått delegert rettighet?

Den som mottar rettigheter for å delegere kan

 • se skattemeldingen for formues- og inntektsskatt for lønnstakere og pensjonister
 • endre og sende inn skattemelding
 • se tilsendt skatteoppgjør
 • søke om utsettelse av innlevering

Gjelder med en gang

Delegeringen gjelder fra og med den datoen delegeringen gjøres i Altinn, og frem til delegeringen blir fjernet i Altinn.

Muligheten til å delegere gjelder fra og med inntektsåret 2016 og fremover.

footer/desktop/standard